środa, 22 marca 2017

Stop wypalaniu traw - apel Straży Pożarnej i Nadleśnictwa

Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej wraz z Nadleśnictwem Skarżysko i Suchedniów zwracają się do mieszkańców powiatu skarżyskiego z apelem pod nazwą STOP pożarom traw.
Każdego roku w okresie wiosennym, odnotowujemy wzrost liczby interwencji związanych z wypalaniem traw. Na terenie województwa świętokrzyskiego powstaje średnio ok. 2,5 tys. pożarów rocznie. Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi.
W minionym roku od 1.01.2016 - 28.04.2016 na terenie kraju odnotowano 20249 interwencji związanych z pożarami traw. W wyniku tych zdarzeń spaleniu uległo 7890 hektarów nieużytków, poszkodowanych zostało 14 osób, natomiast 4 osoby poniosły śmierć.
Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich pożarów łąk i lasów. Dzieje się tak, ponieważ w naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Nic bardziej błędnego! Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich „praktykach” właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga często pracy wielu pokoleń leśników i rolników! Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i niektórych obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru. Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennym wiatrem powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich, obszarów leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych).
Ponadto gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych. Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży generuje niepotrzebne koszty. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, że wszyscy całe społeczeństwo ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami traw. Należy pamiętać, że za wypalanie traw może grozić gara grzywny (do 5 tyś złotych) lub nawet pozbawienia wolności (do lat 10).
Pamiętajmy:
Kiedy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie, trwa wyścig z czasem, a o życiu człowieka decydują minuty.
Wypalanie traw jest surowo zabronione! Co roku w Polsce w trakcie takich pożarów ginie od kilku do kilkunastu osób.
Pod Apelem podpisują się:
Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej
Nadleśnictwo Skarżysko,
Nadleśnictwo Suchedniów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz