wtorek, 28 lutego 2017

LGD zaprasza na konsultacja

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z naborami wniosków od 27 lutego do 28 marca o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:
- I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
- I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD
odbędą się spotkania szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach w/w przedsięwzięć. Konsultacje będą  dla Państwa szansą wyjaśnienia wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. W Suchedniowie spotkanie odbędzie się  6 marca o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Fabrycznej 5.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz