sobota, 28 lutego 2015

Informacja z działalności Burmistrza

Podczas sesji.
Nowe władze w Urzędzie to i nowe zwyczaje. Burmistrz Cezary Błach przed każdą sesją Rady Miejskiej informuje o swojej działalności. Dzięki temu będziemy mogli dowiedzieć się czym w danym okresie się zajmował. Oczywiście nie jest to dokładny zapis wszystkich czynności, ale taka transparentność jest mile widziana. Na początek informacja za okres 30 stycznia - 26 lutego 2015 roku:
1. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich poświęconym uregulowaniom statutu Związku, którego członkiem jest Gmina Suchedniów.
2. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego na którym wybrane zostały nowe władze oraz omówione zostały kluczowe elementy przyszłej perspektywy finansowej UE.

Ferie w Świetlicy Parafialnej

Dużo, bardzo dużo działo się podczas ferii zimowych w Świetlicy Parafialnej. Od razu trzeba zastrzec, że nie tylko w samej siedzibie, ale również na basenie, ściance wspinaczkowej czy też lodowisku. Nie wiadomo, który z tych wyjazdów sprawił im największą frajdę, ponieważ wszystkie dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Jeżeli dodamy do tego czas spędzony w świetlicy na zajęciach kulinarnych, plastycznych, grach i zabawach, to będziemy mieli prawie pełny obraz tych niesamowitych pod każdym względem ferii zimowych. (więcej zdjęć na fanpage).

Gry bez prądu w CK-I

W czwartek, 26 lutego w świetlicy Centrum Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie gościli przedstawiciele Stowarzyszenia "Tygiel" Michał Pajek, Marcin Obara i Krzysztof Rogala. Wiadomo, że jeżeli Tygiel, to gry bez prądu, czyli planszówki, fantasy, karciane itp. Była więc okazja do poznania wielu ciekawych gier oraz zasad ich rozgrywania.

piątek, 27 lutego 2015

80 lat Komisji Rolnej

Świat Aleksander.
80 lat temu, 27 lutego 1935 roku w Suchedniowie została powołana przez Radę Gminną Komisja Rolna. Zadaniem jej było opracowywanie preliminarza wydatków na cele rolne oraz wydawanie opinii o działalności Zarządu w zakresie popierania rozwoju rolnictwa. Przewodniczącym Komisji był wójt Aleksander Świat, a mandaty członków trwały przez cały okres kadencji Rady Gminnej.

Spotkanie z pszczelarzami w CK-I

W poniedziałek, 23 lutego do Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Michniowie zawitali pszczelarze. Panowie Stanisław Mazurek i Andrzej Obara pokazali akcesoria pszczelarskie i barwnymi, ciekawymi opowieściami przybliżyli wszystkim tajniki pszczelarstwa. Nie obyło się bez poczęstunku miodem. Prelegenci, w sposób bardzo przystępny, zdołali przekazać tajemną wiedzę o tych niezwykle ciekawych i pracowitych owadach. Wszyscy uczestnicy spotkania obdarowani zostali upominkami z wosku pszczelego. Zarówno pan Stanisław Mazurek jak i Andrzej Obara wyrazili chęć kontynuacji spotkań dotyczących pszczelarstwa, co zostało przyjęte z wielkim zadowoleniem. (info: CKI).

Zaproszenie na Dzień Kobiet


Nagrody dla sportowców i trenerów

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród i stypendiów sportowych najlepszym sportowcom reprezentującym suchedniowskie kluby. Przyznawanie tych wyróżnień jest wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć suchedniowskich zawodników. Jest to także doskonała motywacja do osiągnięcia wyższych wyników sportowych oraz wytężonej pracy zawodników. 
W tym roku tak się złożyło, że otrzymały je zawodniczki sekcji badmintona MKS "Orlicz": Wiktoria Dąbczyńska, Magdalena Gałek, Zuzanna Glijer, Izabela Pajek, Katarzyna Zięba. Są one medalistkami Mistrzostw Polski, a ponadto odnosiły sukcesy na wielu arenach krajowych i międzynarodowych o których pisałem już wielokrotnie. Zostali również wyróżnieni trenerzy Stefan Pawlukiewicz i Aleksandra Dąbczyńska, których wysiłek wychowawczo-szkoleniowy przełożył się na sukcesy ich podopiecznych. Ponadto przekazano list gratulacyjny dla Marka Działowskiego, za zajęcie drugiej lokaty w powiecie skarżyskim w Plebiscycie Sportowym 2014 Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu. Gratulujemy! (więcej zdjęć na fanpage).

"Strzelec" zaprasza!


czwartek, 26 lutego 2015

Nie dla targowiska nad zalewem!

Anna Dulemba składa protest.
W dniu dzisiejszym w Suchedniowskim Ośrodku Kultury odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Wśród wielu poruszanych tematów, o których wkrótce napiszę jeden zdominował pozostałe. Anna Dulemba w imieniu mieszkańców Suchedniowa (16 osób) zaprotestowała wobec planów powstania placu targowego w obrębie ulic Dawidowicza i Szarych Szeregów. Argumentowała tym, że miejsce to znajduje się w strefie zamieszkania w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, umiejscowienie tam targowiska jest niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto powołała się na wymagania sanitarne dla terenu przewidzianego pod lokalizację i warunki zagospodarowania dla tego typu inwestycji, które są bardzo rygorystyczne (utwardzony teren, toalety, umywalnie, parkingi itd.). O powyższej sprawie został powiadomiony Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam. Wywiązała się dość ożywiona dyskusja w której wzięli udział między innymi Bogdan Jaworski, Krzysztof Leski, Grażyna Mazuchowska.
Burmistrz Cezary Błach poinformował, że tematyka targowiska była poruszana już wcześniej, ponieważ mieszkańcy Suchedniowa zgłaszali zapotrzebowanie na plac targowy, po zamknięciu takowego w osiedlu Bugaj. - Wiemy jakie powinny być wymagania pod tego typu inwestycje. Najważniejsze jest to, że Gmina nie posiada na dzień dzisiejszy terenu pod taką lokalizację. Należałoby go zakupić, zrobić zmiany w planie przestrzennym, ale z wiadomej przyczyny (finanse - przyp. red.) szybko takiej inwestycji nie będzie. Ponadto należałoby przeprowadzić kalkulację, czy w danym miejscu lokalizacja targowiska będzie opłacalna, czy znajdą się sprzedający i kupujący. Trzeba ponadto brać pod uwagę zdanie zgłaszających propozycję lokalizacji targowiska jak i ich adwersarzy, którzy takie decyzje będą zaskarżać. Na dzisiaj Gmina i Rada Miejska nie podejmie żadnej decyzji o miejscu targowiska, a nawet takim miejscem zastępczym. Prace w tym temacie będą kontynuowane i jeżeli znajdzie się wyjście, aby wszystkie strony były zadowolone to zostanie doprowadzone do końca - zakończył dyskusję swoim wystąpieniem burmistrz Błach.
Ze swojej strony uważam, że nie można dopuścić, aby w sąsiedztwie zalewu, który w przyszłości ma stać się "suchedniowską perłą" powstało targowisko, jakie by nie było - małe czy duże, stałe czy tymczasowe. To byłby piękny widok! Należałoby wprowadzić jak najszybciej obszar chroniony wokół zalewu dla tego typu inwestycji.
A targowisko w Suchedniowie powinno być. Był bazarek na Bugaju i przy ul. Powstańców, nie wspominając dawnych czasów, gdy w Suchedniowie było potężne targowisko w miejscu obecnego Domu Towarowego.

Wyniki 5. turnieju w "Sienkiewiczu"

Zespoły Ajax i Drużyna Arniego.
W czasie ferii zimowych w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie został rozegrany V Turniej Halowej Piłki Nożnej pod hasłem "Ferie w Sienkiewiczu 2015". Przez cztery dni od 16 od 20 lutego rozgrywano mecze, w których rywalizowali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do turnieju zgłosiło się trzynaście drużyn, sześć gimnazjalnych i siedem ponadgimnazjalnych. Rozegrano łącznie 27 meczów, w których rywalizowało 114 zawodników.

Suchedniów w czasie I wojny światowej (1)

Ćwiczenia polowe (1917).
Miejscowych chłopców (jeszcze nie zorganizowanych) zbierał i ćwiczył podoficer inż. Janusz Trzebiński. Wojska rosyjskie, po chwilowych niepowodzeniach, opanowały powtórnie Suchedniów w końcu 1914 roku. Były do maja 1915 roku (front nad Nidą) i zaczęły przywracać swoje porządki. Wtedy, podobno na skutek donosu Jana K. z ul. Handlowej zostali aresztowani za działalność rewolucyjną Aleksander i Stanisław Świerczkowscy. Zakuci w kajdany przebywali przez pewien czas w areszcie gminnym (pamiętał to pełniący przy aresztowanych wartę Feliks Tusznio), później zostali odtransportowani do Kielc, a następnie do Radomia, Siedlec, Mińska, Smoleńska, Moskwy, Niżnego Nowogrodu i Kazania, skąd wrócili do Suchedniowa dopiero po Rewolucji Październikowej, za zgodą władz Radzieckich.
Od połowy 1915 roku zaczęła się okupacja austriacka. Był to okres rabunku naszego mienia, urządzeń fabrycznych, lasów (kolejka do Zagnańska). Był to czas głodu i chorób. Wygłodniała ludność chorowała masowo na "hiszpankę", odmianę grypy, a niechlujni, głównie Żydzi na tyfus plamisty. W domu Choroszewskich urządzono szpital dla chorych na tyfus, a obok w lesie - cmentarz dla licznie zmarłych.
Dr Witold Poziomski, wtedy lekarz w zakładach Starkego, zorganizował już pod koniec wojny, w pomieszczeniach byłej szkoły leśnej (później łaźni i Zakładów Krawieckich "Nida") szpital dla rannych żołnierzy, który jednak na te cele nie był nigdy wykorzystany.

środa, 25 lutego 2015

Odpowiedź Burmistrza ws. audytu

Kilkanaście dni temu (13 lutego) informowałem na łamach NS o piśmie Poseł na Sejm RP Marii Zuby skierowanym do burmistrza Cezarego Błacha. Dotyczyło ono uwag pani Poseł do zamieszczonego w budżecie Gminy Suchedniów na 2015 rok wydatku w kwocie 21 tys. złotych z przeznaczeniem na "ogłoszenie o przeprowadzeniu w gminie audytu wewnętrznego".
W dniu dzisiejszym otrzymałem z Biura Poselskiego Marii Zuby pismo, odpowiedź Burmistrza, w którym wyjaśnia, że: Cytowany zapis dotyczy zaplanowanego zadania do realizacji w roku budżetowym 2015, które w celu wykluczenia wątpliwości na najbliższej Sesji Rady Miejskiej zostanie doprecyzowane. Oto treść pisma KLIKNIJ.

Konsultacje w sprawie nowego rozkładu jazdy PKP

Województwo Świętokrzyskie rozpoczęło prace związane z przygotowaniem nowego rozkładu jazdy pociągów, który zacznie obowiązywać od 13 grudnia 2015 roku.
Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowego rozkładu i zgłaszania uwag i postulatów za pomocą formularza zgłaszania propozycji do rozkładu jazdy pociągów 2015/16. Wypełnione formularze prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.wzt@sejmik.kielce.pl
Otrzymane zgłoszenia zostaną szczegółowo przeanalizowane pod kątem możliwości uwzględnienia zawartych w nich uwag i postulatów w nowym rozkładzie jazdy. Należy jednak zaznaczyć, że na terenie województwa świętokrzyskiego Zarządca narodowej sieci linii kolejowych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi działania związane z modernizacją linii kolejowych. Wykonywane prace w wielu przypadkach warunkują kształt rozkładu jazdy pociągów i mimo podejmowanych starań uniemożliwiają wprowadzenie odpowiedniej oferty przewozowej. Niemniej jednak, Województwo Świętokrzyskie podejmie wszelkie możliwe działania w celu stworzenia atrakcyjnego dla pasażerów rozkładu jazdy pociągów.
Konsultacje społeczne będą trwały od 23 lutego 2015r. do 6 marca 2015r. Jednocześnie informujemy, że rozpatrzone zostaną tylko i wyłącznie zgłoszenia przesłane za pomocą
„FORMULARZA ZGŁASZANIA PROPOZYCJI DO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2013/14 W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM”. Zgłoszenia nie zawierające danych wnioskodawcy nie będą brane pod uwagę.
Formularz

Komitet Obywatelski w Suchedniowie

Kosińska Wanda.
W przeddzień wybuchu I Wojny Światowej pojawili się w Suchedniowie emisariusze "Strzelca" i Józefa Piłsudskiego, znani i wysoko cenieni na innych terenach: Stefania Szpołowska, Wanda Filipkowska-Pełczyńska, Stanisław "Tetera" Długosz i sam twórca skautingu w Polsce - Andrzej Małkowski. Zatrzymywali się najczęściej w domu Antoniego Wędrychowskiego i Wandy Kosińskiej. Rozmawiali z ludźmi wpływowymi i przygotowywali ich do działania w czasie zbliżającej się wojny.
Z chwilą wybuchu wojny 1 sierpnia 1914 roku i opuszczeniu Kielecczyzny przez Rosjan zaczął tu działać Komitet Obywatelski w składzie: dr Witold Poziomski, przewodniczący oraz Karol Burdziński, Jan Gajzler, Wanda Kosińska, Janina i Wanda Marusieńskie, Józefa Ożdżeńska, Adam Pajek, Bronisław Szumilewicz, Trzebińscy, Wędrychowscy, Wigurowie i inni jako członkowie. Do ich obowiązków należało utrzymanie porządku w osadzie, prowadzenie agitacji za wstępowaniem do organizacji zbrojnych, wreszcie zaopatrzenie zgłaszających się ochotników w mundury, broń, a czasem i konia. Magazyn mundurowo-prowiantowy zorganizowano w młynie Józefy Ożdżeńskiej na Jędrowie.

wtorek, 24 lutego 2015

Pracowali w Aptece w latach 1951-1983

Sztando Barbara (1983).
Opisując historię Apteki przy ul. Bodzentyńskiej nie sposób pominąć jej personelu. O osobach zatrudnionych do 1950 roku już pisałem, pora na lata 1951-1983.
Magistrowie farmacji i równorzędni:
*Stefan Górbiel - kierownik apteki (do 30 września 1952 roku), receptariusz (do 31 sierpnia 1954 roku)
*Maria Sułko - pracownik apteki (do 3 września 1952 roku), kierownik apteki (do 3 listopada 1982 roku)
*Stefania Górbiel - pracownik (11 lipca 1952 - 27 kwietnia 1962), zastępca kierownika (27 kwietnia 1962 - 31 grudnia 1982 roku)
*Józef Włodarczyk - technik (15 sierpnia 1951 - 31 sierpnia 1962 roku)
*Barbara Sztando - technik (1 grudnia 1954 - 31 grudnia 1982 roku)
*Alina Zdanowska, mgr farmacji

poniedziałek, 23 lutego 2015

Szkolne jubileusze!

Na budowie "Jedynki".
W tym roku obchodzimy dwa szkolne jubileusze. 80-lecie Szkoły Podstawowej nr 1, popularnie zwanej "Jedynką" lub "Szkołą na Pasterniku", która została oddana do użytku 13 października 1935 roku oraz 60-lecie Szkoły Podstawowej nr 3, czyli "Trójki" lub aktualnie używanej nazwy "Szkoły pod kościołem" (dawne określenie SP nr 2). Wcześniej zamieszczałem wiele informacji o tych szkołach, jak również wrzucałem archiwalne zdjęcia na "Suchedniów Wczoraj". Gorąco zachęcam internautów do podzielenia się swoimi wspomnieniami o szkołach - za ich zgodą będą publikowane. Dzisiaj pierwsze z nich autorstwa Renaty Kuszewskiej.

SOK zaprasza na turniej tenisa stołowego


Zaproszenie na marszobieg zimowy


niedziela, 22 lutego 2015

Apteka w czasach PRL (2)

Sułko Władysław.
Po przejęciu apteki przez Państwo, dotychczasowy jej właściciel prow. Farm. Stefan Górbiel mianowany został jej kierownikiem.  W dniu 9 stycznia 1951 roku rano do apteki przyjechała grupa urzędników starostwa i przejęła lokal apteczny z szopami, meblami i urządzeniami aptecznymi, oraz wszystkie leki znajdujące się w aptece według remanentu sporządzanego jak co roku na dzień 15 stycznia. Personel pozostał ten sam tj. kierownik  Apteki Społecznej nr 44 – prow. farm. Stefan Górbiel, laborant Maria Sułko i sprzątaczka Zofia Staszewska. O pensjach nie było ani słowa. Po kilku dniach Maria Sułko udała się do oddziału wojewódzkiego Centrali Aptek Społecznych w Kielcach, gdzie uzgodnione zostały takie sprawy jak: czas pracy apteki, pensje dla pracowników, czynsz dla właściciela posesji i inne.
W zimie 1951 roku szalała w Polsce epidemia grypy. Był to czas straszny dla aptek, bo było one na to nieprzygotowane. Brakowało najprostszych leków, opłatków, butelek, syropów, korków itp., a oprócz tego szły wieści, że aptekarze pochowali leki z zemsty za upaństwowienie ich majątków. Była to sytuacja trudna i bardzo bolesna dla farmaceutów, gdyż oni nic nie mogli na to odpowiedzieć. Wtedy też odbył się remanent, w czasie którego leki spisywało się na małych karteczkach w dwóch egzemplarzach. Oryginały zabierała komisja, a kopie wyceniał właściciel. Było tego bardzo dużo, gdyż towar nie był skomasowany.
W dniu 3 września 1952 roku prow. farm. Stefan Górbiel został zwolniony ze stanowiska kierownika apteki, a to stanowisko objęła pomocnik aptekarski Maria Sułek i piastowała je do dnia 30 maja 1982 roku, zaś Stefan Górbiel otrzymał etat receptariusza.
W wyniku zwiększania czynności apteki, konieczności sporządzania  zestawień i zwiększania się stale księgowości, zaszła konieczność zatrudnienia księgowej. Najpierw, od 1 kwietnia 1952 roku do 30 kwietnia 1953 roku stanowisko to piastowała Zofia Szostkiewicz z d. Sztolcman, która z zawodu była nauczycielką. (na podstawie kroniki Andrzeja Sułko).

Piłkarze AMP GOOL na obozie zimowym

Świętokrzyska Akademia Sportu w dniach 14 - 20 lutego w Poroninie zorganizowała obóz sportowy dla zawodników akademii piłkarskiej AMP GOOL oraz dla dzieci i młodzieży z gmin partnerskich. Uczestniczyło w nim 37 osób z całego województwa, w tym grupa zawodników z KSZO Ostrowiec. Z Suchedniowa było 8 osób z trenerem Waldemarem Piastą. Wszyscy uczestniczyli w treningach piłkarskich, a także korzystali ze stoków narciarskich, gdzie pod opieką instruktora zdobywali umiejętności narciarskie. Poza tym poznawali przepiękne okolice Poronina i Zakopanego, wzięli udział w góralskim kuligu, a także szaleli w aqua parku. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia obozu, gadżety oraz koszulki Legii Warszawa. Wrócili zadowoleni i oczekują już na wyjazd na kolejny obóz letni. Zapraszamy! (info: AMP, więcej zdjęć na fanpage).

sobota, 21 lutego 2015

Drugi sparing i druga wygrana

Fragment meczu z Nidzianką.
Piłkarze czwartoligowego Orlicza kontynuują przygotowania do rundy wiosennej. W dniu dzisiejszym rozegrali drugi mecz kontrolny. Tym razem do Suchedniowa przyjechała Nidzianka Bieliny na co dzień występująca w klasie okręgowej. Biało-niebiescy wygrali 3:2 po bramkach Zegadły, Góreckiego (karny) i Porębskiego.  Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Zubakha - Piętak, Skokowski, Górecki, Bator - Zegadło, Rzeszowski, Nowak, Notzel - Ceneshkov, Grudniewski oraz Ubysz, Porębski, Bałchanowski, Banaczkowski, Kaczmarski. Tak więc Orlicz na dwa spotkania, oba wygrał. Rywale co prawda nie byli z najwyższej półki, ale na tym etapie przygotowań całkowicie wystarczający.

Apteka w czasach PRL (1)

Zdanowska Alina.
Wraz z nadejściem wyzwolenia zaczęły się nowe sprawy, troski i kłopoty. Dnia 1 lipca 1945 roku prof. dr Bronisław Koskowski, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie w odezwie do właścicieli wszystkich aptek podał do wiadomości fakt powstania NIA oraz prosił o jednorazową wpłatę tysiąca złotych na cele organizacyjne (oprócz normalnych składek). Ale to nie jedyne obciążenia. W związku z odbudową kraju, właściciel apteki musiał zapłacić na Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju 20 tysięcy złotych, na pomoc zimową 1946 roku – 3500 złotych, na kontyngent nałożony przez Urząd Gminy – 100 kg żyta lub 2000 złotych oraz inne coraz to nowe cele.

piątek, 20 lutego 2015

1575 podpisów w obronie Zespołu Szkół

Z inicjatywy rodziców oraz rady pedagogicznej od 13 lutego prowadzona jest akcja zbierania podpisów osób popierających pozostawienie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Mieszkańcy gminy Suchedniów, składając swój podpis, domagają się dostępu do edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym w naszym mieście.
19 lutego przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli burmistrzowi 1575 podpisów, jednak w dalszym ciągu osoby pełnoletnie mogą wyrazić swoją opinię w tej kwestii poprzez dokonanie stosownego wpisu w siedzibie szkoły lub u uprawnionych przedstawicieli społeczności szkolnej.
Dyrekcja, nauczyciela, uczniowie i rodzice wyrażają wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którym dobro i przyszłość szkoły leżą na sercu.

Otwarty Konkurs Ofert w UMiG

Na podstawie art. 11 ust. 1pkt 1) i ust.2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  /J.t.: Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 z późn. zm./ oraz uchwały Nr 42/IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu CZYTAJ.

CKI Michniów zaprasza


CKI Michniów zaprasza


CKI Michniów zaprasza


Będzie "Jagacon"

Chociaż mamy dopiero luty i trwają ferie zimowe, to miłośnicy gier "bez prądu" już są myślami w okresie wakacyjnym. Otóż jak poinformował Michał Pajek przystąpiono już do organizacji trzeciej edycji Świętokrzyskiego Konwentu Fantastyki "Jagacon", który odbędzie się w Suchedniowie w dniach 17-19 lipca 2015 roku. A więc warto już teraz zarezerwować sobie tę datę i zaznaczyć w kalendarzyku. 

czwartek, 19 lutego 2015


Znów potrącenie na ul. Mickiewicza

Przejścia dla pieszych w okolicy
Banku (fot. J. Dorobczyński).
Ulica Mickiewicza w Suchedniowie powoli staje się najniebezpieczniejszym miejscem dla pieszych. Co jakiś czas dochodzi tam do potrąceń. W środę na przejściu dla pieszych koło Banku Spółdzielczego została potrącona 31-letnia kobieta przez samochód osobowy marki "Ford", którym kierował 33-latek. Kobieta skarżąca się na ból nogi została zabrana do szpitala.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

W czwartek, 26 lutego w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" o godzinie 14 odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in. :
- sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchedniów w 2014 roku.
- zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość zależy od nas” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Suchedniowie na rok 2015
- przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci do 2 roku życia zamieszkałych w Gminie Suchedniów na lata 2015-2018”.
- przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2015-2018”.
- przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn. „ Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 55 roku życia zamieszkałych w Gminie Suchedniów na lata 2015-2018”.
- zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015.
- nadaniu statutów jednostkom pomocniczym Gminy Suchedniów. 
- przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Uwaga bezrobotni!

W dniu 11 lutego burmistrz Cezary Błach podpisał z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kam. porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, które będzie obowiązywało do końca 2015 roku.
Z tej formy zatrudnienia mogą skorzystać bezrobotni bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy.
W ramach podpisanego porozumienia Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie zatrudni 10 osób wytypowanych przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchedniowie. Każda skierowana osoba będzie zobowiązana do wykonywania prac w wymiarze 10 godzin tygodniowo i nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych skierowany bezrobotny otrzyma wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł za godzinę pracy.
 Osoby chętne do podjęcia ww. pracy, spełniające kryteria opisane powyżej, winny złożyć stosowne podanie do Burmistrza Miasta i Gminy.

Karnawał w Przedszkolu

Karnawał w ZOO. Pod takim hasłem odbył się tegoroczny bal karnawałowy w suchedniowskim przedszkolu. Pani dyrektor jako papuga uroczyście otworzyła bal zapraszając do wspólnej zabawy dzieci oraz rodziców. Do przedszkola prosto z ZOO  przybyły  pawie, słonie, żyrafy, lwy, pantery, zebry, tygrysy i inne zwierzęta. Wszyscy bawili się znakomicie, a przy dźwiękach piosenki  "Jedzie pociąg" odwiedzili małpiarnię, słoniarnię, żyrafiarnię, wybieg dla groźnych lwów i tygrysów, akwarium, terrarium oraz ptaszarnię. Wiele radości przyniósł dzieciom udział w konkursach i zawodach sprawnościowych, w których mogły wykazać się zwinnością i sprytem. Dziękujemy także Rodzicom za czynny udział w zabawie. (info: Przedszkole, więcej zdjęć na fanpage).

Szacunek dla munduru

Mam zasadę, że nie publikuję anonimów, jednak w tym przypadku odstąpiłem od tego. Dostałem maila, którego zamieściłem nie ingerując w jego tytuł i treść:
Ostatnio spacerując koło cmentarza zastałam niesamowity widok, wiele worków a w nich ubrania. Jeszcze było mało, za płotkiem wysypana kupa ubrań... Ubrania można oddać do oznaczonych pojemników, bądź wystawić w odpowiednim dniu przed dom. Kto ma teraz to sprzątnąć? dlaczego ludzie tak robią? pytań jest wiele odpowiedzi zero.
Może nie przykuło by to tak uwagi, ale z rozerwanego worka wyłonił się mundur... Może to i policji dawnych czasów, ale Panie/i władzo gdzie szacunek do munduru? Jeszcze jakieś zniekształcone dystynkcje.

Wiktoria grała w Hungarian Junior PEC 2015

W ramach przygotowań do Mistrzostw Europy Wiktoria Dąbczyńska wzięła udział w turnieju badmintonowym HUNGARIAN JUNIOR PEC 2015. Wiktoria grała w grach pojedynczych, deblowych oraz w mikście. Najlepiej poradziła sobie w grze singlowej, gdzie po wygraniu dwóch pojedynków z Węgierkami, w trzeciej rundzie uległa Turczynce Bursa Yalcinkaya 19:21; !9:21. W deblu grała wspólnie z Olą Goszczyńską. W pierwszym meczu pokonały Słowaczki, ale później trafiły na srebrne medalistki Magdalenę Lajdova/Terezę Svabikova z Czech z którymi przegrały 18:21; 16:21. W mikście grając z Robertem Cybulskim  przegrali z Francuzami Mathieu Gangloff/Flavie Souillard 21:12; 22:24; 16:21.

środa, 18 lutego 2015

Ola i Miłosz wygrali w Suchedniowie

Ola i Miłosz (fot. A. Dąbczyńska).
W Suchedniowie odbył się Ogólnopolski Turniej młodzików młodszych i młodzików w badmintonie. Bardzo dobrze wypadli reprezentanci Orlicza, którzy w trzech wypadkach zajęli pierwsze lokaty, a ponadto czterokrotnie plasowali się na podium. Pierwsze miejsca w grach singlowych wywalczyli Aleksandra Pająk i Miłosz Miernik, którzy również nie mieli sobie równych w grze mieszanej.
Kategoria U-15. W finale dziewcząt Aleksandra Pająk wygrała z Natalią Rosińską (Junior Wrzosowa) 21:5; 21:8. W finale chłopców Miłosz Miernik wygrał z Jakubem Nawrockim (Spartakus Niepołomice) 6:21; 21:13; 21:13 oraz w finale miksta Miłosz z Olą wygrali z Natan Vogt/Karolina Żygadło 21:9; 21:16.
W kategorii U-13 drugie miejsce w mikście wywalczyli Norbert Sołkiewicz/Aleksandra Pawlukiewicz oraz Norbert Sołkiewicz/Andrzej Pięta w deblu chłopców. Trzecie lokaty przypadły dla Wojciecha Obarskiego/Dawida Piwowarczyka i Małgorzaty Dulęby/Aleksandry Pawlukiewicz w deblach. Gratulacje!

Debata na temat suchedniowskiej oświaty

We wtorek, 17 grudnia w sali kinowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" odbyła się debata na temat suchedniowskiej oświaty, zorganizowana przez poseł na Sejm RP Marię Zubę. - Jaka powinna być misja oświaty oraz jak będziemy prowadzić szkoły i jak zadbać o bazę placówek oświatowych  w Suchedniowie - zadała pytania p. Zuba na początku spotkania. Porównała dzisiejszą sytuację gminy z tą jaką zastała, gdy obejmowała stołek burmistrza w 1994 roku i jakie wtedy poczyniła kroki. Wtorkową debatę porównała do wcześniejszych spotkań związanych z telefonizacją i budową stacji benzynowej, które udało się przeprowadzić dzięki takiemu oddolnemu działaniu mieszkańców. Pani Poseł poprosiła zebranych, aby spotkanie było prowadzone w konwencji wymiany zdań i gdy zostanie zakończone, aby mieć wizję jak ma wyglądać suchedniowska oświata. Wykazała wiele troski o dalszy byt nauczycieli z Zespołu Szkół, gdyby ta została przeniesiona do Skarżyska.

wtorek, 17 lutego 2015

Zabawa karnawałowa w Mostkach

W sobotę, 14 lutego w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach odbyła się Zabawa Karnawałowa zorganizowana przez WDK Mostki, Sołtysa Mostek Jacka Ubę, Koło Gospodyń Wiejskich Mostki oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Suchedniów. Była świetna zabawa połączona z niezliczoną liczbą konkursów z nagrodami, które poprowadziły Beata Słoma, Julita Kabała oraz Marzena Sutowicz. Wszyscy mali uczestnicy imprezy otrzymali także paczki przygotowane i ufundowane przez organizatorów. Nie zabrakło również poczęstunku przygotowanego przez Panie z Koła Gospodyń oraz słodkości ufundowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Cezarego Błacha i członka Rady Miasta Waldemara Krogulca. (info: WDK, więcej zdjęć na fanpage).

Trzy triumfy badmintonistek

Zuzia i Iza.
W dniach 13-15 lutego w Kępnie rozegrano zawody badmintonowe z cyklu Grand Prix w kategorii juniorów młodszych. Bardzo dobrze wypadły zawodniczki suchedniowskiego Orlicza, które wystąpiły w trzech finałach i trzykrotnie stawały na najwyższym stopniu podium.
W grze pojedynczej Zuzanna Glijer w finale wygrała z Oliwią Sochą (Chojnik Jelenia Góra) 2:0 (15, 10). W grze deblowej Zuzanna i Izabela Pajek dotarły również do finału i pokonały Dorotę Matysiak (Zalesie Górne)/Ewelinę Podziewską (SKB Suwałki) 2:0 (17, 15). Izabela podobnie jak Zuzia zdobyła również drugie złoto, tym razem w grze mieszanej z Radkiem Wróblem (KB Vol-Trick Kępno) wygrywając w finale z parą z Suwałk Michał Sobolewski/Ewelina Podziewska 2:0 (16, 15). Trzecia nasza reprezentantka Katarzyna Zięba w grze deblowej i mieszanej zakończyła zawody w przedziale miejsc 9-16.

poniedziałek, 16 lutego 2015

Rocznica śmierci ks. infułata Wójcika

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci ks. infułata Józefa Wójcika, długoletniego proboszcza suchedniowskiej parafii. Nie muszę bliżej przybliżać tej sylwetki, ale wspomnę, że w naszej parafii był od 1972 roku.
Wcześniej był w kilku parafiach, dał się poznać jako wróg ówczesnej władzy. Więziony za obronę krzyży usuwanych ze szkół /1958/; dziewięciokrotnie więziony za obronę praw ludzi wierzących w Polsce Ludowej /1962-1968/; uwolnił, uwięzioną w 1966 roku przez władze komunistyczne, peregrynującą po Polsce Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej umieszczoną w Kaplicy Św. Pawła Pustelnika w klasztorze na Jasnej Górze /13 czerwca 1972/; honorowy kapelan, prałat papieża Pawła VI /22 listopad 1975/; kanonik gremialny Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kam.; uczestnik najbliższego orszaku papieskiego tzw. „sequito papale” podczas wizyt papieskich w Polsce; mianowany przez papieża Jana Pawła II protonotariuszem apostolskim, czyli infułatem /1995/; pomysłodawca wybudowania Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, poświęconego przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa /30 listopada 1987/; orędownik budowy kościoła w Ostojowie pod wezwaniem Błogosławionego Don Orione /konsekracja 1992/; Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Suchedniów /17 czerwca 1997/; Honorowy Prezes Klubu Sportowego „Orlicz” /1998/; Suchedniowianin Roku /1999/; pasowany przez  księdza Prymasa Józefa Glempa na Rycerza Grobu Bożego w Jerozolimie /15 czerwca 2002/; autor książek: „Moja wielka Nowenna” /1981, 2002/, „Był i taki Wielki Tydzień” /1982/, „... i wróciła na szlak nawiedzenia” /1976, 2001/, „La Madonna di Częstochowa per sei anni agli arresti domiciliari” /1984/.
Odznaczony wieloma orderami i medalami, w tym: „Cavaliere della Republica Italiana” nadane przez prezydenta Oscaro Luigi Scalfaro za umacnianie dobrych stosunków między narodem włoskim i polskim /10 maja 1995/; Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy w Suchedniowie/16 października 1995/; Order Grobu Św. Łazarza w Jerozolimie /1997/; Kawaler Orderu Św. Stanisława; „Kawaler Orderu Uśmiechu” /2008/; Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski /2007/; medal „Milito Pro Christo” /2009/.
Pogrzeb ks. infułata Józefa Wójcika odbył się w sobotę 22 lutego 2014 roku. Pochowany został zgodnie ze swoją wolą na suchedniowskim cmentarzu.

Orlicz wygrał pierwszy sparing

W sobotę, 14 lutego Orlicz rozegrał pierwszy mecz kontrolny. W Ostrowcu nasi piłkarze zmierzyli się z KSZO-Junior i po bramkach Skokowskiego, Grudniewskiego, Moskala i Notzela wygrali 4:2 (2:0). Wynik z pewnością cieszy, ale gra wielu zawodników jest jeszcze daleka od optymalnej formy. Przed trenerami Jarosławem Kotwicą i Rajmundem Kabałą dużo roboty, aby przygotować drużynę na walkę o ligowe punkty. W sobotnim spotkaniu zagrali: Bartłomiej Karliński - Michał Bator, Łukasz Skokowski, Dariusz Górecki, Bartosz Piętak - Maciej Banaczkowski, Maciej Nowak, Łukasz Tuśnio, Krzysztof Rzeszowski - Rafał Grudniewski, Kamil Moskal oraz Michał Piórkowski,Patryk Jackowski, Krzysztof Bałchanowski, Michał Piwowar, Dominik Porębski, Robert Notzel, Daniel Kaczmarski, Sebastian Zacharski.
W ubiegłym tygodniu w Busko-Zdroju została podpisana umowa sponsorska z firmą "Uzdrowisko Busko Zdrój" SA, która będzie obowiązywać do końca sezonu, z możliwością jej przedłużenia.

Sympatyczne pożegnanie w "Trójce"

Przyznam szczerze, że po raz pierwszy spotkałem się z tak sympatycznym i miłym pożegnaniem pracownika szkoły odchodzącego na emeryturę, jak to miało miejsce w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3. Wiesława Dębowska związała się z "Trójką", gdy jej siedziba była jeszcze przy ul. Kieleckiej. Przez 28 lat dbała o czystość i porządek tych placówek oraz angażowała się w życie Szkoły. Odchodzącą pracownicę pożegnała dyrektor Izabela Głowala-Działak, nauczyciele oraz uczniowie przekazując życzenia, kwiaty oraz upominki rzeczowe.

Zabawa karnawałowa w "Kuźnicy"

W niedzielę, 15 lutego w sali kameralnej suchedniowskiej "Kuźnicy" odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z zespołem muzycznym "Ex-Party" zorganizowana przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Kuźniczy Krąg" oraz Towarzystwem Przyjaciół Suchedniowa. Imprezę poprowadził Zenon Juchniewicz wcielając się tym samym w rolę swoistego wodzireja przeprowadzającego różnorodne zabawy dla najmłodszych, konkursy sprawnościowe, konkursy tańca, mikrofon dla wszystkich oraz konkurs na najładniejszy stój karnawałowy. Za każdy z nich młodzi uczestnicy otrzymywali nagrody rzeczowe oraz słodkości ufundowane przez Organizatorów. Zabawa mająca miejsce w sali kameralnej suchedniowskiej "Kuźnicy" była wypełniona kolorami za sprawą barwnych, uroczych, wesołych przebierańców. Organizatorzy przewidzieli nagrodzenie najpiękniejszego stroju karnawałowego, jednakże wszystkie dzieci zachwycały swoimi starannie przygotowanymi przebraniami, dlatego każdy spośród młodych uczestników imprezy został nagrodzony. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta do ostatniej nutki bawili się przy znanych i lubianych utworach wykonywanych na żywo przez zespół muzyczny "Ex-Party". (info: SOK, więcej zdjęć na fanpage).

Personel i zaopatrzenie apteki w czasie okupacji

Warto w tym miejscu wspomnieć ludzi, którzy pracowali w okresie okupacji w aptece, ponieważ jak już wcześniej pisałem niejednokrotnie narażali swoje życie. W latach 1939-1945 w aptece Stefana Górbiela w Suchedniowie pracowali: Józef Górbiel - pomocnik (1 września 1939 – 31 marca 1945), Maria Sułko (z d. Górbiel) - pomocnik (od 1 kwietnia 1940), Stefania Górbiel

niedziela, 15 lutego 2015

Zaproszenie do Kieleckiego Teatru Tańca

W ostatnim czasie "Nasz Suchedniów" nawiązał współpracę z Kieleckim Teatrem Tańca. Na stronie będą zamieszczane informacje dotyczące nadchodzących imprez, spektakli itp., organizowanych przez KTT. Najbliższy spektakl to wielkopostne widowisko taneczne pt. "Pasja", które odbędzie się 30 marca o godzinie 11 i 18. Mam dla Państwa niespodziankę, w marcu będzie konkurs o Teatrze, a nagrodą będą dwa podwójne zaproszenia!

Nie wszyscy płacą podatki

Nie od dzisiaj wiemy z jakimi problemami finansowymi boryka się gmina Suchedniów. Dlatego nikogo nie powinien dziwić niedawny apel burmistrza o meldunku, ponieważ od liczby mieszkańców zależą bowiem wpływy z podatków, opłat, a w konsekwencji stan budżetu naszego miasta. Podatek od nieruchomości musimy płacić za samo posiadanie gruntów, budynków lub budowli. Każda gmina sama ustala stawki tego podatku na swoim terenie. Nie mogą być one jednak wyższe od określonych w ustawie. Podatek płaci się w 4 ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
A jak sytuacja przedstawia się w naszym mieście? Na dzień 30 listopada 2014 roku, a więc praktycznie na moment zmiany burmistrza, należności na rzecz gminy wynosiły 1,488 tys. zł, z czego 58,82% stanowiły zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w tym prawie 840 tys. zł to zaległości podatkowe ZWK MARYWIL znajdującego się obecnie w upadłości likwidacyjnej.
Z ogólnej kwoty zaległości 34,10 % stanowił niezapłacony podatek od nieruchomości od osób fizycznych.
Na dzień 30 listopada naliczone odsetki od wszystkich zaległości wynosiły ponad 200 tys. zł. Gmina ma obowiązek nie tylko naliczania odsetek od zaległości, ale również ich windykacji.
Ostatnia kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach – jednostki kontrolnej w zakresie finansów publicznych – przeprowadzona w Suchedniowie, wydała zalecenie prowadzenia windykacji należności podatkowych. W przypadku braku wpłaty w terminie wysyłane są stosowne upomnienia, po których zaległość kierowana jest do egzekucji gdy upomnienia nie odniosą skutku. Należy pamiętać, że w takim przypadku dłużnik ponosi dodatkowe koszty związane z prowadzeniem procesu windykacji.

Rocznica śmierci Karola Żołądka

Dzisiaj mija 13 lat od śmierci Karola Żołądka, który zmarł 15 lutego 2002 roku w Warszawie. Były dyrektor Zakładów Wyrobów Kamionkowych „Marywil”, przewodniczący Rady Nadzorczej PSS w Suchedniowie, dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego w Warszawie, główny specjalista ds. realizacji kontraktów importowych w Biurze Eksportu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych „Energoexport”. Odznaczony wieloma orderami i odznaczeniami, w tym między innymi Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.