sobota, 8 lipca 2017

Szkolenie dla osób długotrwale bezrobotnych


Jesteś osobą DŁUGOTRWALE BEZROBOTNĄ* zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Posiadasz określony I lub II  profil pomocy. Nareszcie znalazłeś pracodawcę, który gotowy jest Cię zatrudnić. Masz możliwość podjąć pracę, ale przeszkodą okazuje się brak kwalifikacji?  Możemy Ci pomóc!

*DŁUGOTRWALE BEZROBOTNY —oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
W ramach Programu Regionalnego adresowanego dla osób bezrobotnych długotrwale skorzystaj
z usług szkoleniowych Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej i zdobądź wymarzoną pracę. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę (tzw. szkolenia w trybie indywidualnym) zawierające deklarację zatrudnienia po zakończonym szkoleniu.
Gwarantujemy pokrycie kosztów szkolenia (w tym kosztów badań lekarskich niezbędnych do podjęcia szkolenia oraz koszty dojazdu), a także atrakcyjne stypendia za udział w szkoleniu.
Skontaktuj się niezwłocznie ze swoim doradcą klienta i zapytaj o możliwość skierowania na szkolenie finansowane przez PUP. Dowiedź się na jakich zasadach i jakie szkolenia są finansowane przez urząd.
Wybierz najlepszy dla Ciebie kierunek kształcenia i skorzystaj z usług szkoleniowych.
Wszystkie informacje dostępne u doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego pod nr tel. 41 25 17 342 lub 41 25 17 340 e-mail:kisk@praca.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz