sobota, 15 lipca 2017

Leśne wieści sprzed lat

Las na Baranowie z XIX/XX wieku.
Na początku XX wieku w Suchedniowie funkcjonowała niższa szkoła leśna, która mieściła się w budynkach po dawnym Zarządzie Górnictwa przy ulicy Bodzentyńskiej. W szkole tej odbywały się egzaminy o czym donosił "Okólnik departamentu leśnego z dnia 11/II-1913 r. za Nr. 3779 o naznaczeniu egzaminów państwowych dla straży leśnej i praktykantów leśnych w niższych szkołach leśniczych".
Na zasadzie okólnika, wymienionego w nagłówku, departament leśny naznaczył następujące terminy egzaminów w niższych szkołach leśniczych dla straży leśnej i praktykantów leśnych, pragnących nabyć przywileje, oznaczone w paragrafach 32, 34 i 35 ustawy wyżej wymienionych szkół:
1) W leśnictwie Suchedniów, gub. Kieleckiej – 2, 3 i 4 września n. st.
Mało kto wie, że podleśny N. Puring pod koniec XIX wieku opisał rośliny z lasów suchedniowskich. W interesującej swej pracy Ganieszyn opiera się na badaniach podleśnego lasów Bodzentyn, Suchedniów, Św. Katarzyna N. Puringa, który zanalizował całkowicie pominięte przez polskich botaników okręgi roślinne w obr. Bukowa Góra i w lasach bodzentyńskich i suchedniowskich. Rezultat prac swoich ogłosił Puring w „Wiadomościach Petersb. Instytutu leśnego” z 1899 r. pod tyt.: „Kratkij oczerk rastitielnosti Bodzentynskago lesniczestwa Kieleckoj gub.”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz