piątek, 3 lutego 2017

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

W czwartek, 9 lutego o godzinie 14 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :
- Projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie.
- Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/99 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie określenia obwodu Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie, ul. Ogrodowa 12.
- Projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Suchedniów do nowego ustroju szkolnego.
- Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2017-2038.
- Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017.
- Projektu uchwały w sprawie akceptacji „Koncepcji zmiany przebiegu drogi powiatowej wraz z lokalizacją skrzyżowania dwupoziomowego w ramach projektu prace na linii nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna Kielce – Kozłów”.
- Projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie.
- Przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz