piątek, 21 lipca 2017

Znaczny awans Suchedniowa w rankingu zamożności samorządów

Czasopismo "Wspólnota" opublikowało wyniki dorocznego rankingu "Bogactwo samorządów" za 2016 rok, które tradycyjnie prezentuję na Naszym Suchedniowie. Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna, jak rok temu. Tak jak w zeszłym roku pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w  okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło rankingu (zamożność).
Suchedniów jest sklasyfikowany w kategorii "miasta inne" i aktualnie zajmuje 397 miejsce. Jest to najwyższa lokata od czasu wprowadzenia tej kategorii tj. od 2004 roku. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił znaczny awans z 580 (było to 3 miejsce od końca). Suchedniów ma dochód na osobę 2582,36 zł (było 2045,10 zł.). - Jest to efekt zmian w strukturze jednostek organizacyjnych oraz zarządzania dochodami i budżetem. Nasz awans na liście to nie tylko statystyka. O naszej sytuacji świadczą przede wszystkim duże kilkumilionowe inwestycje realizowane już od tego roku - podsumował wyniki burmistrz Cezary Błach.
W powiecie skarżyskim Suchedniów rok temu był ostatni, a jest pierwszy! Wyniki naszych sąsiadów: Łączna - 2545,77 zł (rok temu 2326,29 zł), Skarżysko-Kamienna - 2347,24 zł (2266,37 zł), Skarżysko Kościelne - 2317,88 zł (2216,94 zł), Bliżyn - 2235,43 zł (2199,33 zł). Aby tak dalej!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz