niedziela, 23 lipca 2017

Zaproszenie na Warsztaty Fotograficzne


Wiejski Dom Kultury w Mostkach zaprasza na Warsztaty Fotograficzne, których program obejmuje min: podstawy obsługi sprzętu, rodzaje fotografii, temat, kadr, praca z modelem, pejzaż, podstawy fotografii lotniczej i inne. Cykl warsztatów zostanie zakończony – uświetniony wspólnym wernisażem, wystawą prac uczestników i wykładowców, oraz prezentacjami multimedialnymi fotografii i filmów.
Harmonogram realizacji Warsztatów Fotograficznych w WDK Mostki: 17 - 20 sierpnia oraz 25 - 27 sierpnia. Spotkania - warsztat. od godz. 17.
Informacje i zapisy w WDK Mostki 1, 26-130 Suchedniów, tel. 41 2544249. 
Projekt finansowany w ramach PROW 2014-2020 przy współudziale Gmin obszaru LGD Wokół Łysej Góry, w tym Gminy Suchedniów. 
Zapraszają: 
Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry, realizator projektu: 
„Wszechstronny Obywatel LGD”.
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin LGD WŁG

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz