piątek, 10 lutego 2017

Radni zaakceptowali zmiany na przejeździe kolejowym

Dużo ostatnio pisałem o przejeździe kolejowym na Bugaju. Zwieńczeniem pewnego etapu jest uchwała Rady Miejskiej w Suchedniowie, podjęta na sesji w dniu 9 lutego. Radni zaopiniowali pozytywnie i zaakceptowali zmiany na wspomnianym przejeździe.
Według Koncepcji Zagospodarowania zmiany przebiegu drogi powiatowej wraz z lokalizacją skrzyżowania dwupoziomowego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., obejmującą również likwidację przejazdu kat. A w km 152,082 linii kolejowej nr 8 i budowę podziemnego przejścia pieszo-rowerowego.
Jak wiemy PKP realizuje prace na wspomnianej linii kolejowej, a w związku z zamiarem rozpoczęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie procedury przetargowej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla powyższego zadania, celowe było zaakceptowanie proponowanych rozwiązań komunikacyjnych w formie uchwały intencyjnej organu stanowiącego Gminy Suchedniów, co też radni uczynili.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz