sobota, 22 lipca 2017

Zaproszenie na Warsztaty Tańca Ludowego


Zapraszamy na kolejne, otwarte spotkanie w ramach Warsztatów Tańca Ludowego w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach, które odbędzie się w niedzielę 30 lipca w godz. 16-19.
Program:

- historyczne źródła nauczanych postaw, kroków, figur, układów tanecznych i piosenek 
- zapoznanie uczestników z proponowanym repertuarem.
- nauka piosenek ludowych,
- nauka melodii stanowiących podkład muzyczny do piosenek i tańców ludowych.
- nauka postaw, kroków, figur i układów tanecznych tańców regionu świętokrzyskiego, w tym najstarszych tańców zachowanych i odtwarzanych dzięki „przekazom bezpośrednim”.
- prezentacje tańców regionalnych,
- rejestracja prezentacji tanecznych nauczanych tańców ludowych regionu świętokrzyskiego.
Terminy pozostałych realizacji Warsztatów Tańca Ludowego w WDK Mostki: 24, 30 i 31 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia, od godz. 16 lub 17. Informacje i zapisy w WDK Mostki 1, 26-130 Suchedniów, tel. 41 2544249.
Projekt finansowany w ramach PROW 2014-2020 przy współudziale Gmin obszaru LGD WŁG, w tym Gminy Suchedniów.
Zapraszają:
Stowarzyszenie Strefa Wokół Łysej Góry, realizator projektu: 
LETNIA AKADEMIA PATRZENIA NA ŚWIAT 
– cykl szkoleń, warsztatów "SZTUKA I DAWNE RZEMIOSŁO"
oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gmin LGD WŁG.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz