piątek, 17 marca 2017

Ogłoszenie o dzierżawie bufetu na dworcu

Dworcowy bufet w Suchedniowie.
Ogłoszenie o przetargu na prowadzenie bufetu na dworcu w Suchedniowie ukazało się w trzecim kwartale 1897 roku.
Dyrekcya Kolei Iwangrodzko-Dąbrowskiej podaje do wiadomości osób interesowanych, że na rok przyszły 1898 zostaną wydzierżawione przez licytacyę na termin roczny bufety na niżej  wymienionych stacyach:…Suchedniów.

Osoby życzące sobie dzierżawić którykolwiek z wymienionych bufetów, winny nie później jak przed 6 (18) Października r. b. przed godziną 12 w południe złożyć na ręce Naczelnika Kancelaryi Dyrekcyi kolei w Radomiu zapieczętowane deklaracye z oznaczeniem ceny proponowanej za roczną dzierżawę bufetu, oraz zaświadczenie policyi o ich moralności i kwit Głównej Kasy Dyrekcyi kolei na złożoną kaucyę, w ilości odpowiadające 25 proc. Proponowanej za dzierżawę bufetu ceny.
Niezależnie od rezultatów licytacyi Dyrekcyi kolei przysługuje prawo dowolnego wyboru kandydatów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz