czwartek, 13 lipca 2017

Którą ofertę wybiorą?

Dziś miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie pn. "Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce".
Złożonych zostało sześć ofert, oto ich wykaz:

1. Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. Korytnica 10A, 28-305 Sobków - Lider, Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "ZŁOMPOL" Jończyk, Nowak Sp. J. ul. Żyzna 11 L, 42-202 Częstochowa - Partner Konsorcjum
cena brutto 4 865 808,49 zł, gwarancja 72 miesiące, termin wykonania zamówienia 20.11.2017 r., warunki płatności zgodnie z SIWZ

2. TERRA MOTA Sp. z o.o. ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice
cena brutto 3 832 357,06 zł, gwarancja 72 miesiące, termin wykonania zamówienia 30.10.2017 r., warunki płatności zgodnie z SIWZ

3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. ul. Modlińska 17, 03-199 Warszawa
cena brutto 2 134 944,53 zł, gwarancja 36 miesięcy, termin wykonania zamówienia 31.10.2017 r., warunki płatności zgodnie z SIWZ

4. Konsorcjum Firm: Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp. K. ul. Legnicka 25, 25-324 Kielce - Lider, ESC Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Emilian Stawecki, ul. Legnicka 25, 25-324 Kielce - Partner
cena brutto 2 839 036,23 zł, gwarancja 72 miesiące, termin wykonania zamówienia 30.10.2017 r., warunki płatności zgodnie z SIWZ

5. OBSŁIUGA I REALIZACJA INWESTYCJI "CELIS" Janusz Kowalczyk, Niekłań Wielki ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków
cena brutto 3 536 013,69 zł, gwarancja 72 miesiące, termin wykonania zamówienia 20.11.2017r., warunki płatności zgodnie z SIWZ

6. Konsorcjum Firm: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp. J. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz ul. Portowa 14, 27-600 Sandomierz - Lider, Robson Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 27-600 Sandomierz - Partner, KOPAX Zmechanizowane Roboty Ziemne i Usługi Transportowe Artur Garnuszek Błonie 70, 27-660 Koprzywnica - Partner
cena brutto 3 671 326,08zł, gwarancja 72 miesiące, termin wykonania zamówienia 15.11.2017 r., warunki płatności zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto - w ramach środków własnych 700 000,00zł, w ramach planowanego dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 3 198 000,00 zł, jednak nie więcej niż 80% wartości zadania.
(źródło: UMiG)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz