piątek, 10 marca 2017

Ankieta - odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Suchedniów

W II kwartale 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014 – 2020 Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. W związku z tym mieszkańców Gminy Suchedniów, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych  oraz pomp ciepła zapraszamy do wypełnienia ankiety.
Ankietyzacja ma na celu rozpoznanie zainteresowania wśród mieszkańców, a tym samym zbadanie spełnienia kryteriów dostępowych do aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Realizacja projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji OZE dla mieszkańców będzie możliwa w przypadku spełnienia kryteriów określonych w warunkach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa i przyznania Gminie wnioskowanej dotacji.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie jak również wysokość dofinansowania zostaną podane z chwilą ogłoszenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków, w tym również regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
Szacunkowe dofinansowanie może wynieść ok. 60 % kosztów kwalifikowanych netto, zatem 40% kosztów kwalifikowanych netto, całość podatku VAT oraz wszystkie koszty niekwalifikowalne musi zapewnić z własnych środków finansowych właściciel nieruchomości. Ostateczny poziom dofinansowania może ulec zmianie i będzie znany w chwili ogłoszenia konkursu.
Koszt poszczególnych instalacji może być ustalony dopiero po inspekcji budynku, orientacyjnie można założyć że przy obecnym poziomie cen będzie się kształtował na poziomie:
- 10 000 zł – 12 000 zł dla instalacji kolektorów słonecznych dla 4-osobowej rodziny,
- 15 000 zł – 20 000 zł dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW,
- 45 000 zł dla instalacji gruntowej pompy ciepła dla budynku o powierzchni użytkowej ok. 100 m2.
Wypełnione ankiety można składać w terminie od 01.03.2017r. do 31.03.2017r. w sekretariacie  Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów.
(żródło: UMiG)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz