piątek, 17 lutego 2017

Dotacje dla organizacji pozarządowych

W Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert. Wśród trzech organizacji pozarządowych, największą dotację - 40.000 złotych otrzyma oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Sportowej (wnioskowali o 42.000 zł). Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg" otrzyma 32.000 złotych (wnioskowali o 32.500 zł) na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Michniowie. Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Andrzeja Apostoła otrzyma 32.000 zł (wnioskowali o 46.410 zł) na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy ulicy Kościelnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz