czwartek, 31 marca 2016

Zwrot kosztów podróży służbowych

Ze względu na fakt, że radni mogą odbywać podróże służbowe polegające na wykonywaniu przez nich zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu istnieje konieczność określenia uchwałą zasad na jakich radnym będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady Miejskiej może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem nie stanowiącym własności Gminy.
Wobec powyższego na dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę o zwrotach kosztów przejazdów według stawek za jeden kilometr przebiegu w samochodach wynoszących:
- dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm– 0,40 zł,
dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm– 0,63 zł.

Zaproszenie na badminton


Terminarz juniorów

Juniorzy starsi wznawiają rozgrywki w najbliższą sobotę, 2 kwietnia meczem z liderem - Moravią. Orlicz gra w klasie okręgowej w grupie I. Po rundzie jesiennej zajmuje 10 miejsce, na 12 zespołów. Terminarz rudy rewanżowej:
2 kwietnia godz. 13 Orlicz - Moravia Morawica
9 kwietnia godz. 13 Wierna Malogoszcz - Orlicz
16 kwietnia godz. 13 Orlicz - GKS Nowiny
23 kwietnia godz. 13 GKS Górno - Orlicz
1 maja godz. 13 Orlicz - Lechia Strawczyn
7 maja godz. 13 Czarnovia Kielce - Orlicz
14 maja godz. 13 Orlicz - Piast Chęciny
21 maja godz. 13 Deko Włoszczowa - Orlicz
28 maja godz. 13 Orlicz - Nidzianka Bieliny
4 czerwca godz. 13 Gród Ćmińsk - Orlicz
12 czerwca godz. 13 Orlicz - Hetman Włoszczowa

Wyjazd suchedniowian na Ziemie Odzyskane

W 1954 roku skład Prezydium Gminnej Rady Narodowej został uzupełniony członkiem Henrykiem Gieryczem. Prowadzono akcję osiedleńczą na Ziemiach Odzyskanych. W 1953 roku wyjechało z gminy na Ziemie Odzyskane 9 rodzin. W 1954 roku 2 rodziny. W myśl uchwały Rządu osiedleńcy otrzymują 450 złotych bezzwrotnej zapomogi, pożyczkę na zakup krowy i prosiąt, oraz kredyty na zagospodarowanie się. Powołano Gminną Komisję Osiedleńczą w składzie: Zegadło Andrzej - przewod., Eugenia Józefowicz - sekretarz, Bronisław Dudzik, Jan Kabała, Ignacy Malicki, Władysław Mirek, Marianna Śliwa. Komisja miała za zadanie wzmóc akcję werbunkową.
W Nadleśnictwie Suchedniów zalesiono 6 tys. ha. gruntów, do tej akcji wciągnięto młodzież szkolną. Na uwagę zasługuje dobra praca Komitetu Redakcyjnego przy radiowęźle, którego członkowie: Urban Zbigniew - przewodn., Władysław Sosna, Eugeniusz Józefowicz, Zofia Szurlej, Bronisław Dudzik zostali nagrodzeni przez Prez. G. R. N.
Przeprowadzono remonty we wszystkich szkołach: w Zagórzu, Zaleziance, Goździe, Łącznej, Osojowie, Michniowie, Suchedniowie w Szk. nr 2 i Szkole TPD /nr 1/.
Rok 1955 przyniósł zmiany w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (już nie Gminnej): Andrzej Zegadło - przewodniczący, Henryk Gierycz - zastępca przewodniczącego, Lech Sitek - sekretarz, Stefan Adamczyk, Andrzej Glijer, Franciszek Kutwin - członkowie.
Powołano Gromadzki Komitet Odbudowy Warszawy. Przyjęto od Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Kielcach budynek Zasadniczej Szkoły Drzewnej w Suchedniowie, budynek mieszkalny oraz 1,45 ha ziemi. Nowo utworzona Szkoła Podstawowa nr 3 objęła następujący obwód: Kruk, Błoto oraz część Suchedniowa tj. ulicę Kielecką i wszystkie ulice poprzeczne od ul. Kieleckiej do ul. Długiej. Czyniono starania o utworzenie szkoły średniej w Suchedniowie. W grudniu br. omawiano sprawę przygotowania Sesji Osiedlowej Rady Narodowej w związku z pismem Prez. Woj. Rady Narod. w sprawie utworzenia Osiedlowej Rady Narodowej w Suchedniowie. (zapiski Franciszka Gładysza).

Zaproszenie na "Gry bez prądu"


Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie z "Grami bez prądu" organizowane w Suchedniowie w sobotę, 2 kwietnia o godzinie 15! Nie zabraknie tam dziesiątek gier do sprawdzenia przez graczy w każdym wieku, Niezależnie od tego, czy grasz w gry planszowe regularnie, czy też dopiero zaczynasz z nimi przygodę - to spotkanie jest właśnie dla Ciebie!
To już 28 granie, które odbywać się będzie w sali weselnej (obok bramy) na terenie Zespołu Szkół. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o telefon na nr: 698 914 621.

środa, 30 marca 2016

Bieda aż piszczy

Piotr Szumlewicz, doradca OPZZ napisał na Twitterze, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił przeciętny dochód na osobę w Polsce w 2015 roku, który wyniósł... 1386 złotych, a więc przeciętny dochód w naszym kraju jest mniejszy niż zasiłek dla bezrobotnych w krajach zachodnich! Jeżeli dodamy do tego, że ceny w polskich sklepach są zbliżone do cen na Zachodzie, ale płace są 4-5-krotnie niższe to mamy obraz Polski.
Inny wskaźnik pokazujący cywilizacyjne zacofanie Polski to odsetek osób żyjących poniżej minimum granicy ubóstwa skrajnego, czyli poziomu minimum egzystencji - w roku 2014 było to 2,8 mln osób! To wszystko przekłada się na życie również w naszym mieście, zapraszam do przeczytania całego artykułu na wnp.pl KLIKNIJ.

Nabór do kabaretu

Super wyniki egzaminów w Zespole Szkół

W ostatnich latach uczniowie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie przyzwyczaili nas do bardzo dobrych wyników egzaminów zawodowych oraz matur. Nie inaczej było dziś, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - obecnie bowiem uczniowie klasy czwartej technikum przystępują do egzaminu zawodowego już w styczniu. - Spośród grona przyszłych fryzjerów oraz gastronomów, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nie uzyskała tylko jedna osoba, pozostałe mogą już spokojnie poświęcić się przygotowaniom do matury. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że w skali kraju egzamin zawodowy zdaje średnio ok. 70% uczniów - powiedział dyrektor Grzegorz Michnowski.
Najlepsze wyniki na egzaminie zawodowym osiągnęli:
Anna Hińcza: 85% z części pisemnej, 93% z części praktycznej
Katarzyna Pajdo: 80% z części pisemnej, 94% z części praktycznej
Przemysław Obara:78% z części pisemnej, 97% z części praktycznej.
Gratulacje dla uczniów, jak również i nauczycieli.

Suchedniów w latach 50-tych (2)

W 1952 roku członkami Gminnej Rady Narodowej byli: Grabiński Czesław - przewodniczący Prezydium, Zegadło Andrzej - zastępca, Pasek Zygmunt - sekretarz, Hnatyszak Wsiewołod - członek, Kabała Jan - członek.
Dużo miejsca poświęca się sprawie rolnictwa, zaopatrzenia rolników w pasze treściwe, nawozy sztuczne, wznawia sprawy obowiązkowych dostaw, skupu, kontraktacji itp. Projektuje się wprowadzenie składek na odbudowę Warszawy. Powołano Komisję Zalesień i Zadrzewień, Komisję Kontraktacyjną. Postanowiono zaprenumerować 8 egzemplarzy dwutygodnika "Rada Narodowa" dla niektórych kierowników referatów, przewodniczących komisji gminnych i sołtysów. Zorganizowano gminny Komitet Dnia Lasu. Prowadzono akcję przesiedleńczą na Ziemie Zachodnie.
Czołowe zagadnienia w b.r.: zakończenie akcji planowego skupu zboża. Kontraktacja trzody chlewnej. Realizacja limitu finansowego i Narodowej Pożyczki RSP. Przeprowadzenie wiosennej akcji siewnej. Kontraktacja roślin przemysłowych. Akcja obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. Zorganizowanie Święta Pracy. Ankietyzacja ludności. Akcja obowiązkowych dostaw mleka. Akcja sanitarno porządkowa. Dni Oświaty Książki i Prasy. Buduje się drogę z Suchedniowa do Słupi Nowej przez Bodzentyn.
W 1953 roku członkami Prezydium Gminnej Rady Narodowej byli: Grabiński Czesław - przewodniczący Prezydium, Zegadło Andrzej - zastępca, Pasek Zygmunt - sekretarz, Kabała Jan - członek.
Istniejące zakłady pracy:
1. ZBM Tartak i stolarnia w Berezowie
2. Powszechna Spółdzielnia Spożywców
3. Fabryka "Marywil"
4. Suchedniowskie Zakłady Wyrobów Metalowych
5. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
6. Rejon Budowy Dróg Publicznych
7. Nadleśnictwo Suchedniów
8. Tartak "Bugaj"
Gminna Rada Narodowa w Suchedniowie liczy 32 członków, w tym 2 kobiety; członków PZPR - 10, ZSL - 14, SD - 2, bezpart - 6. Układ socjalny: robotników - 10, chłopów - 14, intel. prac. - 7, rzemieśln. - 1. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez przedst. Pow. Rady Narod. w Kielcach wykazuje dużo niedociągnięć w pracy Prezydium GRN w Suchedniowie. (zapiski Franciszka Gładysza).

wtorek, 29 marca 2016

Przedszkolaki powitały wiosnę

W miniony poniedziałek, 21 marca  w naszym przedszkolu powitaliśmy nową porę roku- wiosnę. Aby uroczyście ją przywitać, udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie oglądaliśmy najmłodsze dzieci z oddziału I, które wystąpiły w inscenizacji przedstawienia „Gdzie jesteś wiosno?” Był to ich debiut, ale poradziły sobie znakomicie. Wśród dzieci można było wypatrzeć żabki, motylki,  niedźwiedzia, ptaszki. Piosenkę o pierwszych wiosennych kwiatach zaśpiewała Hania. Z wierszykiem „Ogrodniczka” wystąpiła Małgosia, a Rebeka zaprezentowała utwór „Upodobania wiosny”. Na starsze dzieci natomiast czekały zagadki wiosenne. Wreszcie, gdy usłyszeliśmy wierszyk w wykonaniu Kacperka i Madzi o Marzannie – symbolu odchodzącej zimy, na sali pojawiła się długo wyczekiwana Wiosna z koszem kwiatów i kolorowymi motylkami. Z „zimową panną” po zakończeniu przedstawienia „starszaki” udały się nad rzekę, by tam  oficjalnie pożegnać zimę. (info: Przedszkole, więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ).

Spotkanie informacyjne w PUP


Kto posprząta?

Suchedniowianie po świątecznych spacerach, zwłaszcza ulicą Źródłową nie mają najmilszych wspomnień. Wokół tej ulicy panuje niesamowity bałagan. Mało tego leży tam sarna, a tu już kłaniają się służby sanitarne.
Wszystko to wpisuje się w ankietę na najbardziej zaniedbaną ulicę w naszym mieście, którą zamieściłem na NS. Internauci w głosowaniu na "Mister Brzydoty" wskazali na ulicę Powstańców 57,69% głosów, która wyprzedziła Stokowiec 18,59%, Żeromskiego 10,26.

Dostawcy gazu

W Suchedniowie nie wszystkie gospodarstwa są podłączone do sieci gazowej. Aby ogrzewać mieszkanie używa się innych alternatywnych sposobów. Podobnie jest z kuchenkami gazowymi, ale w tym przypadku jest wyjście - gaz z butli. Na terenie naszego miasta są dostawcy gazu w butlach, między innymi działający od października 2014 roku Autoryzowany Punkt wymiany butli Gaspol z ulicy Langiewicza, który rozwozi butle z gazem nie tylko w Suchedniowie, ale również w Mostkach, Parszowie, Ostojowie czy też Krzyżce. Można tam wymienić też butle turystyczne, a co najważniejsze dowóz i montaż u klienta gratis.

poniedziałek, 28 marca 2016

Klaudia w "Tylko muzyka"

Dla tych, którzy nie oglądali w Polsacie występu Klaudii Tumulec. KLIKNIJ.

Suchedniów w latach 50-tych (1)

Dawny Urząd przy ul. Sportowej.
W 1950 roku wójtem Gminnej Rady Narodowej był Marian Miernik, a przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej Czesław Grabiński. Członkowie: Stanisław Stachura, Tadeusz Lirsz, Edward Kudas, Wsiewood Ilnatyszek, Jan Lańczyk, Walenty Bryczkiewicz, Franciszek Kutwin, Michał Miernik, Jan Kabała, Kazimierz Ciok, Ignacy Cioroch, Ignacy Malicki, Stanisław Krakowiak, Stanisław Zybiec, Józef Wątrobiński, Franciszka Ślusarczyk, Adam Zegadło, Ireneusz Miernik, Maria Duda, Jerzy Gregor, Jakub Nowak, Stefan Janiszewski, Władysław Długosz, Jan Kołodziej, Tadeusz Czekajewicz, Tomasz Miernik.
Zgodnie z zarządzeniem Powiatowej Rady Narodowej w Kielcach w czerwcu 1950 r. wybrano Prezydium Gminne Rady Narodowej w Suchedniowie. Za okres od 1945 r. do czerwca 1950 roku sprawozdania złożyli z działalności Zarządu Gminnego - wójt Miernik Marian. Z działalności Gminnej Rady Narodowej - przewodniczący Gminnej Rady Narodowej - Grabiński Czesław. Osiągnięcia w pracy Gminnej Rady Narodowej i Zarząd Gminy Suchedniów, mimo popełnionych błędów, ocenione zostały pozytywnie przez przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. Działalność ich zmierzała do wzmocnienia Władzy Ludowej w Polsce. (zapiski Franciszka Gładysza).

niedziela, 27 marca 2016

Suchedniów w latach 40-tych

Minister Dybowski.
W 1948 roku przeprowadzono wybory do Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w wyniku których na miejscu przewodniczącego pozostał nadal Jan Kabała. Powołano Gminną Komisję Rolną, Gminny Komitet Opieki Społecznej, Gminną Komisję Przeciwpożarową, Komisję Drogową, Kontroli Społecznej. Rozbudowano betoniarnię produkując przede wszystkim płytki chodnikowe. Z wyprodukowanych na miejscu płytek i krawężników ułożono chodniki w Suchedniowie przy ul. Handlowej. Zaprowadzono oświetlenie uliczne. Wybudowano 1400 mb. dróg o trwałej nawierzchni, założono 7 przepustów i most w Krzyżce. Dokonano wyboru Komitetu Budowy Szkoły w Goździe, a następnie Szkoły nr 2 w Suchedniowie. Ustalono sieć drug gminnych i uchwalono plan robót drogowych. Wobec wysokich zaległości za leczenie ubogich chorych wprowadzono specjalną składkę na pokrycie tych kosztów. Okres obrachunkowy i w tym roku skończył się niedoborem w wysokości 175.306 zł.
W tymże 1948 roku we wszystkich wsiach gminy Suchedniów sporządzono imienne wykazy osób które nie umieją czytać i pisać. Lista obejmowała 112 kandydatów do nauczania. Pełnomocnikiem gminy do spraw Walki z Analfabetyzmem był przewodniczący Gminnej Rady Narodowej ob. Marian Miernik, instruktorem nauczyciel ob. Stanisław Szurlej. Nauka analfabetów odbywała się we wszystkich szkołach.
W maju 1949 r. nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza gminy, którym został Zygmunt Pasek. W czerwcu natomiast obowiązki Wójta objął Marian Miernik.

Misterium Męki Pańskiej

fot. Dariusz Wolniak.
Tydzień temu, w piątek 18 marca ulicami Suchedniowa przeszła Droga Krzyżowa, natomiast w ten piątek na terenie przykościelnym odbyło się Misterium Męki Pańskiej. Inscenizację po raz kolejny zorganizowali członkowie Diakonii Liturgicznej i Rycerze Kolumba. W postać Jezusa wcielił się Konrad Matysek. Odtworzono całą drogę na Golgotę, gdzie Jezus został ukrzyżowany. (więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ).

sobota, 26 marca 2016

Świąteczny remis Orlicza

Mirosław Słoń (z prawej). fot. Z. Biber.
W dniu dzisiejszym Orlicz w meczu o mistrzowskie punkty podejmował Piast Stopnicę, a więc rywala plasującego się wyżej w tabeli, z którym przegrał jesienią 0:2. Tym razem spotkanie zakończyło się remisem. Wynik być może sprawiedliwy, ale obie drużyny schodziły z murawy z niedosytem. Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego byłego piłkarza Orlicza Remigiusza Żelaznego.
W pierwszej połowie, którą biało-niebiescy wygrali po bramce Mirosława Słonia, to goście mogą mówić o pechu, ponieważ nie wykorzystali przynajmniej czterech okazji do zmiany wyniku. Udało im się to w drugiej połowie po stałym fragmencie gry (wolny). Nasz zespół dość szybko zdobywa drugą bramkę po wzorcowej akcji Moskal, Rzeszowski, Słoń. Pod koniec spotkania biało-niebiescy nie wykorzystują dwóch okazji na podwyższenie wyniku, natomiast goście już w doliczonym czasie doprowadzają do remisu.
Orlicz - Piast Stopnica 2:2 (1:0)
1:0 Mirosław Słoń (20')
1:1 Michał Krzemiński (66')
2:1 Mirosław Słoń (70')
2:2 Michał Krzemiński (90+3')
Orlicz: Ścisłowicz - Bator, Notzel, Górecki, Sikora - Moskal (71' Skarbek), Rzeszowski, Świtowski (87' Kita), Jarząb - Słoń (83' Marek Banaczkowski), Galus (63' Maciej Banaczkowski). (więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ).

Rasztabiga podwójnym laureatem

Jak już wcześniej informowałem Kuratorium Oświaty w Kielcach opublikowało listy laureatów tegorocznych konkursów przedmiotowych w kategorii szkół gimnazjalnych. Wśród laureatów w konkursie fizycznym znalazł się Bartłomiej Rasztabiga, którego przygotowywała nauczycielka Agnieszka Kwiatkowska, w konkursie z języka polskiego Bartłomiej był finalistą (nauczycielka Anna Salwa). Szkoła złożyła jednak odwołanie, które zostało uwzględnione i Rasztabiga został laureatem również z języka polskiego. Tym samym Bartłomiej dołączył do Aleksandry Zagórskiej z prywatnego gimnazjum w Skarżysku i zostali jedynymi podwójnymi laureatami w powiecie skarżyskim. Gratulujemy Bartłomiejowi i jego nauczycielkom!

Ankieta

Zapraszam do wytypowania najbardziej zaniedbanej ulicy w Suchedniowie, która powinna być wyremontowana w pierwszej kolejności. Pod uwagę bierzemy stan jezdni, chodników i ogólny wygląd. Ankieta jest moim pomysłem, nie była konsultowana z Urzędem, a więc jej wyniki są tylko do wglądu. KLIKNIJ.

Catering dietetyczny w "Paradiso"

Od połowy marca, w suchedniowskim hotelu „Paradiso” dostępny jest catering dietetyczny „zdrowy Ty”. Jako jedyny w regionie oferuje Państwu atrakcyjny sposób odżywiania rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
- Posiłki przez nas przygotowane, wg. zaleceń WHO charakteryzują się niskokalorycznością, są bogate w witaminy, minerały, błonnik. W naszych dietach ograniczamy spożycie tłuszczów, cukrów prostych, soli. Wyznacznikiem cateringu „zdrowy Ty” jest zwiększenie spożycia warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych, orzechów oraz roślin strączkowych - powiedział Marcin Fitas, szef kuchni hotelu „Paradiso”.
Na czym to wszystko polega?
„Zdrowy Ty” oferuje potrawy przygotowane przez zespół doświadczonych kucharzy, we współpracy z Panią Martą Kaletą, dietetykiem klinicznym, jednocześnie będącą trenerką personalną Master. Składają się one ze świeżych produktów o najwyższej jakości, dostarczanych codziennie przez sprawdzonych dostawców. Można wybrać jedną z oferowanych diet niskokalorycznych: 1000, 1200, 1500, 2000. W wersji standardowej diety śródziemnomorskiej lub wegetariańskiej oraz bezglutenowej.
Co otrzymujesz?

Wesołych Świąt!


piątek, 25 marca 2016

Głosujemy na najgorszą ulicę

Wpisy pod ostatnimi postami dotyczącymi stanu ulic w Suchedniowie zainspirowały mnie do zamieszczenia ankiety na najgorszą i najbrzydszą ulicę w naszym mieście. Mam tu na myśli przede wszystkim stan nawierzchni jezdni, jak również chodników, a więc estetykę. Ulica, która zdobędzie najwięcej głosów w nagrodę zostanie wyremontowana (w przyszłości). Nadesłane propozycje to ulice: Powstańców, Spokojna, Koszykowa, Jodłowa, Żeromskiego, Stokowiec. Ankieta od jutra, po ewentualnym uzupełnieniu.

Badmintonistki blisko medalu

Zakończyły się Mistrzostwa Europy Juniorów w badmintonie. Jak już wcześniej pisałem w reprezentacji Polski wystąpiły dwie zawodniczki Orlicza. Bardzo blisko medalu była Wiktoria Dąbczyńska, która grając w deblu z Aleksandrą Goszczyńską dotarły do ćwierćfinału. W meczu decydującym o wejściu do strefy medalowej przegrały z późniejszymi wicemistrzyniami Bengisu Ercetin/Nazlican Inci (Turcja) 14:21, 13:21. Ostatecznie zostały sklasyfikowane na miejscach 5-8. W mikście Wiktoria grała wspólnie z Robertem Cybulskim i zakończyli swój udział w mistrzostwach na czwartej rundzie po przegraniu również z późniejszymi wicemistrzami z Rosji Mikhail Lavrikov/Anastasia Medvedeva 11:21, 15:21. W singlu Wiktoria odpadła w trzeciej rundzie po przegraniu z Białorusinką Julia Bitsoukova 13:21, 7:21.
Druga nasza zawodniczka Izabela Pajek w mikście grając z Radosławem Wróblem odpadli w trzeciej rundzie ulegając Niemcom Lukas Resch/Miranda Wilson 12:21, 14:21. W deblu Iza z Wiktorią Adamek przegrały w pierwszej rundzie z późniejszymi brązowymi medalistkami Vimala Heriau/Margot Lambert (Francja) 11:21, 17:21.
Ogólnie występy suchedniowianek należy uznać za udane. Szkoda, że nie przywiozły medalu, być może przy lepszej drabince strefa medalowa byłaby osiągnięta. Należy pamiętać jeszcze o bardzo dobrych grach Izy i Wiktorii w drużynie. Jedno jest pewne, zebrane doświadczenie powinno zaowocować w przyszłości.

Zaproszenie do "Kuźnicy"

W sobotę, 30 kwietnia o godzinie 19 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" wystąpi skarżyski zespół MIR.

Sportowy weekend

Najbliższy sportowy weekend ograniczy się tylko do soboty, ponieważ jest to czas Świąt Wielkanocnych. W Suchedniowie piłkarze Orlicza podejmą zespół Piast Stopnica, z którym na jesieni przegrali na wyjeździe 0:2. W dotychczasowej historii spotkań mistrzowskich tych drużyn był to ich jedyny mecz. 

czwartek, 24 marca 2016

Spotkanie Wielkanocne w Świetlicy Parafialnej

Tradycyjnie w Świetlicy Środowiskowej przy parafii św. Andrzeja Apostoła odbyło się spotkanie Wielkanocne. We wtorek, 22 marca ksiądz Grzegorz Łabądź odprawił modlitwę, a zabrani podzielili się jajkiem.
Jednocześnie przypominam, że dwa dni wcześniej, dzieci zorganizowały Kiermasz Wielkanocny przed kościołem, na którym sprzedawały własnoręcznie wykonane pisanki. (info: Świetlica).

Dziurka

Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj prezentuję "dziurkę", a raczej "ser szwajcarski", jak internauci określają główną arterię Suchedniowa. Te dziurki być może nie są największe, ale znajdują się na zakręcie i skrzyżowaniu z inną ulicą, a to już jest niebezpieczne dla kierowców. Dawno, dawno temu po zimowych roztopach, a nawet jeszcze w czasie gdy leżał śnieg łatano nawierzchnię, teraz przejedzie walec i wszystko wyrówna... (nie skończę rymowanki).
Dosłano mi jeszcze jedną nietypową dziurkę z uilicy Bodzentyńskiej, skrzyżowanie z ul. Poziomskiego, co o tym sądzicie?

Zaproszenie na breakdance


Policjanci w CKI

W środę, 23 marca w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie odbyło się spotkanie mieszkańców wsi z suchedniowskimi policjantami. Były to konsultacje społeczne dla dorosłych, dotyczące tworzenia mapy zagrożeń. Dla dzieci była to okazja do zapoznania się z pracą stróżów prawa, miały możliwość obejrzenia radiowozu i zapoznania się z jego wyposażeniem. (info: CKI).

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

W czwartek, 31 marca o godzinie 14 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:
- Przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026.
- Informacji Zarządu NZOZ „Promyk” Sp. z o.o. o sposobie wykorzystania środków uzyskanych z czynszów za 2015 r.
- Sprawozdania z działalności M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie za rok 2015.
- Sprawozdania z realizacji przez Gminę Suchedniów programów polityki zdrowotnej w roku 2015.
- Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2016 roku.
- Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów na lata 2016-2038.
- Zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016.
- Projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.
- Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.
- Przyjęcia Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów.
- Przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów na lata 2016-2026.
- Informacji dot. komunalizacji mienia gminnego obejmującego działki nr 26/2, 29/2 i 33/2 w miejscowości Ostojów. (info: UMiG).

Suchedniów po wyzwoleniu

Po wyzwoleniu stan gospodarczy gminy był bardzo ciężki, dochody stanowiły przeważnie opłaty administracyjne. Gmina utrzymywała przytułek dla starców /30 osób/ oraz sierociniec /60 dzieci/. Działalność gospodarcza więc w 1945 r. ograniczała się do utrzymania administracji, uruchomienia szkół i zaopatrzenia ich w inwentarz. Wyremontowano zdewastowany działaniami wojennymi budynek Zarządu Gminnego i most w Berezowie, budynki szkolne i obiekty samorządowe, zakupiono inwentarz szkolny. Uchwalono budżet, powołano gminną komisję opieki społecznej, uchwalono świadczenia szarwarkowe, wszczęto starania o uzyskanie pożyczek dla pozostałej przy życiu ludności spalonej gromady Michniów.
W 1946 roku doprowadzono całkowicie do porządku budynek Zarządu Gminnego, przeprowadzono częściowy remont łaźni gminnej, uchwalono statut etatów stanowisk służbowych. Działalność Rady Narodowej w tym okresie ograniczyła się do uchwalenia budżetu, wprowadzenia podatków i świadczeń szarwarkowych.
W 1947 roku uchwalono m.in. odbudowę szkoły w Michniowie i Goździe, specjalną składkę na dokonanie pomiarów Suchedniowa oraz reorganizację Rady Narodowej. Uruchomiono betoniarnię, gdzie produkowano dreny na potrzeby drogowe, studzienne, płyty chodnikowe i krawężniki. Wybudowano szopę i drwalki przy rzeźni gminnej. Wybudowano 700 mb. drogi bitej. W tym roku Rada Narodowa wiele miejsca poświęciła debatom nad uzdrowieniem gospodarki gminnej, która wobec nierealnych budżetów była deficytowa. Rok obrachunkowy zamknął się niedoborem w wysokości 606.689 zł.  (zapiski Franciszka Gładysza).

środa, 23 marca 2016

Ławeczka

Kto zgadnie, gdzie znajduje się ta "piękna" ławeczka - odpowiedź z pewnością nie będzie trudna. Ta ławka i tym podobne "ozdoby" są wizytówkami naszego miasta. Czytelnicy nadsyłają "perełki" z prośbą, aby je publikować - w kolejce czeka "dziurka". Być może będzie to sposób, aby zdopingować odpowiednie służby, czy też mamy czekać na... młodzież z gimnazjum?

Rozstrzygnięcie konkursu "Wielkanoc w sztuce ludowej"

Tradycyjnie już przed Wielkanocą, Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” zorganizował konkurs plastyczny z cyklu „Wielkanoc w sztuce ludowej”, którego tematem były „Pisanki Wielkanocne”. Celem tego konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych, podtrzymywanie umiejętności tworzenia rekwizytów obrzędowych, zgromadzenie eksponatów wystawienniczych oraz popularyzacja osiągnięć sztuki ludowej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło aż 61 prac. Prace nadesłały osoby nawet z województwa pomorskiego, ponadto z gminy Łączna i Suchedniów. W kategorii wiekowej do lat 12 zgłoszono 54 prace, a w kategorii osób dorosłych 7 prac. Nie zgłoszono prac w kategorii wiekowej 12-18 lat.
Jury w składzie: Aneta Chrzęszczyk – przewodnicząca, instruktor plastyki w SOK „Kuźnica”, Agnieszka Włodarczyk-Mazurek – etnograf – Muzeum Wsi Kieleckiej, Andrzej Karpiński - SOK „Kuźnica” po obejrzeniu nadesłanych prac, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

Weronika Zasowska w reprezentacji Polski

Weronika Zasowska (z lewej strony).
Mało kto wie, że w piłce nożnej mamy troje reprezentantów Polski. O Mirosławie Wnuku i Jakubie Woropajewie już pisałem. Jest jeszcze przedstawicielka płci pięknej... Weronika Zasowska. Wszyscy wymienieni grali w młodzieżowych reprezentacjach Polski. O ile Mirosław i Jakub zakończyli już swoją przygodę ze sportem, to Weronika gra dalej i to jak. Karierę piłkarską zaczynała w UMLKS Suchedniów, a następnie występowała w Orliczu, Żaku Kielce, Stilonie Gorzów i UKS SMS Łódź. Ostatnio SMS awansował do półfinału Pucharu Polski po wyeliminowaniu Czarnych Sosnowiec (1:1) po dogrywce, a bramkę strzeliła Weronika.

CLIL ciągle w "Trójce"

CLIL - Content and Language Integrated Learning to nowoczesna metoda nauczania języka obcego polegająca na połączeniu przedmiotów takich jak przyroda, matematyka, historia, plastyka z językiem obcym. Praktycznie oznacza to, że treści z różnych przedmiotów nauczane są w języku obcym. Nauczanie w ramach CLIL zdecydowanie podnosi kompetencję językową, sprzyja zdobywaniu wiedzy i ułatwia zrozumienie innych kultur.
Uczniowie „Trójki” systematycznie korzystają z metody CLIL i poszerzają zasób fachowego angielskiego słownictwa z różnych dziedzin. Rezultatem tegorocznych działań wykorzystujących metodę CLIL są m. in. maszyny liczące (jako efekt łączenia matematyki z językiem angielskim), projekty wymarzonego mundurka szkolnego po lekcji z zakresu kultury Wielkiej Brytanii i akcja „Start today, save tomorrow” zachęcająca do dbania o środowisko i sortowania śmieci.
Teraz zużyte w szkole opakowania po kanapkach, przekąskach i napojach wyrzucane są do wykonanych przez klasę IV b koszy na śmieci znajdujących się  obok sali języka angielskiego. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że sortowanie śmieci chroni nasze środowisko i jego zasoby naturalne oraz pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.
Tak więc metoda CLIL, rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej, sprawia, że nauka jest bardziej skuteczna, bo urozmaicona, a wykorzystanie wielu materiałów to jeszcze więcej pożytecznych wiadomości. (Krystyna Gałczyńska, więcej zdjęć na fanpage).

Zaproszenie na koncert do WDK


wtorek, 22 marca 2016

SOK zaprasza na na eliminacje


Informujemy, iż eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, odbędą się 25 kwietnia o godzinie 12:00 w Suchedniowskim .Ośrodku Kultury "Kuźnica". Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 kwietnia, drogą mailową lub na adres: Suchedniowski Ośrodek "Kuźnica", ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów.
Dalszy etap, eliminacje rejonowe, odbędą się 4 maja o godzinie 11:00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej.
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych, a także zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury.

Wrażenia z Mistrzostw Europy w badmintonie


Trwają Mistrzostwa Europy Juniorów w Lubinie. Z wrażeniami z meczu z Niemcami podzieliła się z nami Aleksandra Dąbczyńska, trenerka badmintona w Orliczu.
Od 16 marca w Lubinie trwają Mistrzostwa Europy Juniorów w badmintonie. W reprezentacji Polski gra Wiktoria Dąbczyńska i Izabela Pajek. W turnieju drużynowym Polska trafiła do grupy z Cyprem (wygrana 5:0) i z Chorwacją (wygrana 5:0).  W sobotę Polska zagrała z Niemcami o zwycięstwo w grupie dające awans do grona najlepszej ósemki mistrzostw. Na ten mecz zabrałam grupkę młodych zawodników Orlicza z rodzicami i pojechaliśmy 450 km.wspierać naszą reprezentację, a przede wszystkim Wiktorię i Izę. Po drodze zabraliśmy naszą przyjaciółkę Cwietę Kosenciuk z rodziną, trenerkę badmintona z Pabianic.

Konkurs krasomówczy w SSP nr 3

W ramach XXIV Kultury Tygodnia Języka odbył się w naszej szkole konkurs krasomówczy, którego celem było upowszechnienie kultury i czystości języka polskiego. Uczniowie musieli zaprezentować sztukę sugestywnego, poprawnego  przemawiania na określony temat. Był nim   „Mój najciekawszy dzień w szkole”. Przemawianie nawet przed małą grupą słuchaczy nie jest łatwe, a co dopiero gdy wypowiedź jest oceniana. Wiedzą to uczestnicy konkursu, którzy przełamując swoja nieśmiałość stanęli do pojedynku na słowa. W prezentacjach pojawiały się obrazy rzeczywiste np. pierwsze przyjaźnie, które przetrwały próbę czasu i odległości, wizyta sławnych ludzi w naszej szkole oraz te wymyślone np. wizyta prezydenta Obamy, gości z innej planety.
Komisja w składzie pani Ilona Krogulec (MGBP), pani wicedyrektor Renata Wikło oraz pan Dariusz Żołądek (MGBP) wysłuchała prezentacji 14 uczestników konkursu  z klas IV-VI. Uczniowie, którzy zaprezentowali swoje umiejętności  to: Piotr Miernik, Urszula Markiewicz, Stanisław Michałkiewicz, Oliwia Gola, Joanna Więckowska, Dawid Białek, Jakub Piasta, Anna Uba, Marcel Szkurłat, Natalia Rogóż, Karolina Zolbach, Tomasz Bury, Wiktoria Radomska, Zuzanna Skurczyńska. Biorąc pod uwagę zasady regulaminu komisja zdecydowała, że w tym roku tytuł najlepszego krasomówcy, a właściwie krasomówczyni zdobyła uczennica klasy IV b Oliwia Gola. Ponadto trzech uczniów otrzymało wyróżnienia – Piotr Miernik z klasy IVa, Joanna Więckowska  z klasy IVb oraz Dawid Białek z klasy Va.
Zwyciężczyni otrzymała dyplom, nagrodę książkową, wyróżnieni uczniowie nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu słodycze.
Dziękujemy nauczycielkom języka polskiego za przygotowanie uczniów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Organizatorki konkursu: Aleksandra Gołębiowska, Małgorzata Rek (więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ).

poniedziałek, 21 marca 2016

Burmistrz słuchał i odpowiadał

Na sali (fot. UMiG).
Z inicjatywy radnych Ewy Gałczyńskiej oraz Krzysztofa Adamca w dniu dzisiejszym odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Bugaj z burmistrzem Cezarym Błachem i jego zastępcą Dariuszem Miernikiem. W sali lekcyjnej Gimnazjum zebrało się ponad 40 osób. Zgłoszono szereg problemów z jaki borykają się zamieszkujący na tym osiedlu, które burmistrz wysłuchał i udzielał na nie odpowiedzi.
Największy nacisk kładziono na sprawy bezpieczeństwa. Zwracano uwagę na zbyt szybko jeżdżące samochody ulica Bugaj, "wesołe" towarzystwo przesiadujące w parku. Mieli wiele do pracy policji, ubolewali, że nie znają nawet swojego dzielnicowego nie mówiąc o komendancie komisariatu. Uważają, że powinny być patrole, a najlepiej, gdy zamontowano kamery. Wskazano jeszcze jedno miejsce, gdzie powinny być kamery - ulica Cmentarna, miejsce wywożenia odpadów do kontenerów stających przy cmentarzu.
Mieszkańcy osiedla oczekują na remont ulicy pomiędzy blokami 34 a 12 (Delikatesy a Pod Telegrafem). Tutaj problem jest bardziej złożony, ponieważ ten teren jest miejski, spółdzielczy i wspólnot mieszkaniowych. Zainteresowane strony zgodziły się partycypować w kosztach remontu tej ulicy. Zgłoszono również konieczność naprawy chodnika przy ulicy Bugaj od Szarych Szeregów do Dworcowej.
Zgłaszano jeszcze inne drobniejsze problemy. Natomiast burmistrz zapoznał zebranych z planami inwestycyjnymi jakie będą wykonywane w tym rejonie miasta. (więcej zdjęć na fanpage).

Odnawiają SOK

W roku bieżącym mija 5 lat od oddania do użytku wyremontowanego budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”. Po tych kilku latach widoczne są już ślady użytkowania, pęknięcia, zabrudzenia i inne zadrapania. Wykorzystując siły stażystów z PUP w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęliśmy prace malarsko-remontowo-naprawcze, mające na celu odnowienie placówki. Wyremontowana została już garderoba, sala teatralna, a w trakcie remontu jest sala muzyczna. Dzięki zatrudnieniu stażystów zaoszczędzimy kilkanaście tysięcy złotych, które musielibyśmy wydać zatrudniając firmę zewnętrzną. (info: SOK, więcej zdjęć na fanpage).

Przedszkolaki w zakładzie krawieckim

Starszaki z grupy IV odwiedziły Zakład Krawiecki pani Beaty Krakowiak. Przedszkolaki miały okazję wzbogacić i utrwalić wiadomości, które zdobywały wcześniej na zajęciach. Na własne oczy mogły zobaczyć oraz zrozumieć na czym polega praca krawcowej. Dzieci mogły poznać wygląd i wyposażenie zakładu krawieckiego, zobaczyć sposób działania urządzeń i przyborów jakimi posługuje się pani krawcowa  w swojej pracy. Przedszkolaki zapoznały się z wyglądem i sposobem działania maszyny do szycia oraz dowiedziały się jak przebiegają kolejne etapy powstawania odzieży.   Zaciekawione otoczeniem bardzo chętnie zadawały pytania dotyczące krawiectwa oraz dzieliły się swoimi wrażeniami. Na koniec wizyty dzieci otrzymały upominki a także w prezencie ścinki różnych gatunków materiału, które mogły obejrzeć z bliska, porównując je,  wskazując podobieństwa i różnice faktur, kolorów oraz wzorów. Dzieci długo jeszcze po powrocie do przedszkola dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami z odbytej wycieczki, która zainspirowała je do zabawy w małych projektantów i do zaprojektowania wymyślonych przez siebie strojów. (info: Przedszkole, więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ).

Podwójne święto w "Jedynce"

21 marca w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie odbył się apel z okazji Światowego Dnia Poezji oraz powitania wiosny. W pierwszej części wystąpili uczniowie reprezentujący szkołę w XXVI Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie. Wygłosili swoje limeryki i wiersze, które mówili na konkursie. Następnie uczniowie klasy czwartej zaśpiewali piosenkę pt. „Przybywaj piękna wiosno”. Utwór wprowadził wszystkich w radosny, wiosenny nastrój. Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie marcowych konkursów  - rysunkowego pod nazwą „Być kobietą” oraz konkursu na marzannę w stroju szkolnym.  Uczestnicy otrzymali  upominki i słodkości.
Po skończonym apelu dzieci wyszły na plac szkolny, by  z godnie z tradycją spalić symbol zimy - kukłę marzanny. To był bardzo wesoły i kolorowy pierwszy dzień wiosny. (info: SSP nr 1, więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ).

Atrakcyjne zajęcia w "Trójce"

W suchedniowskiej Trójce, w nowym semestrze zorganizowano wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele i rodzice zaproponowali uczniom dodatkowe, bezpłatne warsztaty, wycieczki i koła. Propozycje przypadły do gustu dzieciom a zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania. Na szkolnej stronie widnieje dokładny plan zajęć oraz aktualne zdjęcia.
Z inicjatywy Ewy Jędrzejskiej od lutego organizowane są Warsztaty rysunku i malarstwa prowadzone przez znanego suchedniowskiego artystę Jarosława Jędrzejskiego. Co tydzień odbywają się spotkania, na których dzieci, korzystając z porad mistrza, malują i rysują. Do tej pory powstało wiele szkiców owoców a na ostatnich warsztatach każdy malował martwą naturę.
W sali im Ireny Zielińskiej swoją działalność prowadzi Kino „Szkoła”, uczniowie spotykają się na projekcji proponowanych przez Martę Przeworską, Sylwię Świtek i Katarzynę Bodak, filmów. Ożywionym dyskusjom i rozmowom nie ma końca. Młodzi pasjonaci kina obejrzeli już „Magiczne drzewo”, „Braci Lwie Serce”, „Krainę lodu”,  przed nimi kolejne seanse. Choć spotkania mają kameralny charakter, stanowią wspaniałą rozrywkę i urozmaicenie szkolnej codzienności.
Regularnie odbywają się też zajęcia Małego Klubu Przyrodnika, prowadzone przez nauczycielki Martę Włodarczyk, Izabelę Stopę i Katarzynę Tusznio. Mali badacze rozwijają swoje zainteresowania poznawcze i naukowe. Na co dzień podpatrują wzrost kwiatów i warzyw posianych w doniczkach na szkolnych parapetach. Tworzą własne preparaty, które oglądają pod mikroskopem. Na wiosnę zajęcia przeniosą się do szkolnego ogródka.
W sali matematycznej Agnieszka Tusznio prowadzi Wyszywanki Matematyczne. Uczniowie w figurach foremnych wyszywają kąty uzyskując kolorowe wzory. Do tej pory powstały wyszywanki w trójkącie foremnym i w kwadracie. Staną się one oryginalną ozdobą pracowni matematycznej.

Będzie skarga do sądu administracyjnego

W dniu 24 lutego do Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie stwierdzenia nieważność Uchwały Nr 1/I/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w mieście Suchedniów w jedną szkołę podstawową w mieście.
W ocenie Rady Miejskiej w Suchedniowie przedmiotowa uchwała jest prawidłowa i nie narusza przepisów prawa. W tej sytuacji Rada Miejska w Suchedniowie nie podziela stanowiska Wojewody Świętokrzyskiego zawartego w rozstrzygnięciu nadzorczym i uznaje podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.
Wobec powyższego, w poniedziałek 21 marca, na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni podejmą uchwałę o wniesieniu skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2016 roku.

Zaproszenie na spotkanie z burmistrzem


W poniedziałek, 21 marca o godzinie 17 w Gimnazjum odbędzie się spotkanie mieszkańców osiedla Bugaj z burmistrzem Cezarym Błachem. Na spotkanie zapraszają radni Rady Miejskiej Ewa Gałczyńska i Krzysztof Adamiec.