wtorek, 28 lutego 2017

Nowy przewodniczący Rady Fundacji "Pomnik-Mauzoleum"

Za ogrom pracy włożonej przy organizacji Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, długoletniemu Przewodniczącemu Rady Fundacji „Pomnik-Mauzoleum” Alfredowi Domagalskiemu, podziękowali Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Mariusz Masny p.o. dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej. Nowym Przewodniczącym Rady Fundacji wybrano Tadeusza Bałchanowskiego.
Alfred Domagalski był jednym z założycieli Fundacji „Pomnik – Mauzoleum”, która powstała w 1991 roku. Jej celem była aktywizacja wszystkich sił społecznych i politycznych na rzecz wspierania inicjatywy ocalenia od zapomnienia martyrologii wsi polskich. Między innymi dzięki jego staraniom w lipcu 1997 roku oddano do użytku nowy Dom Pamięci Narodowej. Znajduje się tam stała wystawa oraz ośrodek badawczy, dokumentujący martyrologię polskiej wsi w czasie II wojny światowej. Alfred Domagalski był inicjatorem otwarcia Sanktuarium Męczeńskich Wsi Polskich na placu za mogiłą ofiar pacyfikacji. W sanktuarium umieszczane są krzyże symbolizujące polskie wsie spacyfikowane przez Niemców w latach 1939-1945. Z inicjatywy Alfreda Domagalskiego oraz marszałka województwa świętokrzyskiego Józefa Szczepańczyka 12 lipca 1999, została podpisana umowa użyczenia składników majątkowych pomiędzy Fundacją „Pomnik-Mauzoleum” a Muzeum Wsi Kieleckiej, na podstawie której muzeum uzyskało prawo zarządzania Mauzoleum.
Nowym Przewodniczącym Rady Fundacji wybrano Tadeusza Bałchanowskiego, byłego wieloletniego burmistrza Suchedniowa. W skład Fundacji weszli także Ewa Kołomańska, Kierownik Sekcji Historycznej w Mauzoleum Wsi Polskich w Michniowie oraz Eugeniusz Bugała, długoletni leśniczy w Nadleśnictwie Suchedniów, samorządowiec i mieszkaniec Michniowa.
(źródło: Muzeum Wsi Kieleckiej)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz