wtorek, 7 marca 2017

Wybory wśród suchedniowskich wędkarzy

W niedzielę, 5 marca w gościnnych murach Gimnazjum odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze suchedniowskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, w którym gościnnie uczestniczył burmistrz Cezary Błach i z ramienia Zarządu Okręgu Dariusz Miądzel. 
Na sali było 33 członków, to słaby wynik biorąc pod uwagę fakt, że wszystkich członków jest obecnie 271. Ze względu na niską frekwencję i brak kworum, przewodniczący zebrania Mateusz Bolechowski otworzył walne w drugim terminie. Po wysłuchaniu sprawozdań z ostatniej kadencji i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, przystąpiono do wyboru nowych władz. Z funkcji prezesa zrezygnował Mieczysław Ciszewski, będący sternikiem Koła przez ostatnie dwie kadencje. Przystąpiono więc do wyboru prezesa. Z sali padały propozycje, w tym między innymi Tomasza Kutwina, Rafała Kutwina, Michała Łubka, Tadeusza Przygody, Marka Fąfary i innych, ale wszyscy rezygnowali. Kiedy zanosiło się, że wybory prezesa zakończą się klapą i będzie potrzeba zwołania nadzwyczajnego zebrania, wystąpił Jerzy Fąfara z gorącym apelem do byłego sternika Mieczysława Ciszewskiego, aby ten pokierował jeszcze raz suchedniowskimi wędkarzami. Obecni na sali poparli ten apel i... oto mamy nowego starego prezesa Koła, który został wybrany na to stanowisko jednnogłośnie.
Dalsze obrady już nie wywołały tylu emocji, wybrano członków Zarządu, który ukonstytuuje się w najbliższym czasie oraz delegata, którym został Tomasz Kutwin.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz