sobota, 1 listopada 2014

Banery wyborcze

Informuję, że banery wyborcze nadesłane przez kandydatów na Burmistrza, do Rady Miejskiej, do Rady Powiatu i do Sejmiku są zamieszczane na stronie Nasz Suchedniów nie preferując żadnej z tych osób. Nadesłany baner jest umieszczany na ostatnim miejscu, ale poprzez codzienną rotację przesuwa się w górę. Po prawej stronie są wizytówki kandydatów na Burmistrza, a po lewej pozostali.

Zaproszenie na Marszobieg


Zaproszenie na "Mikrofon dla wszystkich"

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie zaprasza na przegląd amatorskiej twórczości artystycznej pn. "Mikrofon dla wszystkich"który odbędzie się w dniu 26 listopada 2014 r. o godz. 17.30 w suchedniowskiej "Kuźnicy". 
Jest to impreza dla artystów amatorów pragnących zaprezentować własne umiejętności np. wokalne, muzyczne, recytatorskie, teatralne, poetyckie, kabaretowe. Wszystkich uczestników obowiązuje wcześniejsze pobranie ze strony www.kuznica-suchedniow.pl karty zgłoszenia celem zapoznania Organizatora z potrzebami technicznymi wykonawcy. Kartę należy dostarczyć do 24 listopada 2014 roku. Serdecznie Zapraszamy!

Zaproszenie dla Przedsiębiorców

Jedno ze spotkań.
Kontynuując cykl spotkań biznesowych, których celem jest przygotowanie do pozyskania środków europejskich w najbliższych latach, Cezary Błach, przewodniczący Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej zaprasza Suchedniowskich Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu „INNOWACYJNOŚĆ, ROZWÓJ, EKSPANSJA – STAWIAMY NA PRZEDSIĘBIORCÓW”, które odbędzie się w dniu 5 listopada o godzinie 12:00 w Hotelu Komes w Skarżysku – Kamiennej.
Spotkanie jest elementem programu pilotażowego Banku Światowego wdrażanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach. W spotkaniu w Skarżysku uczestniczyć będzie p. Arkadiusz Bąk, wiceminister Gospodarki oraz p. Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W dniu 6 listopada podobne spotkanie odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się w załącznikach:
- Zaproszenie
- Agenda
- Informacja o projekcie

piątek, 31 października 2014

Ruch drogowy 1 listopada

Ulica Cmentarna.
W czasie zbliżającego się weekendu i w związku z dniem 1 listopada (Wszystkich Świętych) zostanie zmieniona organizacja w ruchu drogowym w rejonie suchedniowskiego cmentarza. W sobotę, 1 listopada w godz. 8:00 – 16:00 zamknięta zostanie dla ruchu pojazdów ulica Cmentarna w Suchedniowie na całym odcinku t.j. od ul. Bugaj do cmentarza. Będą o tym informowały stosowne zakazy skrętu z ul. Bugaj oraz wjazdu na ul. Cmentarną.
Parkingi dla pojazdów zlokalizowane będą przy torach wzdłuż ulicy Dworcowej jak i wzdłuż drogi dojazdowej do nowego cmentarza.

Ksiądz Włodzimierz Sedlak

Ks. Sedlak Włodzimierz.
Dzisiaj mija 103 rocznica urodzin ks. Włodzimierza Sedlaka, który w latach 1919-1920 mieszkał w Suchedniowie. Ksiądz Sedlak urodził się 31 października 1911 w Sosnowcu, a zmarł 17 lutego 1993 roku w Radomiu. Znany profesor i naukowiec, którego działalność obejmowała wiele różnych dyscyplin: bioelektronikę [której jest jednym z twórców], archeologię, geologię, paleontologię, paleobiochemię, paleobiofizykę i inne. Był autorem książek oraz ponad 250 rozpraw i artykułów oraz scenariusza do filmu pod tytułem „Krzem – pierwiastek młodości”.

"Moje Miasto"

Ukazał się kolejny numer "Mojego Miasta", gazetki Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej. Znajdziemy tam między innymi informacje o działalności Korporacji w ostatnim czasie, jak również o zbliżających się wyborach samorządowych. Kliknij TUTAJ

Zapraszam do lektury

Zapraszam do lektury Kuriera Samorządowego Gminy Suchedniów wydany przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Znajdziemy tam między innymi program wyborczy tego Komitatu oraz sylwetki kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Suchedniowie i Rady Powiatu w Skarżysku, a przede wszystkim Marka Banaszka kandydata na burmistrza naszego miasta. Kliknij TUTAJ.

Posprzątali cmentarz

Akcja sprzątania i umieszczania
tabliczek na cmentarzu (fot. R. Ślusarczyk).
Na suchedniowskim cmentarzu parafialnym od kilku dni trwają przygotowania do obchodów dnia Wszystkich Świętych. Trwają porządki, mieszkańcy myją nagrobki najbliższych i porządkują ich otoczenie. Są jednak groby opuszczone, ale i one znalazły swoich opiekunów. Są to uczniowie suchedniowskich szkół, którzy jak co roku, tak i tym razem nie zawiedli i posprzątali te groby.
Ale to nie wszystko. Przewodniczący Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej Cezary Błach, komendant strzelców Daniel Woś oraz gimnazjaliści pod opieką Anity Sołkiewicz zlokalizowali na suchedniowskim cmentarzu groby powstańców styczniowych, na których umieścili tabliczki upamiętniające obchodzoną w roku ubiegłym 150 rocznicę powstania styczniowego - "Weteranowi Powstania Styczniowego 1863-1864 Mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego". Tabliczki te stanowią element promocji książki "Powstanie styczniowe na ziemi świętokrzyskiej (1863-2013)" wydanej w 2014 roku przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Co w gniazdku piszczy?

We wtorek, 28 października w Centrum Kształceniowo-Integracyjnym w Michniowie gościł Teatr Lalki i Aktora "Dzięcielinek". Była to już kolejna wizyta aktorów ze Skarżyska-Kamiennej, którzy tym razem zaprezentowali bajkę "O Kacperku i Świetliku, czyli co w gniazdku piszczy". Jak już sama nazwa wskazuje, była to bajka edukacyjna, którą z nie mniejszym zainteresowaniem od dzieci oglądali ich opiekunowie. Po spektaklu dzieci zobaczyły teatr od kulis, mogły spróbować trudnej sztuki animacji, a w tajniki pracy aktora wprowadził ich kierownik "Dzięcielinka" Zbigniew Zaczyński. Spektakl lalkowy był przygotowany w ramach programu edukacyjnego dla dzieci o bezpiecznym użytkowaniu enegrii elektrycznej. Inicjatorem akcji był skarżyski oddział PGE Dystrybucja. (więcej zdjęć na Facebooku Nasz Suchedniów).

Ponownie "Jedynka" na topie

Środowa sesja Rady Miejskiej przebiegała bez zbytnich zakłóceń. Radni podejmując uchwały doprecyzowali pytaniami wcześniejsze ustalenia poczynione podczas prac w komisjach. Z jednym wyjątkiem, gdy została przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Suchedniów. Konkretnie odnosiło się to do zapisu "Stan techniczny budynków oświatowych i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, z wyjątkiem Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie, należy uznać za dobry". Jako pierwsza powyższy zapis zakwestionowała dyrektor szkoły Halina Tuśnio, informując, że posiada przeglądy i we wszystkich wykazano, że stan techniczny szkoły jest dobry i nie ma warunkowego użytkowania budynku, ponieważ takie służby jak elektrycy, gazownicy, kominiarze nakazują usuwać "od ręki" wszelkie usterki. W sprawie zabierali głos radni, między innymi Marek Banaszek, który stwierdził, że jeżeli stan szkoły jest zły, to nie powinno się tam posyłać dzieci. Radny Janusz Mik wnioskował, aby burmistrz uzupełnił tę informację o terminowych przeglądach i zaleceniach pokontrolnych w suchedniowskich szkołach podstawowych, co zostało zaakceptowane przez radnych.

czwartek, 30 października 2014

Centrum Kształcenia Na Odległość

WDK (fot. J. Dorobczyński).
Dzisiaj mija 6 lat od otwarcia w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach Centrum Kształcenia Na Odległość, które zapoczątkowało działalność 30 października 2008 roku. Projekt ten jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej. W ramach swojej działalności prowadzi bezpłatne szkolenia e-learningowe, m. in. z zakresu informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkolenie zawodowe oraz przedmiotowe dla mieszkańców Mostek i okolicy.

Będzie próg zwalniający

Na ul. Kościuszki w roku 1938
progi nie były potrzebne.
Na środowej sesji Rady Miejskiej, Dagmara Komoń Walkowicz odczytała petycję w imieniu mieszkańców ulic Kościuszki i Modrzewiowej dotyczącą bezpieczeństwa na tych ulicach. W piśmie, które było złożone w Urzędzie Miasta i Gminy już 1 lipca 2014 roku podpisało się 170 mieszkańców, których dotyczy ten problem. Zwrócili się z prośbą o zrobienie chodnika na ulicy Kościuszki oraz progów zwalniających na tych ulicach. Burmistrz Tadeusz Bałchanowski poinformował, że jeżeli chodzi o chodnik, to jest dłuższa procedura i z tym tematem będą się musieli zmierzyć radni po wyborach. Natomiast do wtorku, 4 listopada zostanie zainstalowany próg zwalniający, potocznie nazywany "śpiącym policjantem" na ulicy Kościuszki.

Zaproszenie na debatę


Ranking zadłużenia samorządów

Jak co roku i tym razem pismo samorządu terytorialnego Wspólnota ogłosiła ranking zadłużenia samorządów. Podstawowym wskaźnikiem jest wielkość zadłużenia w stosunku do rocznych dochodów samorządu. Jest to ważny wskaźnik, ale nie jest doskonałym narzędziem diagnostycznym sytuacji gminy. Dopiero zestawienie go z wielkością nadwyżki operacyjnej mówi nam znacznie więcej - jeśli przykładowo dług jest wysoki, a nadwyżki operacyjnej nie ma, to sytuacja jest faktycznie groźna. Ale jeśli nadwyżka jest wysoka i corocznie pozwala na spłatę znaczącej części zadłużenia, to nie ma powodów do niepokoju.
Jak w porównaniu z innymi wygląda gmina Suchedniów? Muszę przyznać, że nie najlepiej. W kategorii "inne miasta" zadłużenie w końcu 2013 roku jako procent dochodów budżetowych wynosiło 65,08, co plasowało miasto na 20 miejscu na 575 sklasyfikowanych jednostek. Co prawda jest mały postęp w stosunku do roku 2012 - 16 miejsce i roku 2011 - 12 miejsce, ale daleko do roku 2005, gdy Suchedniów zajmował 444 lokatę. A jak na naszym tle wyglądają sąsiedzi. 49. Wąchock (55.86), 101. Bodzentyn (49.34). W kategorii miast powiatowych Skarżysko-Kamienna jest na 2 miejscu (80,10) - na 267 sklasyfikowanych. W kategorii gmin wiejskich Bliżyn jest 36 (61,90), Zagnańsk 106 (52,80), a Łączna 212 (46,31) - na 1571 sklasyfikowanych.