wtorek, 22 listopada 2016

Napisz do "Zeszytów Suchedniowskich"

Trwają prace nad drugim numerem "Zeszytów Suchedniowskich". Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów oraz Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD zapraszają do nadsyłania tekstów do tego numeruTermin składania prac do 17 kwietnia 2017 roku.
Zasady dotyczące tekstów
1. Redakcja zamieszcza teksty, które nie były dotąd publikowane ani w tradycyjnej (papierowej), ani elektronicznej formie.
2. Teksty w formacie Microsoft Word 97-2003 należy przesyłać do redakcji drogą mailową na adres: mediateka@suchedniow.pl
3. Wielkość tekstu zasadniczego z przypisami - nie więcej niż 40 000 znaków, w tym spacje.
4. Przypisy następują na dole każdej strony, pod tekstem zasadniczym.
5. Układ artykułu, recenzji i sprawozdania należy redagować zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Artykuły, materiały i artykuły recenzyjne muszą być poprzedzone imieniem
i nazwiskiem autora, oraz, jeśli dotyczy, nazwą instytucji naukowej, z którą autor jest związany.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do nadesłanych materiałów zmian formalnych, wynikających z konieczności respektowania zasad edytorskich, językowych  itp.
7. Redakcja nie płaci honorariów za teksty.
8. Przy tworzeniu skrótów i opisów bibliograficznych należy kierować się zasadami typowymi dla naukowych czasopism historycznych wydawanych w Polsce.
9. Nadesłanie tekstu do Redakcji Zeszytów Suchedniowskich jest równoznaczne ze zgodą
na poddanie się procedurze recenzowania przez recenzentów zewnętrznych (samodzielnych pracowników nauki).
10. Do prac redakcyjnych i recenzji dopuszczone będą tylko teksty, dla których Autorzy złożą deklarację o przekazaniu praw autorskich.
Zapraszamy do współpracy
Kontakt
e-mail: mediateka@suchedniow.pl
tel. 41 2543 186 wew 12 
(osoba do kontaktu – Karolina Gałczyńska-Szymczyk)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz