wtorek, 25 lipca 2017

Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego

W środę, 19 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej  odbyły się egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Komisje egzaminacyjne powołane uchwałami Zarządu Powiatu Skarżyskiego, pod przewodnictwem członka zarządu Katarzyny Bilskiej oraz przy udziale przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny Luizy Błoniarz 
przeprowadziły egzaminy dla 9 nauczycieli  ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski. Egzamin ten poprzedza staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończony pozytywną oceną dorobku za okres stażu wystawianą przez dyrektora szkoły. Stopień nauczyciela mianowanego jest trzecim na ścieżce awansu zawodowego. Najwyższym jest stopień nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy nauczyciele, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu otrzymali oceny pozytywne, w tym Justyna Słopiecka z Zespołu Szkół. Gratulujemy!
(źródło: Powiat)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz