niedziela, 12 lutego 2017

Szkolenie zawodowe dla osób bezrobotnych

Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Ta droga prowadzi do zatrudnienia".

Celem projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia" jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) powyżej 29 r.ż., pozostających bez zatrudnienia: bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne) lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należących do co najmniej jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym), osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną/dzieckiem oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia).
Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 roku do 31.03.2018 roku.
W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

- Indywidualnych Planów Działania
Poradnictwa Zawodowego
Szkoleń Zawodowych – do wyboru:
Monter Urządzeń Energii Odnawialnej
Pracownik Budowlany Sortujący Odpady
Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie Zasoboszczędnym
- Recepcjonista w Branży Turystyki Zdrowotnej
- Egzaminu (po odbytym szkoleniu)
Szkolenia ICT
Egzaminu (po szkoleniu ICT)
   - Staży zawodowych
Wartość projektu: 1 795 726,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 526 367,17 PLN
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
KONTAKT:
Telefon : 504-388-005, e-mail : droga_do_zatrudnienia@vision-consulting.pl
(źródło: PUP)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz