czwartek, 30 kwietnia 2015

"Ostojów czyta dzieciom"

Happening promujący czytelnictwo "Ostojów czyta dzieciom" odbył się w tej miejscowości. Celem akcji było promowanie wśród społeczności uczniowskiej czytelnictwa. Przedsięwzięcie objęło również mieszkańców Ostojowa, którzy brawami witali barwny korowód. Postacie z książek naszych „marzeń” oraz napotkani przechodnie chętnie czytali wiersze  i fragmenty prozy. Do akcji włączyła się także suchedniowska Policja. Przypomniała dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i wspólnie z dziećmi przeprowadziła kontrolę drogową zatrzymanych pojazdów. Żaden kierowca nie popełnił wykroczenia. W nagrodę odczytał dzieciom wybrany przez siebie wiersz. W wesołej i miłej atmosferze wróciliśmy do szkoły. (info: SSP Ostojów, więcej zdjęć na fanpage).

Pożegnanie absolwentów w "Sienkiewiczu"

Grupa absolwentów
z wychowawcą M. Redlicą.
24 kwietnia 2015 r. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów klas programowo najwyższych, czyli klasy IV technikum i III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Suchedniowie.
Zawsze jest to szczególne wydarzenie w życiu szkoły, bo żegnamy uczniów, z którymi przez kilka lat nauki zdążyliśmy się zżyć. Jest to jednocześnie wielka radość, bo kolejne pokolenia uczniów opuszczają szkołę i idą w świat, mając nadzieję, że wiedza, którą zdobyli w tym czasie przyda się im w dorosłym życiu; z drugiej strony, to też smutne wydarzenie, bo żegnamy się i pewien etap w życiu uczniów się zamyka. Ale otwierają się przed nimi nowe perspektywy.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości: absolwentów, przedstawicieli Rady Rodziców, dra Andrzeja Lenarcika (przedstawiciela Rektora Politechniki Świętokrzyskiej), pracowników szkoły i uczniów.

Zaproszenie na Rajd Rowerowy

To już jedenasty raz kiedy Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów zaprasza do wspólnej integracyjnej przejażdżki. W tym roku do wyboru sześć tras zaczynając od 25 km do 100 km (przeznaczone dla rowerów szosowych oraz górskich). Zapisy w dniu rajdu (09.05.2015) na terenie OSiR Suchedniów ul. Ogrodowa od godziny 8:30 do 9:45 (wpisowe - 10 zł). Jak podkreślają organizatorzy rajd to nie wyścig, więc każdy może jechać swoim tempem bez nacisku na czas przejazdu. Uczestnicy mogą dzielić się na własne grupy w których wspólnie pokonają wyznaczone trasy. Od godziny 14:30 w miejscowym Ośrodku Sportu i Rekreacji będzie działał grill z ciepłym poczęstunkiem. W trakcie imprezy rozdane zostaną pamiątkowe dyplomy oraz rozlosowane drobne upominki.
Trasy rajdu:
A. 100 km – szosa: Suchedniów OSiR, Wzdół, Siekierno, Sieradowice, Bronkowice, Radkowice, Świślina Rzeki, Rzepinek, Brzezie, Wawrzeńczyce, Wieloborowice, Garbacz, Janowice, Grzegorzewice, Cząstków, Włochy, Bostów, Grabków,  Bodzentyn, Suchedniów – OSiR
B. 80 km – szosa: Suchedniów OSiR, Wzdół, Siekierno, Sieradowice, Bronkowice, Radkowice, Świślina Rzeki, Rzepinek, Brzezie, Wawrzeńczyce, Wieloborowice, Włochy, Bostów, Grabków, Bodzentyn, Suchedniów – OSiR
C. 60 km – szosa: Suchedniów OSiR, Wzdół,  Siekierno, Sieradowice, Bronkowice, Radkowice, Świślina Rzeki, Rzepinek, Jadowniki, Tarczek, Bodzentyn, Suchedniów – OSiR
D. 40 km - szosa: Suchedniów OSiR, Wzdół, Siekierno, Sieradowice, Bodzentyn, Wzdół,  Suchedniów – OSiR
E. 25 km – drogi leśne utwardzone (pożarowe), szosa: Suchedniów OSiR, Wierzbka (ul. Leśna), Opal, drogą pożarową Michniów, drogą polną - Krzyżka, Ostojów, Osełków, Stawik, Jaśle (zalew), Zalezianka, Osieczno, Sucha Góra, Kruk, Suchedniów - OSiR
F. 40 km – teren - trasa MTB - rowery górskie: Suchedniów OSiR, Wierzbka (ul. Leśna), Opal, drogą pożarową niebieski szlak Kamień Michniowski, drogą leśną Orzechówka, Skorucin, drogą polną - Leśna, Psary Stara Wieś, zielonym szlakiem przez Górę Bukową, Zajamnie, Góra Jamno, Czerwona Górka, Podzagnańszcze, Dołki, Podłazie, Krzyżka, Berezów, Suchedniów - OSiR
G. 25 km - teren - trasa MTB - rowery górskie: Suchedniów OSiR, Wierzbka (ul. Leśna), Opal, drogą pożarową niebieski szlak Kamień Michniowski, drogą leśną Orzechówka, Góra Barbara, Krzyżka, Berezów, Suchedniów - OSiR.

środa, 29 kwietnia 2015

Zaproszenie na koncert

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zaprasza na koncert pn. "Ośrodek Kultury - Miastu" z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, który odbędzie się 3.05.2015 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej suchedniowskiej "Kuźnicy".
W programie:
- program słowno-muzyczny poświęcony Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie
- Suchedniowska Orkiestra Dęta
- Formacja Taneczna "AXIS"
- koncert wirtuoza gitary Piotra Resteckiego pt. "One Question".
Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

Pokaz pierwszej pomocy w Gimnazjum

W poniedziałek, 20 kwietnia w Gimnazjum im. St. Staszica w Suchedniowie odbył się pokaz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, przeprowadzony przez Grupę Ratownictwa PCK z Kielc. Pokaz został zorganizowany w celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

W trakcie pokazu młodzież dowiedziała się między innymi jak zabezpieczyć miejsce wypadku, jakich informacji udzielić wzywając pomoc, jak sprawdzić stan poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości), jak udzielić resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ratownicy zaprezentowali postępowanie w przypadku utraty przytomności, omdlenia, krwotoku z nosa, złamania kończyny, ataku padaczki oraz wiele innych informacji przydatnych w życiu codziennym. (info: Gimnazjum, więcej zdjęć na fanpage).

Zaproszenie na wystawę

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "W zdrowym ciele zdrowy duch. Najstarsze kluby sportowe na Kielecczyźnie", który odbędzie się w Dworku Laszczyków w Kielcach 30 kwietnia 2015 roku o godzinie 16:00.
Wystawa opowiada o historii najstarszych klubów i towarzystw sportowych jakie funkcjonowały w regionie świętokrzyskim od końca XIX w. do połowy XX w. Na ekspozycji zostały pokazane unikatowe eksponaty związane z kulturą fizyczną i uprawianiem sportu: dawny sprzęt i akcesoria sportowe, stroje sportowe a także obrazy, grafiki, medale, plakietki, statuetki, dyplomy.
Wystawa jest prezentowana w sześciu salach, każda z nich będzie poświęcona tematycznie jednej lub dwóm dyscyplinom sportu. Na ekspozycji prezentujemy najbardziej popularne sekcje sportowe w regonie świętokrzyskim: piłkę nożną, lekką atletykę, kolarstwo, tenis ziemny, strzelectwo i łucznictwo oraz boks.
Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających od 30.04 do 31.08.2015 r.

Oczywiście nie zabraknie suchedniowskich akcentów, przecież Orlicz jest najstarszym świętokrzyskim klubem piłkarskim.

wtorek, 28 kwietnia 2015

Konkurs na największą dynię


Zaproszenie na Targi Pracy

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zapraszają na Targi Pracy, które odbędą się we wtorek, 12 maja w godz. 10-12 w hali sportowej przy ul. Sportowej w Suchedniowie.
No tak, targi w Suchedniowie, a patroni medialni ze Skarżyska. Parafrazując Mikołaja Reja - A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Suchedniowianie nie gęsi, iż swoje portale mają!

Konkurs krasomówczy w "Trójce"

W środę, 22 kwietnia w Samorządowej Szkole Podstawowej nr3 w Suchedniowie przeprowadzony został Szkolny Konkurs Krasomówczy pod hasłem „Tradycje świąt wielkanocnych w moim domu ”. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas IV – VI, wytypowanych i przygotowanych przez nauczycielki języka polskiego, panie: Izabelę Głowalę-Działak, Martę Przeworską i Marzenę Wojnarską.
Celem konkursu było :
- promowanie polskich tradycji świątecznych,
- rozbudzanie zamiłowania do języka ojczystego,
- upowszechnianie kultury i czystości języka,
- kształcenie umiejętności językowych takich jak : sztuka przemawiania, głośnego, sugestywnego i poprawnego wypowiadania się na określony temat,
- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
- przełamanie własnej nieśmiałości.
Uczestników oceniało jury w składzie : pani wicedyrektor Renata Wikło, pani pedagog Aneta Łakomiec oraz pan Dariusz Żołądek z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchedniowie.
Uczestnicy ( występujący pojedynczo lub w parach ) mieli za zadanie zaprezentować, w jaki sposób przygotowuje się i obchodzi Wielkanoc w ich domach. Niektórzy wykazali się prawdziwym talentem aktorskim. W scence - świetnie odegranej prze zwycięski team - mogliśmy się np. dowiedzieć „ dlaczego tatuś zawsze gniewa się na Wielkanoc, wtedy, kiedy (mama) gotuje barszcz i maluje jajka”. Z innych prezentacji dowiedzieliśmy się , z czego robimy wielkanocne palmy, co i dlaczego wkładamy do koszyczka ze święconką, jakie potrawy królują na wielkanocnym stole, dlaczego w „lany poniedziałek” nikt nie śpi zbyt długo.
Tytuł najlepszego krasomówcy zdobyła  para: Wiktoria Radomska i Zuzanna Skurczyńska z klasy V b  ( przygotowana przez p. Martę Przeworską). Komisja wyróżniła również drużynę w składzie : Weronika Okienko i Nikola Świątkiewicz z kl. IV a ( przygotowaną przez p.Izabelę Głowalę-Działak) oraz Jakuba Wójcika z klasy VI a (przygotowanego przez p. Marzenę Wojnarską) .Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki i zakładki do książek, a nagrodzeni i wyróżnieni – dyplomy i nagrody książkowe. Konkurs zorganizowały panie : Małgorzata Rek i Aleksandra Gołębiowska. (info: A.Gołebiowska i M. Rek, więcej zdjęć na fanpage).

Dni otwarte w "Kuźnicy"

Dni Otwarte Funduszy Europejskich realizowane są w całej Polsce w dniach 7-10 maja br. już po raz drugi. Stanowią one cykl wydarzeń mających na celu umożliwienie beneficjentom dofinansowanych projektów unijnych przedstawienie wyników prac przeprowadzonych dzięki otrzymanym funduszom, a mieszkańcom poszczególnych miast i miejscowości bliższe zapoznanie się ze zmodernizowanymi obiektami oraz zmianami, które nastąpiły w nich dzięki otrzymanemu dofinansowaniu.
Do akcji tej przyłączył się również Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" i w dniach 8-9 maja br. przeprowadzi Dni Otwarte pn. "Suchedniowska Kuźnica" dawniej i dziś", w ramach których będzie istniała możliwość zwiedzania całego obiektu wraz z mieszczącą się w budynku Izbą Tradycji, obejrzenia prezentacji multimedialnej ukazującej poszczególne etapy modernizacji "Kuźnicy", wysłuchania koncertu Suchedniowskiej Orkiestry Dętej występującej w strojach zakupionych z funduszy unijnych, udziału w zawodach na Skateparku zrealizowanym w ramach projektu oraz w imprezie pn. "Muzyczna Majówka", w trakcie której wystąpią zespoły wykonujące różne warunki muzyki rozrywkowej.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Dniach Otwartych pn. "Suchedniowska "Kuźnica" dawniej i dziś".

Zaproszenie na Świnią Górę


poniedziałek, 27 kwietnia 2015

(Nie)porządki nad Kamionką

O ile zachwalałem suchedniowską młodzież i mieszkańców Mostek za ich zaangażowanie i robienie porządków w naszej gminie, to tym razem zganię za porządki nad Kamionka, o ile można mówić o porządkach. Raczej za bałagan i wandalizm. No bo jak nazwać wycinkę drzew i pozostawienie jednego przerzuconego przez rzekę. Kto wydał pozwolenie na tą wycinkę i kto jej dokonał?

Porządki w Mostkach

Już nie tylko młodzi biorą sprawy w swoje ręce, mam tu na myśli porządki w parku, ale również dorośli. W minioną sobotę, radny Waldemar Krogulec z sołtysem Jackiem Ubą skrzyknęli  mieszkańców Mostek i wspólnie z wędkarzami z tamtejszego koła oczyścili teren wokół zalewu w tej miejscowości. Nie tylko sprzątali zanieczyszczenia, ale również kosili trawę oraz przycinali krzewy i drzewka. Coraz częściej spotykamy się z takim oddolnymi inicjatywami, nic tylko przyklasnąć.

Karina Obara znowu najlepsza!

Karina Obara z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie zdobyła I miejsce w XIII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych w Skarżysku- Kamiennej. Karina współzawodniczyła z uczniami z dziewięciu szkół, z ośmiu skarżyskich podstawówek oraz z koleżankami (Aleksandrą Lorens i Małgorzatą Dulębą) ze swojej szkoły. Konkurs składał się z dwóch etapów. I etap odbył się 14 kwietnia i wzięło w nim udział 43 uczniów, którzy zmierzyli się z testem ortograficznym. Do II etapu zakwalifikowało się 16 uczniów. Odbył się on 21 kwietnia i polegał na napisaniu dyktanda pt. „Budzenie się dnia”. Dyktando najlepiej napisała Karina Obara i po zsumowaniu punktów z I i z II etapu zajęła pierwsze miejsce. Karinie serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu!

niedziela, 26 kwietnia 2015

Punktowali tylko juniorzy

Tak się cieszą juniorzy po strzelonym
golu (fot. Agnieszka Nowak).
W dniu dzisiejszym Orlicz grał w Jędrzejowie i niestety przegrał. Gospodarze byli faworytem, ale przez większość spotkania nie potrafili tego udokumentować strzeleniem bramki, chociaż mieli inicjatywę na boisku. Jedyny gol padł w 65 minucie w zamieszaniu, kiedy piłka po rykoszecie odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki. W ostatnich minutach biało-niebiescy mogli doprowadzić do remisu, ale uderzenie główką Kaczmarskiego golkiper miejscowych obronił w sposób tylko jemu wiadomy.
Naprzód Jędrzejów - Orlicz 1:0 (0:0)
Orlicz: Karliński - Piętak (85' Jackowski), Górecki, Chatys, Bator - Banaczkowski (80' Kaczmarski), Skokowski, Rzeszowski, Notzel (65' Moskal) - Cheneshkov, Świtowski.
Juniorzy wygrali
Drugie wyjazdowe zwycięstwo zanotowali juniorzy starsi. Tym razem przywieźli komplet punktów z Miedzianej Góry, gdzie wygrali z tamtejszym Wichrem 3:1. Gole strzelili: Damian Kita (20'), Patryk Herman (70', 78').
Orlicz: Ubysz - Jurczenia, Działak, Obara, Lasota - Kita, Zolbach Albert,  Gula (36. Pająk, Zolbach Dawid - Sikora. Herman.
Remis juniorów młodszych
Radosny futbol można było obejrzeć w Suchedniowie w meczu Orlicz - UKS Chęciny, ponieważ obie drużyny strzeliły po cztery bramki i spotkanie zakończyło się remisem. Gole dla biało-niebieskich strzelili: Karol Matla (2', 42'), Filip Czerwiński (27'), Patryk Ślusarczyk (76'). Gdy Patryk zdobył bramkę i Orły wyszły na prowadzenie wydawało się, że zgarną pełną pulę, niestety już w doliczonym czasie gry goście zdołali doprowadzić do remisu.
Orlicz: Obara - Czerwiński, Matla Maciej, Flantowicz, Ślusarczyk Michał (41' Matla Krystian) - Kowalik Damian, Żak (41. Graba), Ślusarczyk Patryk,  Mądzik - Matla Karol (44. Złomek), Pietrasiewicz.

Zapraszamy do parku

W najbliższy wtorek, 28 kwietnia od godziny 10 w parku będzie realizowany projekt Patrycji Gryz i Julki Płaskiej o którym pisałem już wcześniej. Realizatorki tego pomysłu i ich opiekunka Anita Sołkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Młodzieży Suchedniowa Paulina Pedryc, która dołączyła do tej grupy zapraszają wszystkich chętnych do współpracy w projekcie upiększania parku. Proszą o wzięcie łopat, grabi i innego niezbędnego sprzętu przy tego rodzaju przedsięwzięciach. Być może znajdą się jakieś sadzonki, cebulki kwiatów. Przy okazji można odtworzyć alejki, które przebiegały przez park, a teraz zarosły trawą.

Składy komisji wyborczych

Za dwa tygodnie udamy się do urn wyborczych aby oddać swój głos w wyborach prezydenckich. W poniedziałek, 20 kwietnia w Suchedniowie dokonano losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. W każdym z 12 Obwodów na terenie gminy może być 9 członków, w tym jedna osoba z Urzędu Miasta wskazana przez Burmistrza. Ponieważ na naszym terenie swoich przedstawicieli zgłosiło 10 Komitetów Wyborczych, więc z każdego Obwodu odpadały dwie osoby. Po przeprowadzeniu losowania składy Obwodowych Komisji Wyborczych można zobaczyć TUTAJ.

sobota, 25 kwietnia 2015

Będą kanalizować

Będzie rozbudowa oczyszczalni,
tutaj w czasie budowy.
W latach 2016-2021 w Suchedniowie zostanie rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej. W latach 2015-2016 będzie budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w łącznym nakładzie finansowym 95 tys. złotych, w tym środki zewnętrzne 80.750 zł, środki własne 14.250 zł.
2016-2017 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów i Koszykowej w łącznym nakładzie finansowym 2.612.620 złotych, w tym środki zewnętrzne 2.100.000 zł, środki własne 512.620 zł.
2016-2020 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w łącznym nakładzie finansowym 5.200.000 złotych, w tym środki zewnętrzne 4.420.000 zł, środki własne 780.000 zł.
2017-2018 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w łącznym nakładzie finansowym 2.500.000 złotych, w tym środki zewnętrzne 2.000.000 zł, środki własne 500.000 zł.
2019-2021 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej i Jodłowej w łącznym nakładzie finansowym 4.800.000 złotych, w tym środki zewnętrzne 4.080.000 zł, środki własne 720.000 zł.
Ponadto w roku 2016 dokumentacja projektowa zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec św. środki własne 200.000 złotych (pisałem o tym wcześniej).
2016-2020 rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej. Łączne nakłady finansowe 1.700.000 złotych, w tym środki zewnętrzne 1.500.000 zł, a własne 200.000 zł.
Zapadła jeszcze jedna bardzo ważna decyzja, rewitalizacja gminy Suchedniów wraz z przebudową infrastruktury została wydłużona w realizacji do 2021 roku wraz ze zwiększeniem nakładów finansowych do wysokości 13.213.176 złotych. Tematyk rewitalizacji jest bardzo zawiła i przy okazji napiszę dokładnie w jakich proporcjach można wykonać te prace.
Wyżej wymienione nakłady finansowe są tylko projektami. Dokładny rozdział środków będzie znany po uruchomieniu programów unijnych i innych, z których będzie można pozyskiwać finanse.

Pierwsze treningi

W suchedniowskiej hali sportowej wśród wielu trenujących grup, wyróżnia się jedna, to młodzi adepci piłki nożnej z Akademii Piłkarskiej AMP Gool. Trener Waldemar Piasta musi tak dobierać jednostki treningowe, aby były wykonywalne przez wszystkich. A nie jest to takie proste, ponieważ wśród chłopców nawet 10-letnich pierwsze poty wylewa 4-latek i jedna zawodniczka Patrycja Bator. Właśnie Dawid Grudniewski jest najmłodszym w tym gronie, ale ambicją i zapałem nie ustępuje innym. Treningi przeprowadzane są dwa razy w tygodniu, ponadto chłopcy uczestniczą w turniejach towarzyskich rywalizując z innymi Akademiami.

Przedszkolaki laureatami "MASKArady 2015"

W piątek, 24 kwietnia w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyła się XVII Suchedniowska Wiosna Teatralna "MASKArada 2015", której mottem były słowa Maksyma Gorkiego: "Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się wesołość". W tegorocznej edycji imprezy wzięły udział zespoły teatralne z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie, Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie. Licznie zgromadzona publiczność obejrzała trzy spektakle teatralne: "Kopciuszek" przygotowany przez Ludmiłę Chłopek, Urszulę Pająk, Monikę Kamionkę, Grażynę Pawlik i Danutę Pająk, "Przepis na grzeczność" opracowany przez Izabelę Stopę, Katarzynę Tusznio, Krystynę Krasowską, Joannę Sputo i Urszulę Kuszewską oraz "Ale kino" przygotowany przez teatrologa Mariusza Kosmalskiego-Skowerskiego będącego autorem muzyki do spektaklu. Ponadto, zostały wykorzystane w nim wiersze poety regionu świętokrzyskiego Adama Ochwanowskiego. Wszystkie prezentacje konkursowe oceniało profesjonalne Jury w składzie: Urszula Bilska i Zenon Juchniewicz, które następniepostanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Laureat: zespół „Przedszkolandia” z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie
Wyróżnienie: zespół z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie
Wyróżnienie: grupa teatralna „Chaos” ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie.
Nagrody indywidualne dla wyróżniających się aktorów otrzymali:
Zofia Maciejczyk, Mikołaj Chrzęszczyk, Wiktor Bober, Jakub Kopeć, Oliwia Baszeń, Radosław Rębak, Kamil Barsegyan, Ksawery Miernik, Franciszek Kubera. (info: SOK, więcej zdjęć na fanpage).

piątek, 24 kwietnia 2015

Sportowy weekend

W najbliższą niedzielę, 26 kwietnia o godz. 16 Orlicz zagra w Jędrzejowie z tamtejszym Naprzodem. Jest to rywal z którym biało-niebiescy grali najwięcej meczów mistrzowskich - 71. Bilans jest korzystniejszy dla jędrzejowian, Orlicz - Naprzód 23 - 16 - 32, bramki 95:117, w Jędrzejowie odpowiednio 4 - 6- 25, 26:81. Już te dane statystyczne wskazują, że nie będzie łatwo o punkty, ale dopóki piłka w grze...
Pozostałe spotkania naszych drużyn:
Juniorzy starsi:
25 kwietnia (sobota) godz. 13 Wicher Miedziana Góra - Orlicz
Juniorzy młodsi:
25 kwietnia (sobota) godz. 11 Orlicz – UKS Chęciny
Trampkarze młodsi:
25 kwietnia (sobota) godz. 13 Astra – Strażak Bidziny
Młodzicy młodsi:
25 kwietnia (sobota) godz. 10 Granat Skarżysko – Astra
III liga kobiet:
25 kwietnia (sobota) godz. 14 Stal Kunów - Orlicz

Wybory w Osiedlach

Przewodniczący Osiedli, od lewej:
Ł. Bodak, T. Sułek, E. Antosik,
M. Leski, A. Różycka, A. Działak.
Zakończyły się wybory organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Suchedniów w Osiedlach. Na terenie miasta jest siedem Osiedli. Informowałem wcześniej o wyborze przewodniczących w Osiedlu nr 1 - Andrzej Działak, Osiedlu nr 2 - Marian Leski, w Osiedlu nr 3 - Kazimierz Matla. W ostatnim czasie wybrano przewodniczących w Osiedlu nr 4 - Alicja Różycka, nr 5 - Ewa Antosik, nr 6 - Łukasz Bodak, nr 7 - Teresa Sułek. Pozostały nam jeszcze wybory w czterech sołectwach.
Celem działalności Osiedli jest reprezentowanie ich mieszkańców, pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb, a przed wszystkim współpraca z organami władzy, czyli Burmistrzem i Radą Miejską. Gdy czytam tyle komentarzy na mojej i innych stronach, wydawało się, że Suchedniowianie będą zainteresowani tymi wyborami i licznie stawią się na spotkania. Nic z tego. Najlepiej oddają to wyniki frekwencji:
Osiedle nr 1 - uprawnionych do głosowania 736 osób - obecnych 19 - 2,58%
Osiedle nr 2 - 1250 - 26 - 2.08%
Osiedle nr 3 - 1154 - 20 - 1,73%
Osiedle nr 5 - 1474 - 50 - 3,39%
Osiedle nr 6 - 1023 - 32 - 3,13%
Osiedle nr 7 - 601 - 56 - 9,32%
Brakuje mi danych z Osiedla nr 4, ale z pewnością frekwencja nie była lepsza.
Czyżby ewentualnych chętnych odstraszyło to, że działalność władz Osiedli prowadzona jest w domowych warunkach, a praca ich opiera się głównie na działalności społecznej, a może wolą dalej hejtować czyli krytykować.

Wybrano władze SFOP

We wtorek, 21 kwietnia w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyło się drugie spotkanie członków założycieli Suchedniowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. W czasie posiedzenia wybrano władze, przewodniczącą została Paulina Pedryc (Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa), wiceprezesem Agata Kuźdub (Świetlica Środowiskowa przy parafii św. Andrzeja Apostoła), skarbnikiem Paweł Zubiński (Kuźniczy Krąg).
Oprócz tych stowarzyszeń deklaracje złożyli: Związek Strzelecki "Strzelec", Parafialny Zespół Caritas, Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy, UKS "Nike", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

czwartek, 23 kwietnia 2015

Jak (nie)remontują ulicę Gajzlera

Remontowana droga (fot. J. Kita).
Powoli remont ulic Gajzlera i Kościelnej zapisuje się w kronikach Suchedniowa, jako inwestycja przynajmniej stulecia. W sierpniu pisałem o opuszczonym placu robót, kiedy po rozpoczęciu prac, robotnicy opuścili to miejsce. Remont miał zakończyć się w grudniu, ale terminu nie dotrzymano. Skutek był taki, że miasto musiało zwrócić około 560 tysięcy złotych do Urzędu Wojewódzkiego. W tym roku prace wznowiono, ale w piątek 17 kwietnia kierownik budowy zrezygnował i zgodnie z prawem budowlanym budowa została zamknięta przez inspektora nadzoru. Jednak to co zobaczyli mieszkańcy, przechodzi ludzkie pojęcie. Kruszywo, które było już położone i zwalcowane na ulicy, zostało zerwane i częściowo wywiezione a częściowo zgromadzone na ulicy. Przy okazji zostały uszkodzone studzienki. Oczywiście była policja i inne służby. Czekamy na dalszy ciąg tej farsy, będziemy informować o remoncie tych ulic.

Informacja Burmistrza

Dzisiaj odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej, na której burmistrz Cezary Błach przedstawił między innymi informację z działalności pomiędzy sesjami. 
1. Burmistrz Cezary Błach oraz Zastępca Burmistrza Dariusz Miernik spotkali się z Panem Romanem Białkiem Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej. Tematem spotkania było zatrudnienie osób bezrobotnych z terenu gminy Suchedniów w ramach robót publicznych.
2. Burmistrz Cezary Błach oraz Zastępca Burmistrza Dariusz Miernik spotkali się z Panem Andrzejem Brzezińskim Wiceprezydentem Miasta Skarżysko – Kamienna. Tematem spotkania była współpraca w zakresie bazy terenów inwestycyjnych oraz zamieszczania w bazie terenów inwestycyjnych z gminy Suchedniów.

Porządki na drogach powiatowych

W Suchedniowie wiosenne porządki są robione nie tylko na drogach gminnych o czym już informowałem. Również na drogach powiatowych przebiegających przez nasze miasto przystąpiono do ich sprzątania. W dniu dzisiejszym firma Handlowo-Usługowa AWIM Anity Warchałowskiej ze Skarżyska usuwa m.in. piasek, liście i wszelkie zanieczyszczenia z ulicy Bugaj od przejazdu do poczty i z ul. Bodzentyńskiej na odcinku od poczty do ul. Mickiewicza. W godzinach wieczornych za pomocą maszyn będą sprzątane ulice E. Peck i Jasna.

Zaproszenie na turniej tenisowy

Rycerze Kolumba w Suchedniowie wspólnie z Parafią Suchedniów oraz z ULMKS zapraszają na III Turniej Tenisa Stołowego im. Jana Pawła II, który odbędzie się w sobotę, 16 maja od godz. 9 w Chrześcijańskim Ośrodku Kultury przy ul. Kościelnej. Zawody będą przeprowadzone w grach pojedynczych, z podziałem na kategorie, które zostaną ustalone przez zawodami oraz w deblach rodzinnych. W turnieju mogą brać udział osoby, które nigdy nie były zrzeszone w klubach sportowych. Udział w turnieju jest bezpłatny, a ponadto na miejscu będzie można się posilić (grill, ciasta) i napić (napoje, kawa). Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja (piątek) do godz. 21. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału i kibicowania!

środa, 22 kwietnia 2015

Porażka z Rudkami

Niewielu kibiców pojawiło się dzisiaj na meczu Orlicza z GKS Rudki jakby przeczuwali, że biało-niebiescy nie poradzą sobie z tym przeciwnikiem. Od pierwszego gwizdka sędziego inicjatywa na boisku należała do gości, ale nic z tego nie wynikało. Obie drużyny nie potrafiły wypracować sobie sytuacji podbramkowych, a mimo to padła bramka. W 34. minucie Chatys w niegroźnej sytuacji tak nieszczęśliwie interweniował, że do piłki doskoczył Salwerowicz i umieścił ją w siatce. W drugiej połowie na boisku zaczął dominować Orlicz, nie schodząc długimi okresami z połowy GKS. Cóż z tego, jeżeli nie potrafili wypracować sobie dogodnej sytuacji do strzelenia gola. Mało tego w 60. minucie napastnik goście po kontrze nie wykorzystał dogodnej sytuacji będąc sam na sam z naszym bramkarzem. Spotkanie rozstrzygnęło się po dwóch kontrowersyjnych sytuacjach, gdy zawodnicy gości oddali strzały ze spalonych, a przy których nasz golkiper nie miał nic do powiedzenia.

Dzisiaj gra Orlicz

W dniu dzisiejszym o godz. 17 Orlicz podejmuje na własnym boisku drużynę GKS Rudki. Jest to spotkanie przełożone z Wielkiej Soboty (4 kwietnia). Najbliższy rywal biało-niebieskich jest aktualnie szósty w tabeli, zgromadził 29 punktów (7-8-4) bramki: 24:23, Orlicz zajmuje 12 lokatę - 20 pkt. (6-2-11), bramki: 23:44.
W dotychczasowej historii pojedynków mistrzowskich tych drużyn bilans jest korzystniejszy dla naszego zespołu. Orlicz - GKS 45 (21-11-13), bramki: 52:46. W Suchedniowie: 22 (13-5-4) 32:20. W rundzie jesiennej w meczu rozegranym w Bodzentynie wygrał GKS 4:0.

Ukończyli maraton w Krakowie

W minioną niedzielę grupa Suchedniowian uczestniczyła w XIV Cracovia Maratonie. Biegacze musieli się zmagać nie tylko z trudami trasy, ale i niesprzyjającą pogodą. Ziąb i wiatr nie przeszkodziły w dobrej formie ukończyć biegu Kamilowi Jasińskiemu (3.20.26), Damianowi Orzechowskiemu (3.20.40), Piotrowi Chmielowi (3.23.02), Mariuszowi Kuszewskiemu (3.49.24), Jakubowi Durlejowi (4.08.48). Warto w tym miejscu zaznaczy, że dla trzech ostatnich był to debiut. Samo ukończenie maratonu jest już sukcesem, jeżeli weźmie się pod uwagę, że do biegu zgłosiło się 6439 uczestników, a ukończyła 4573. Gratulacje! 

Uwaga! Będzie akcja szczepienia lisów

Od 24 kwietnia do 3 maja w naszych lasach będzie przeprowadzona akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. 315 tysięcy szczepionek zostanie rozrzuconych na świętokrzyskie pola, łąki i lasy. Szczepionki zostaną rozrzucone z samolotu, a część będzie wyłożona ręcznie. Pakiet z zatopionym w środku niezjadliwym szczepem wirusa wścieklizny,  który zwierzę powinno zjeść, ma barwę brązowo-zieloną i waży około 15 gram. Szczepienia są przeprowadzane dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią. W tym czasie nie wolno polować, ani niszczyć czy dotykać przynęt, aby nie odstraszyć zwierząt. Chociaż szczepionki nie stanowią zagrożenia dla ludzi, to jednak gdy nastąpi kontakt ze szczepionką wskazana jest wizyta u lekarza.

Rajd na Opal

Pomimo niesprzyjającej pogody, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej działającej przy parafii św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie wspólnie z harcerzami udali się na rajd na Opal. Na miejscu nie tylko rozpalili ognisko, ale sami musieli poznosić gałęzie na opał z okolicznego lasu. Oczywiście nie mogło obyć się bez wspólnych śpiewów i zabaw oraz pieczonych kiełbasek. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z tak spędzonego wolnego czasu i już planują kolejne wypady w okolice Suchedniowa. (więcej zdjęć na fanpage).

wtorek, 21 kwietnia 2015

Ankieta

Od jednej z Suchedniowianek otrzymałem maila z prośbą o zamieszczenie ankiety, która posłuży jej do celów badawczych wykorzystanych w pracy magisterskiej. Myślę, że Suchedniowianie staną na wysokości zadania i wypełniając wspomnianą ankietę pomogą naszej krajance. KLIKNIJ.

Wyrzucają i podpalają

W dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych suchedniowska straż gasiła... nielegalne wysypisko śmieci. Za obwodnicą Suchedniowa pomiędzy ulicami Zagórską a Żeromskiego są liczne wysypiska śmieci, co wskazuje na to, że mieszkańcy dalej wolą się pozbywać odpadów ryzykując przy tym mandat karny, niż legalnie wystawić śmieci, które zostaną zabrane zgodnie z harmonogramem ich wywozu. Właśnie dzisiaj strażacy gasili takie wysypisko, a właściwie wyrzucone tam odpady (papa itp.) po remoncie.

Suchedniowskie drogi do niepodległości

Od lewej strony: R. Śmietanka-Kruszelnicki,
A. Włodarczyk-Mazurek, T. Domański,
M. Grosicka, E. Kołomańska, Cz. Ryszka.
W poniedziałek, 20 kwietnia w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyła się konferencja popularnonaukowa "Suchedniowskie drogi do niepodległości 1863-1918-1989" zorganizowana przez kielecką delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej, pod patronatem poseł na Sejm RP Marii Zuby, starosty skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego i burmistrza Suchedniowa Cezarego Błacha. Partnerami byli SOK "Kuźnica" i Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza, a koordynatorem dr Tomasz Domański z IPN.
Przybyłych, a wśród nich wyżej wymienionych oraz posła na Sejm RP Andrzeja Bętkowskiego i ks. proboszcza Marka Migockiego przywitał Naczelnik Delegatury Leszek Bukowski i na wstępie przeprosił, że ze względów zdrowotnych nie wszyscy prelegenci mogli przyjechać - liczę, że konferencja raczej nie rozszerzy wiedzy zebranych, ale z pewnością ją uzupełni.

Ruszył kolarski cross

Michał Gałczyński i Dariusz Barański
na mecie (fot. Jacek Gałczyński).
W trudnych warunkach atmosferycznych przyszło rywalizować kolarzom na pierwszym etapie MTBCross Maraton rozegranym w niedzielę, 19 kwietnia w Daleszycach. Wielu zawodników zrezygnowało ze startu, również i nasza ekipa była zdziesiątkowana przez choroby zawodników. Najlepiej pojechał Piotr Jabłoński, który w kategorii open był 21, a Ryszard Niemiec w swojej kategorii był piąty. Kolejny etap odbędzie się w niedzielę, 17 maja w Sandomierzu.
Wyniki:
Master:
44. Kowalik Krzysztof M4 - 6
Fan:
21. Jabłoński Piotr M2 - 10
61. Gałczyński Michał M2 - 21
94. Banasik Marcin M2 - 32
121. Kutwin Tomasz M5 - 6
244. Wójcicki Paweł M6 - 9
252. Biały Marcin M2 - 66
253. Miernik Dominik M4 - 47
Family:
86. Niemiec Ryszard F6 - 5
W oficjalnym protokole zawodów nie ujęto Dariusza Barańskiego, który ukończył wyścig w kategorii Fan M2. (miejsce open, nazwisko i imię zawodnika, miejsce w kategorii).

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach odwiedzają gminy w powiatach; kieleckim, skarżyskim, starachowickim, koneckim i włoszczowskim, gdzie spotykają się z mieszkańcami, którzy chcą dostać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.
Przyjdź na dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie w poniedziałek, 27 kwietnia w godz. 10-14, jeżeli chcesz się dowiedzieć: z jakiego Programu finansowanego z Funduszy Europejskich możesz skorzystać, do której instytucji musisz się zwrócić aby skutecznie ubiegać się o dotację, w jaki sposób rozliczyć dotację otrzymaną w ramach Funduszy Europejskich, jakie projekty obecnie realizowane są z Funduszy Europejskich w których można wziąć udział (szkolenia, kursy, itp.). Na miejscu udostępnione będą bezpłatne materiały informacyjne.

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Marcin Wnuk z brązem!

Marcin Wnuk.
W miniony weekend w Białymstoku odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w badmintonie. Marcin Wnuk zdobył pierwszy tegoroczny medal dla Orlicza w grze deblowej. Grając z Michałem Ustimowiczem (Głubczyce) dotarli do półfinału, gdzie przegrali z późniejszymi mistrzami Aleksandrem Jabłońskim/Krzysztofem Jakowczukiem (Hubal Białystok) 20:22, 13:22. Ta sama para w ćwierćfinale wyeliminowała Pawła Tomaszewskiego i Mariusza Kabata (Kraków) i co ciekawe taką samą różnicą punktów.
Pozostali nasi zawodnicy zakończyli rywalizację w ćwierćfinałach, a więc byli bardzo blisko strefy medalowej. W mikście Paweł Tomaszewski/Magda Łukasiak przegrali z Bartoszem Szukałą (Przeźmierowo)/Aleksandrą Paprzycką (Miastko) 17:21, 21:15, 16:21. Marcin Wnuk z Nikolą Koszmider ulegli Aleksandrowi Jabłońskiemu/Magdzie Koniecznej 6:21, 18:21. Paulina Obara w singlu przegrała z Klaudią Pikuzińską (Zamość) 15:21, 15:21. Magda Łukasiak z Anitą Mielniczek (Straszęcin) uległy w deblu Magdzie Koniecznej/Aleksandrze Paprzyckiej 5:21, 8:21.
Gratulacje dla zawodników za dobre wyniki oraz trenerów Stefana Pawlukiewicza i Aleksandry Dąbczyńskiej za ich przygotowanie w trudnym okresie, gdy sport musieli dzielić z nauką przed zbliżającymi się maturami.

Roztańczony Suchedniów

Fot. Jacenty Kita.
W dniu sobotę, 18 kwietnia w hali sportowej w Suchedniowie odbył się X Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2015. Na parkiecie wystąpiło 1026 tancerzy i tancerek z 22 formacji tanecznych i 53 grup wchodzących w ich skład z całej Polski, w tym m.in. z Warszawy, Kielc, Radomia, Ostrowca Św., rzeszowa, Rybnika, Jastrzęnia-Zdroju, Grodziska Maz. i oczywiście z naszego miasta reprezentowani przez Formację Taneczną "AXIS" prowadzoną przez Katarzynę Moskal.
Jury w składzie: Anna Drzonek, Tomasz Rowiński, Mariusz Jasuwienas wybrało najlepszych, ale wszystkie formacje zostały nagrodzone pucharami i dyplomami, a każdy z uczestników otrzymał medal za trud włożony w przygotowania do tej imprezy.

Klikajmy za placem zabaw!

Wszystko wskazuje na to, że nie doczekamy się odlotowego placu zabaw w Suchedniowie. Po udanym starcie, kiedy byliśmy na początku drugiej dziesiątki z dnia na dzień spadamy w klasyfikacji i obecnie zajmujemy 38 miejsce. Przypominam, że do końca kwietnia place zabaw zostaną przyznane pierwszym 20 lokalizacjom, a do końca maja kolejnej dwudziestce. Nasza przeciętna to tysiąc głosów dziennie, a stać nas na więcej. Najlepszym przykładem są Starachowice, które z czwartej dziesiątki wskoczyły do pierwszej. Czyżby nasze społeczeństwo nie potrafiło się zmobilizować? Myślę, że potrafi i do końca kwietnia wskoczymy do pierwszej dwudziestki, ale trzeba KLIKNĄĆ.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Kolejna, siódma w kadencji sesja Rady Miejskiej odbędzie się 23 kwietnia (czwartek) o godz. 14 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica".
Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:
- sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Suchedniowie.
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”.
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów.
- zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2015r.
- projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Suchedniów.
- projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchedniowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. (info: UMiG).

niedziela, 19 kwietnia 2015

Orlicz zremisował z ŁKS

Piłkarze czwartoligowego Orlicza w pierwszym wiosennym meczu w Suchedniowie zremisowali bezbramkowo z ŁKS Łagów. W przekroju całego spotkania zwycięstwo należało się naszym piłkarzom, ale aby tak się stało trzeba wykorzystywać tak zwane "setki". Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Moskal gdyby trafił w światło bramki to biało-niebiescy schodziliby do szatni prowadząc. W drugiej połowie goście mieli jedną okazję, na szczęście Górecki wybił piłkę zdążającą do bramki. Najlepsze okazje zostały zmarnowane w ostatnich pięciu minutach, kiedy najpierw Rzeszowski położył obrońców a następnie podał do bramkarza. Podobną okazję zmarnował Cheneshkov. Tym samym można mówić, że Orlicz stracił dwa punkty, a nie zdobył jednego.
Orlicz - ŁKS Łagów 0:0
Orlicz: Karliński - Kaczmarski (67' Nowak), Górecki, Chatys, Notzel - Bator, Banaczkowski, Rzeszowski, Tuśnio (75' Skokowski) - Cheneshkov, Moskal (82' K. Świtowski).

Wygrały zaproszenia na Festiwal Tańca

Czas na rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Kielecki Teatr Tańca i Nasz Suchedniów (patronat medialny). Prawie wszystkie odpowiedzi były prawidłowe - w tym roku odbędzie się XV edycja Festiwalu Tańca. W wyniku przeprowadzonego losowania dwa podwójne zaproszenia na galę finałową w dniu 25 kwietnia godz. 18.30 trafiły do Agnieszki Lorens i Magdaleny Malec. Zwyciężczynie proszę o potwierdzenie, że odbiorą nagrody. Gratulujemy!

Przegrali po 22 miesiącach!

Fragment meczu (fot. A. Nowak).
Juniorzy przegrali
Po ponad 22 miesiącach juniorzy starsi przegrali w Suchedniowie. Od 8 czerwca 2013 roku do 18 kwietnia 2015 podopieczni trenera Dariusza Kowalika na własnym boisku wygrali 10 meczów i 4 zremisowali, nie ponosząc żadnej porażki. Jednak każda seria ma swój koniec i w sobotę podopieczni Tomasza Tusznio dość niespodziewanie przegrali z niżej notowaną Nidzianką Bieliny 1:2 (0:0). Honorowego gola strzelił Dawid Zolbach (65') doprowadzając do remisu, ale goście w przeciągu kilkudziesięciu sekund strzelili drugą bramkę na wagę trzech punktów. Przed meczem zawodnicy pożegnali długoletniego trenera Kowalika wręczając mu pamiątkowe tablo.
Orlicz: Ubysz - Jurczenia, Obara, Działek, D. Zolbach, Kita, A. Zolbach, Lasota, K. Świtowski (46. Pająk), P. Świtowski, Sikora (46. Gula).
Cenny remis
Dobre spotkanie w Ćmińsku rozegrali podopieczni Kamila Moskala, którzy byli o krok od zwycięstwa. Gospodarze doprowadzili do remisu już w doliczonym czasie gry.
Gród Ćmińsk - Orlicz 2:2 (1:1)
1:1 Ślusarczyk Patryk (41+1')
1:2 Mądzik Piotr (62')
Orlicz: Obara - M. Matla, Flantowicz, P. Ślusarczyk, Czerwiński (25. Złomek), Kowali, Krystian Matla, M. Ślusarczyk (55. Karol Matla), Pietrasiewicz, Graba, Mądzik
Młodzicy gromią!
W pierwszym meczu młodzicy przegrali w Kajetanowie z Lubrzanką 1:2, bramkę strzelił Kacper Tumulec. Tym razem nie dali szans gościom z Kunowa strzelając im pół tuzina goli.
Astra - Stal Kunów 6:1

Mamy sześcioro posłów!

Anita Sołkiewicz, opiekunka projektów.
1 czerwca 2015 roku w gmachu Sejmu w Warszawie odbędzie się posiedzenie XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku młodzi posłowie będą zastanawiać się nad tym, jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież. Miło mi poinformować, że wśród posłów zasiądą przedstawiciele z Suchedniowa i to w znacznym gronie. Mandaty poselskie wywalczyli Julia Maciejczyk i Adam Fudala, Kasia Łopacka i Marta Franczyk, Paweł Kowalczyk i Piotr Stopa. Ponadto Julia i Adam zostali zaproszeni do Warszawy na warsztaty, które odbędą się w dniach 9-10 maja. Napisałem, że wywalczyli, ponieważ przygotowywali projekty o których wcześniej pisałem i na ich podstawie wybrano posłów na wspomniany Sejm. Jak poinformowała nauczycielka Anita Sołkiewicz, wszystkie projekty prezentowane na NS zostaną wykonane.
Gratulacje dla młodych ludzi i ich opiekunki, że podjęli takie wyzwania oraz tych wszystkich, którzy ich wspierali. Starszym osobom kojarzą się one z dawnymi czynami społecznymi, jest jednak pewne ale... Na czyny chodzono z przymusu, a Ci młodzi ludzie podjęli wyzwania dobrowolnie. Daje to im dobre świadectwo, że chcą coś zmienić w naszym krajobrazie, który jaki jest każdy widzi. Ale w tym momencie ciśnie się na usta pytanie, czy te prace, które zaplanowali to powinni Oni wykonywać?

Dialog międzykulturowy w SSP w Ostojowie

W ramach współpracy z Europejskim Centrum Wolontariatu w Kielcach ponownie gościliśmy w szkole wolontariuszy z Ukrainy, Słowenii, Armenii i Włoch. Goście zaprezentowali sztukę ludową swoich krajów- stroje ludowe, instrumenty muzyczne i najważniejsze zabytki. Z pasją opowiadali ciekawostki o swoich krajach, przybliżali kulturę, geografię i tradycje. Następnie poprowadzili warsztaty taneczne, muzyczne i plastyczne. Najmłodsi uczniowie klasy I uczyli się ukraińskiego tańca Kolomyjka i tworzyli kartki urodzinowe dla przyjaciela z Ukrainy.
Drugoklasiści pod kierunkiem Maja ze Słowenii przygotowali mapę tego kraju, który kształtem przypomina kurę. Uczniowie klasy III uczyli się włoskiej piosenki poznając podstawowe słowa. Wolontariuszka z Włoch zaproponowała również dzieciom zabawy integracyjne popularne w jej kraju. Ciekawe zajęcia odbyły się w klasie V. Uczniowie poznawali litery alfabetu ormiańskiego oraz zapisywali swoje imiona w tym języku.
Spotkanie z wolontariuszami oraz czynne uczestnictwo w zajęciach pozwoliło uczniom poznać i odkryć różnorodność kulturową innych krajów oraz docenić rolę dialogu w komunikacji międzyludzkiej. (info: SSP, więcej zdjęć na fanpage).

sobota, 18 kwietnia 2015

Bitwa na YouTube

Zapraszam wszystkich do oglądania "Bitwy na Szkoły 2015" na YouTube. Ponad godzinne nagranie KLIKNIJ.

Wygrały z Łysicą

Przed meczem (fot. P. Boszczyk).
W pierwszym trzecioligowym meczu na wiosnę dziewczyny z Orlicza wygrały w Suchedniowie z Łysicą Bodzentyn 1:0 po golu Aleksandry Czarneckiej strzelonym w 79 minucie. Mecz odbywał się w anormalnych warunkach atmosferycznych, było słońce, deszcz, śnieg i wiatr, tym większe gratulacje dla naszych dziewcząt za to, że poradziły sobie nie tylko z rywalkami ale i pogodą. Ponadto trzeba zauważyć, że drużyna kobieca z pobliskiego Bodzentyna leży naszym piłkarkom, ponieważ na jesieni również wygrały, tyle że 2:1 na wyjeździe.
Orlicz: Weronika Herka - Aleksandra Czarnecka, Anna Grudniewska, Agnieszka Nowak, Kinga Staszewska, Martyna Gibała, Magdalena Żołądek (68. Małgorzata Janta), Wioletta Staszewska (69. Karolina Nawrot), Maria Pałasz, Aleksandra Kliszewska, Magdalena Materek.

"Pasy bezpieczeństwa" w Suchedniowie

W czwartek, 16 kwietnia policja na terenie powiatu skarżyskiego przeprowadziła akcję "Pasy bezpieczeństwa" mająca na celu zmobilizowania kierujących pojazdami do przestrzegania obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy oraz przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. W Suchedniowie jeden z patroli sprawdzał przestrzeganie tych przepisów między innymi na ul. Bodzentyńskiej. Ogółem na terenie powiatu zostało skontrolowanych 107 kierujących z czego 34 nie korzystało podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa i na te osoby policjanci nałożyli mandaty karne. (info: KKP).