poniedziałek, 20 marca 2017

Zaproszenie do konkursu wielkanocnego


Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wielkanocnym konkursie plastycznym "Pisanki, kraszanki, cukrowe baranki". Święta Wielkiej Nocy to wspaniała okazja ku temu, aby własnoręcznie stworzyć symbole wiążące się w zwyczajach ludowych z tym wielkim wydarzeniem. Niechaj różnorodność materiałów i technik świadczą o fantazji oraz pomysłowości ich twórców.
Regulamin konkursu
Organizator:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Cele konkursu:
Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej: dzieci, młodzieży i dorosłych
Kultywowanie tradycji wielkanocnych
Pobudzenie zainteresowań kulturą ludową regionu świętokrzyskiego
Zgromadzenie eksponatów wystawienniczych
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne własnoręcznie i indywidualnie - dowolny, tradycyjny przedmiot (pisanki, palmy, zające itp.) związany ze Świętami Wielkiej Nocy.
2. Prace mogę być wykonane w dowolnej technice, materiale i formie.
3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba w dowolnym wieku: uczeń, osoba dorosła, senior.
4. Nadesłane prace będą oceniane w 3 kategoriach: dzieci do lat 12, młodzież do lat 18 i dorośli powyżej 18 lat.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz wiek autora.
7. Prace należy złożyć w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w terminie do 3.04.2017  r .
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631 j.t) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu oraz w Internecie.
9. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.
10. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora
11. Dla autorów najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody.
Komisja Konkursowa
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
W skład Komisji wchodzi: Aneta Chrzęszczyk - artysta plastyk, Agnieszka Włodarczyk - Mazurek , Andrzej Karpiński.
Komisja ocenia prace w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria 1 - dzieci do lat 12
kategoria 2 - młodzież do lat 18
kategoria 3 - osoby dorosłe i seniorzy
Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Prace będą udostępnione dla odwiedzających w SOK "Kuźnica" w Suchedniowie od dnia 5. 04. 2017 r.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 28 kwietnia br. podczas XIX Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej "MASKArada 2017".
Szczegółowe Informacje pod numerem telefonu: 41/ 25 43 094 wew. 22
Serdecznie zapraszamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz