czwartek, 16 lutego 2017

Przyznano dotacje dla suchedniowskich firm

Wielokrotnie pisałem o konkursach i dotacjach przyznanych dla Urzędu Miasta i Gminy oraz dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Suchedniów. Tym razem będzie o dotacji przyznanej przez Lokalną Grupę Działania - Wokół Łysej Góry, którą tworzy kilka świętokrzyskich gmin, w tym suchedniowska.
LGD rozstrzygnęła konkurs o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia I. II. 2. Wśród beneficjentów znalazły się dwie suchedniowskie firmy. "Hotel Paradiso", który otrzyma 297.500 złotych na rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji usługi oraz Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "Lazur" - 258,458,90 złotych na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu poprzez zakup maszyn. Ponadto Magdalena Sułek otrzyma wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej.
Wiele się słyszało zarzutów o przynależności Suchedniowa do LGD. Ale dzięki temu, że nasza gmina jest członkiem LGD, stowarzyszenia i osoby fizyczne mogą pozyskiwać dotacje na własną działalność. Tym razem są to trzy suchedniowskie firmy i mam nadzieję, że nie ostatnie, ponieważ LGD co pewien czas ogłasza nabory wniosków, jak chociazby ten poniższy: 
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

I.I.4 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – Budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1000 osób rocznie
Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
I.III.6 Tworzenie i poprawa warunków prowadzenia aktywności społecznej przez mieszkańców obszaru LGD - Wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego
Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 30 000 zł do 100 000 zł (przy założeniu, że całkowita kwota operacji jest nie mniejsza niż 50 000 zł (w przypadku  jednostki sektora finansów publicznych - dodatkowo kwota kosztów kwalifikowalnych nie mniejsza niż 50 000 zł, a kwota dofinansowania 31 815 zł)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%
Termin naborów wniosków: od 27 lutego do 28 marca 2017 roku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz