środa, 8 lutego 2017

Będzie monografia Suchedniowa

We wtorek, 7 lutego w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" została podpisana umowa na przygotowanie przez zespół autorski monografii gminy Suchedniów. W tym roku zespół autorski wykona wstępną kwerendę w archiwach państwowych, kościelnych i prywatnych oraz bibliotekach, rozpozna zasoby źródłowe dotyczące gminy Suchedniów, przygotuje konspekt monografii. Zespół ten będzie pracował w składzie:
Grzegorz Miernik - dr hab. nauk humanistycznych, historyk, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, autor licznych publikacji i kilku monografii, specjalizuje się w historii Polski po II wojnie światowej;
dr Sebastian Piątkowski – historyk, pracownik  Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu, autor ponad 300 publikacji w tym 9 książek, 80 artykuł ów naukowych, a także ponad 150 prac publicystycznych ogłaszanych drukiem w Polsce, Kanadzie , Australii;
Krzysztof Zemeła – historyk, wieloletni nauczyciel i dyrektor  II LO im A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, współorganizator i prezes skarżyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, autor 140 publikacji w tym kilkunastu książek,  współautor i redaktor monografii miasta Skarżyska- Kamiennej oraz gmin Bliżyn i Skarżysko- Kościelneczłonek komitetu redakcyjnego „Rocznika Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku – Kamiennej” czasopisma zaindeksowanego w BazHum i Index Copernicus;
Marcin Medyński – historyk – regionalista, autor ponad 30 publikacji dotyczących dziejów powiatu skarżyskiego , współautor monografii węzła kolejowo w Skarżysku – Kamiennej , monografii miasta Skarżyska- Kamiennej oraz gmin Bliżyn i Skarżysko- Kościelne. Sekretarz redakcji oraz i członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku – Kamiennej” czasopisma zaindeksowanego w BazHum i Index Copernicus;
Tadeusz Wojewoda dr nauk humanistycznych w zakresie historii, wiceprezes skarżyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku – Kamiennej”, czasopisma zaindeksowanego w BazHum i Index Copernicus , autor licznych publikacji, współautor monografii miasta Skarżyska- Kamiennej oraz gminy Skarżysko- Kościelne;
dr Piotr Kardyś – mediewista, nauczyciel I LO im J. Słowackiego, wiceprezes PTH Odział Skarżysko-Kamienna, wieloletni wykładowca i współpracownik Instytutu Historii UJK w Kielcach. Redaktor naukowy rocznika O/PTH w Skarżysku-Kamiennej, czasopisma zaindeksowanego w BazHum i Index Copernicus. Autor kilkudziesięciu artykułów i recenzji, współautor i redaktor monografii miasta Skarżyska- Kamiennej oraz gmin Bliżyn i Skarżysko- Kościelne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz