piątek, 14 lipca 2017

Dyrektorskie nominacje


Zofia Dulęba i Zdzisław Wojnarski obejmą funkcję dyrektora - odpowiednio Przedszkola Samorządowego  im. Jana Pawła II  w Suchedniowie oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie.
W dniu 31 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów odbyły się dwa konkursy na stanowiska dyrektorów dwóch placówek oświatowych: Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie oraz Przedszkola Samorządowego  im. Jana Pawła II  w Suchedniowie.
W drodze konkursu zostali wyłonieni kandydaci: Pani Zofia Dulęba na stanowisko  dyrektora Przedszkola Samorządowego  im. Jana Pawła II  w Suchedniowie i Pan  Zdzisław Wojnarski na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie
Dziś, 14 lipca 2017 r., Burmistrz wręczył kandydatom: Pani Zofii Dulęba zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie na okres 5-letniej kadencji tj. od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2022 r. oraz Panu Zdzisławowi Wojnarskiemu zarządzenie w sprawie powołania  stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie na okres 5-letniej kadencji tj. od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2022 r.
(źródło: UMiG)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz