piątek, 10 marca 2017

50 tysięcy złotych dla suchedniowskich seniorów

Dokładna kwota dotacji, jaka zostanie przeznaczona na realizację projektu „Milowy krok – Rada 60+” to 49 790 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2017 roku, a mogą wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Suchedniowa i całej Gminy Suchedniów, którzy ukończyli 60 rok życia.
Co znaczy tytuł projektu „Milowy krok – Rada 60+”?
Milowy krok – bo to pierwszy projekt w Suchedniowie, adresowany do bardzo licznej grupy mieszkańców, którzy ukończyli 60 rok życia, których nazywamy Seniorami. Milowy krok – bo działania zaplanowane w projekcie będą stanowić początek wielu kolejnych kroków, mających na celu wykorzystanie potencjału, ale także budowanie wszechstronnego suchedniowego systemu wsparcia dla osób starszych.
Rada 60+ - bo jednym z rezultatów projektu będzie przyjęcie uchwałą Rady Miasta statutu Rady Seniorów. Co istotne - dokument ten zostanie opracowany wspólnie przez Seniorów, Stowarzyszenie oraz Gminę, przy wsparciu ekspertów.
Wszystkie zaplanowane działania mają jeden, najważniejszy cel: wzmocnienie roli Suchedniowskich Seniorów w społeczności lokalnej.
Co będzie się działo?
* maj – spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, podczas których każdy uczestnik otrzyma materiały informacyjne na temat roli rad seniorów i zasad ich działalności,
* maj – listopad – różnorodne zajęcia w ramach Szkoły Liderów 60+ - warsztaty, wykłady, zajęcia komputerowe, ćwiczenia fizyczne itp.
* wrzesień – październik konsultacje społeczne Statutu Rady Seniorów
* listopad – konferencja podsumowująca projekt połączona z uroczystością Dnia Seniora.
* Sesja Rady Miejskiej na której podjęta zostanie uchwała o przyjęciu Statutu Rady Seniorów.
Podczas konferencji w listopadzie lokalne instytucje i organizacje podpiszą także List Intencyjny o Współpracy na Rzecz Osób Starszych.
Ponadto, wśród Suchedniowskich Seniorów zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca ich sytuacji życiowej potrzeb i zainteresowań. W przeprowadzenie badania włączą się mieszkańcy Suchedniowa: dzieci i młodzież, nauczyciele, radni, urzędnicy, organizacje pozarządowe, itp.
Przez cały okres realizacji projektu w Gazecie Suchedniowskiej i na stronie www.suchedniow.pl będą publikowane teksty dotyczące problematyki senioralnej.
Skąd pieniądze na projekt?
Realizatorem projektu „Milowy krok – Rada 60+” jest Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD oraz Gmina Suchedniów. Projekt został dofinansowany ze środków Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych ASOS na lata 2014-2020. Będzie realizowany bez udziału środków finansowych Stowarzyszenia czy Gminy – wkład władny stanowi wyłącznie praca ludzka.
Gdzie można uzyskać informacje?
Seniorzy nie będą musieli szukać informacji o projekcie, informacja sama do nich dotrze, gdyż organizatorzy zaplanowali wiele różnych sposobów informowania:
- będą zaproszenia, ulotki i plakaty na terenie całego Suchedniowa i sołectw, 
- będą ogłoszenia w Gazecie Suchedniowskiej i na stronie www.suchedniow.pl,
- informacje można także uzyskać osobiście w biurze projektu, które mieści się w pokoju 202 w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie, lub pod telefonem 41 254 186 wew. 12. Osoba do kontaktu - Karolina Gałczyńska-Szymczyk lub Paulina Pedryc.
(źródło: www. suchedniow.pl)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz