czwartek, 13 lutego 2014

IX Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie i Formacja Taneczna "AXIS" zapraszają na "IX Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2014" w sobotę 12 kwietnia 2014 roku. Turniej pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów odbędzie się w hali sportowo-rehabilitacyjnej przy Zespole Szkól im. H. Sienkiewicza, 26-130 Suchedniów, ul. Sportowa 3.


Celem imprezy jest popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i młodzieży, prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca, integracja dzieci i młodzieży, wyłonienie najlepszych zespołów. Uczestnikami są dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły taneczne.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(dopuszczalne style: disco dance, hip-hop, break dance, funky, itp.)
Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, pow. 16 lat
Widowisko taneczne: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(czas prezentacji do 10 minut z wykorzystaniem rekwizytów)
Taniec współczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Inne formy tańca: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(nie spełniające kryteriów powyższych 4 kategorii tanecznych)
Komisja Sędziowska oceniać będzie choreografię, technikę wykonania, poczucie rytmu, dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących oraz do stylu tanecznego oraz ogólne wrażenia artystyczne.
Biuro organizacyjne:
Kamil Garbala – tel. 41 25 43 094 wew. 22
Paweł Zubiński – tel. 41 25 43 094 wew. 22
tel. 41 25 43 094, fax 41 25 44 592, e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Zasady regulaminowe:
Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym niż 2 minuty i nie dłuższym niż 10 minut. Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych. W każdym zespole mogą tańczyć maksymalnie 3 osoby nie spełniające wymogów wiekowych. Zespół musi posiadać ze sobą podpisaną płytę CD lub mini disc z nagraniami muzycznymi układów. Nagrania o wysokiej jakości (zalecane 360 kb/s) należy dostarczyć akustykowi przed samą prezentacją. Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12m x 12m. Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i upominki
Uwagi informacyjne:
W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną
Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące
Organizator potwierdza zgłoszenia, tylko w przypadku podania w karcie zgłoszenia adresu e-mail
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne uczestników
Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Sędziego Głównego oraz Organizatorów
Warunki uczestnictwa
UWAGA! Ograniczona ilość zespołów. O przyjęciu decyduje data przysłania zgłoszenia!
Zgłoszenia zespołu należy dokonać na dokładnie wypełnionej karcie zgłoszenia dołączonej do regulaminu do dnia 28.03.2014 r. pod adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
z dopiskiem na kopercie o treści: Turniej
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji (wpisowego) wyłącznie przelewem w wysokości 200 zł od zespołu. Jeżeli zespół startuje w dwóch kategoriach tanecznych, opłata za drugą kategorię wynosi 100 zł od zespołu płatną na nr konta:
BS Suchedniów 7185-2000-0720-0100-0001-6900-01
tytułem: „IX Turniej Formacji Tanecznych”.
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za akredytację oraz imienną listę uczestników wraz z datami urodzenia! W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie po 28.03.2014 r., wpłaconej akredytacji nie zwracamy!
Ramowy plan turnieju
8.30 - 10.45 - Rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji
8.30 - 10.45 - Próby parkietu (2 minuty dla zespołu)
11.00 - Rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji.
Pliki do pobrania:

Regulamin
Karta zgłoszenia
Lista uczestników
Serdecznie Zapraszamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz