sobota, 11 marca 2017

Sprawozdanie Stowarzyszenia Spożywczego

Ulica na Baranowie.
W 1884 roku utworzono Suchedniowskie Stowarzyszenie Spożywcze, którego założycielem i pierwszym prezesem był Wincenty Choroszewski. Na podstawie sprawozdania z 1892 roku możemy dowiedzieć się, ilu miało członków i jakie obroty.
Z nadesłanego nam łaskawie sprawozdania za rok ubiegły 1891 okazuje się: że w dniu 31 grudnia r. z.  stowarzyszenie liczyło 96 członków, t. j. o 13 mniej niż przed rokiem. Udziały członków wynosiły rs. 6,035. Sklep w ciągu roku sprowadził towaru za rs. 27,500, sprzedano ich zaś w ciągu roku za rs. 29,592. Zysk brutto wynosił rs. 2,781; zaś po odtrąceniu kosztów administracyi w sumie rs. 1,471 pozostał czysty w wysokości rs. 1,310 t.j. 21,7% od kapitału obrotowego. Zysk ten podzielono jak następuje: 40% czyli rs. 524 przeznaczono na dywidendę dla członków, 10% czyli rs. 131 na kapitał zapasowy, zaś 10% na wynagrodzenie buchaltera.  W r.z. sprzedano towarów za rs. 4,930 mniej niż w roku 1890-ym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz