niedziela, 9 lipca 2017

Suchedniowski cmentarz do powiększenia

Gdy pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia planowano powiększenie suchedniowskiego cmentarza, założono, że pierwszy etap jego rozbudowy powinien zapewnić miejsce na pochówki na 30 lat. Z perspektywy czasu wydaje się, że te przewidywania były słuszne.
15 stycznia 1988 roku Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Rady Narodowej Miasta i Gminy Suchedniów pod przewodnictwem Eugeniusza Piasty, pozytywnie zaopiniowała wnioskowane zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. Dwa tygodnie później naczelnik Miasta i Gminy Jerzy Żmijewski skierował pismo do wojewody kieleckiego o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne wynikające z opracowania aktualizacji miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego.
Ogółem powierzchnia przeznaczona pod rozbudowę cmentarza wynosi 3,19 ha. W pierwszym etapie cmentarz powiększono o 1,27 ha. Od czasu pierwszego pochówku w 1991 roku minęło 26 lat i wszystko wskazuje na to, że za około 5 lat na nowym cmentarzu zabraknie miejsca na groby. Powoli należy myśleć o powiększeniu cmentarza o 1,92 ha - powierzchnia przewidziana w drugim etapie. Wiąże się to przede wszystkim z wycinką i wywozem drzew, otoczniem tego terenu murem oraz wytyczeniem alejek i miejsc na groby.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz