czwartek, 13 lipca 2017

Suchedniowskie projekty wybrane do dofinansowania

W środę, 5 lipca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dokonał warunkowego wyboru do dofinansowania 18 projektów. Koszt całkowity wszystkich inwestycji wynosi 163 327 465,75 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 85 741 588,35 PLN.
W gronie wybranych projektów, są dwa dotyczące naszego miasta. Pierwszy z nich obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej i Kieleckiej o wartości 2 884 512,55 zł - 1 882 819,00 zł to kwota dofinansowania (80%). Drugi obejmuje przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Powstańców i Krótkiej o wartości 1 873 905,21 zł - 1 115 705,99 zł dofinansowania (80%).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz