poniedziałek, 20 marca 2017

Zaproszenie na Święto Szkoły w Ostojowie

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie zaprasza na Święto Szkoły w dniu 23 marca 2017r. Program uroczystości:

8 00 -9 00 Msza święta w intencji Społeczności szkolnej w Kościele w Ostojowie. Pochód ze sztandarem szkoły. Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Patronki szkoły Wandy Łyczkowskiej.
9 00 -9 30 Rejestracja uczestników Konkursu. Elektroniczna prezentacja szkoły z czasów Wandy Łyczkowskiej. Zwiedzanie ekspozycji prezentującej zbiory bajek Ezopa, Jeana de La Fontaine’a, Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza i in. ze zbiorów PBW w Kielcach. Zwiedzanie wystawy prac uczniów – kaligramów, ilustracji bajek i lepiei.
9 30 -11 00 Recytacja uczestników i rozmowy o utworach z uczniami.
11 00 -12 00 Obrady jury. Malarskie inspiracje bajkami - przekład intersemiotyczny.
12 00 -13 00 Finał XXVII Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej: recytacja laureatów, wręczenie dyplomów i nagród.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz