niedziela, 12 marca 2017

Suchedniowski kościół filialny w 1847 roku

Przedstawiam pobieżny opis suchedniowskiego kościoła oraz budynków znajdujących się na terenie plebani w 1847 roku. Pełny wykaz zajmuje 14 stron i można sobie darować dokładne wyliczanie między innymi ilości krokwi i ich rozmiarów, to samo dotyczy desek, murów, okien itd.
Kościół filialny murowany pod blachą i gontem składa się z:
- dwóch wieży, z których każda o 3-ch kondygnacjach pod blachą cynkową białą (7 długości, 7 szerokości, 22 wysokości łokci)
- z nawy o dwóch kondygnacjach pod blachą cynkową siwą (30,5x15x17)
- rotunda i kantczyk z kopułą blachą cynkową siwą pokryta i sygnaturką z blachy cynkowej białej
- dwie kaplice pod blachą cynkową siwą (7x7x11)
- prezbiterium pod blachą cynkową siwą (6x9x11)
- dwie kaplice wzdłuż nawy pod blachą cynkową (20x6x11)
- zachrystya pod gontami w zrównaniu (9x7x6)
Właścicielem był ogół filii Suchedniów. Całe zabudowanie w stanie dobrym, nowym. Co ciekawe w kaplicy ołtarz ozdobiony rzeźbą i malowidłem oraz ramami pozłacanymi, wyceniono na 90 rubli srebrem.
Zabudowania należą do klasy drugiej, stopnia niebezpieczeństwa pierwszego. Wyceny 16/28 lutego 1847 roku dokonał delegowany technik Dyrekcji Ubezpieczeń (AKuks), która wynosi rubli srebrem 2770.
Naczelnik Powiatu Opoczyńskiego niniejszy szacunek szczegółowy poświadczył podpisem (nieczytelny). Podpisy złożyli również ze strony Skarbu jako Dziedzica i Kolatora Dóbr asesor ekonomiczny Okręgu Opoczyńskiego (podpis nieczytelny), wspomniany technik i wójt Suchedniowa Wędrychowski z pieczęciami.
Do wspomnianej filii Suchedniów należała również dzwonnica na drewnianych słupach (5x5x11), plebania z drzewa pod gontem z kominem murowanym (19x16x5), stodoła z drzewa pod gontem (22x9x4), wozownia z drzewa pod gontem (11x12x4), stajnia z drzewa pod gontem (15x8x3,5), dwa chlewy z drzewa pod gontem (9x7x4), piwnica nakryta dachem pod gontem (7x4) – wszystko warte 390 rubli srebrem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz