środa, 22 marca 2017

Projekt "Kierunek - własna firma"


Firma Business School zaprasza do udziału w projekcie "Kierunek - własna firma". W ramach projektu oferujemy:

1) wsparcie szkoleniowo – doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
2) bezzwrotne DOTACJEna rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
3) wypłatę wsparcia finansowego przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy
4) pomoc doradczą w zakresie prowadzenia firmy w trakcie pierwszych 12 miesięcy
Projekt skierowany jest do osób nieposiadających zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo, odchodzących z rolnictwa) w wieku powyżej 29 roku życia  zamieszkałych na terenie powiatów: kieleckiego, koneckiego, ostrowieckiego, skarżyskiego i/lub starachowickiego woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczeji znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do co najmniej jednej z następujących kategorii: kobiety, osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z wykształceniem maksymalnie średnim.
Zapraszamy w szczególności: osoby z niepełnosprawnościami, osoby z terenów wiejskich oraz osoby odchodzące z rolnictwa.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! 
NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH W OKRESIE 16.03.-28.04.2017 LUB DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC 
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz zasad rekrutacji dostępne w biurze projektu:
BUSINESS SCHOOL ul. Rejowska 99, II piętro pok. 204, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 537-093-591, 537-093-592, fax. 22 620-62-76
e-mail: wlasnafirma@business-school.pl, www.business-school.pl/wlasnafirma
(źródło: PUP)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz