piątek, 24 marca 2017

XXVII Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej i Święto Szkoły w Ostojowie

23 marca 2017 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ostojowie odbył się XXVII Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej, który wraz z SSP w Ostojowie współorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wzięło w nim  udział 30 uczniów z 6 szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Suchedniowie, Szkoły Podstawowej w Goździe, Łącznej i Zaleziance oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.
Uczestnicy recytowali dwa utwory:  lepieja oraz bajkę. Odbyli także rozmowę na temat ponadczasowych wartości zawartych w bajkach. Po recytacjach uczestnicy Konkursu udali się na poczęstunek oraz wykonali prace plastyczne zainspirowane utworami, które recytowali.
Uczniów oceniali:  Mariusz Kosmalski- Skowerski- aktor, instruktor teatralny, założyciel Szkoły Wrażliwości w Kapkazach, Marta Boszczyk i p. Anna Knajder- Sowa - pracownice Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii uczniów klas I-III
I miejsce: Nikola Morawska (SSP nr 3 w Suchedniowie) oraz Gabriela Margas (SSP nr 1 w Suchedniowie)
II miejsce: Alicja Więckowska(SSP nr 3 w Suchedniowie)
III miejsce: Liliana Dąbrowska (SSP nr 1 w Suchedniowie)
Wyróżnienie: Daria Dulęba (SSP w Ostojowie)
Wyróżnienie: Aleksander Piwowarczyk (SSP w Ostojowie)
W kategorii uczniów klas IV-VI
I miejsce: Lena Materek (SSP nr 3 w Suchedniowie)
II miejsce: Nikola Przeorska (SSP w Ostojowie)
III miejsce: Maria Wędrychowska (SSP nr 1 w Suchedniowie)
Wyróżnienie: Julia Kwiatkowska (SP w Goździe)
Wyróżnienie: Małgorzata Moskal (SP w Zaleziance)
Wyróżnienie: Wiktoria Pedrycz (SP w Goździe)
Wyróżnienie: Urszula Markiewicz (SSP nr 3 w Suchedniowie)
Wyróżnienie: Angelika Potkańska (SSP w Ostojowie)
Głównymi Fundatorami nagród dla recytatorów byli Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Nadleśnictwo Suchedniów i Suchedniowską Korporację Samorządową.
XXVII Konkurs im. Wandy Łyczkowskiej stał się częścią Święta Szkoły. Uczniowie uhonorowali postać Patronki, uczestnicząc w Mszy świętej, składając kwiaty pod tablicą pamiątkową i biorąc udział w Konkursie. Święto Szkoły było podsumowaniem działań uczniów, które trwały od wielu tygodni. Konkursowi towarzyszyły wystawy:
  • kaligramów bajek wykonanych przez uczniów SSP w Ostojowie
  • ilustracji wybranej bajki uczniów SSP w Ostojowie
  • lepiei napisanych prze uczniów SSP w Ostojowie
  • zbiorów bajek- książki na wystawę udostępniła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oraz Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Suchedniowie
Uczniowie SSP w Ostojowie w tym dniu nie mieli zwykłych lekcji, w zespołach międzyklasowych trwały zajęcia dotyczące savoir vivre’u. Poświęcone były zasadom zachowania w życiu codziennym, miejscach publicznych, w domu. Było to znakomite powtórzenie i nauka zasad prawidłowych relacji społecznych w komunikacji międzyludzkiej.
Finału XXVII Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej  rozpoczął występ dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy 0. Dzieci na tle muzyki przedstawiły tańcem, ruchem treść znanej baśni pt. „Śnieżka”. Całość dopełniały ciekawe kostiumy i tło.
Na Święto Szkoły i Finał XXVII Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej przybyli licznie rodzice, emerytowani pracownicy szkoły oraz przedstawiciele władz i instytucji:
Cezary Błach - Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Małgorzata Stępień - Radna Rady Miejskiej w Suchedniowie
Agnieszka Fąfara-Markiewicz- Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchedniowie
Andrzej Karpiński- Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Kuźnica
Marta Ptak- starszy specjalista do spraw edukacji leśnej Nadleśnictwa Suchedniów
Waldemar Krogulec- zastępca prezesa Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej
Rafał Połeć i Ignacy Obara- przedstawiciele Zakonu Rycerzy Kolumba
Zofia Dulęba- Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Suchedniowie
Izabela Głowala- Działak- Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Suchedniowie
Zdzisława Połeć - Sołtys Ostojowa
Jan Michta- sołtys Krzyżki
Beata Kaszuba - Inspektor do spraw edukacji  (kierownik Oświaty)
Jacenty Kita  - redaktor naczelny Gazety Suchedniowskiej
Urszula Salwa- Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Elżbieta Michta - Radna Rady Miejskiej w Suchedniowie w latach 1998-2010.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, życzenia skierowane dla społeczności szkolnej i uświetnienie uroczystości swoją obecnością. Szczególne podziękowania składamy Zakonowi Rycerzy Kolumba, Sołtysowi Ostojowa, Radnej Ostojowa, Nadleśnictwu Suchedniów za cenne prezenty.
(info: SSP Ostojów, więcej zdjęć na fanpage KLIKNIJ)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz