poniedziałek, 6 marca 2017

Będzie nowa droga wzdłuż torów!

Ulica Źródłowa.
W czwartek, 16 lutego burmistrz Cezary Błach podpisał porozumienie z PKP PLK S.A. w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego zlokalizowanego w Suchedniowie na wysokości ul. Józefów, w pobliżu firmy DrinkFood Sp. z o.o (dawnego Dodoni).
Uzgodniono, że w zamian za likwidację przejazdu, wybudowana zostanie droga wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Źródłowej. Będzie to wspólna inwestycja Gminy Suchedniów oraz PKP PLK, w ramach której Gmina Suchedniów pozyska tereny niezbędne do wybudowania drogi, będące w chwili obecnej, własnością prywatną. Po zakończeniu inwestycji Gmina zobowiąże się do utrzymywania nowo powstałej drogi.
(info: UMiG)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz