poniedziałek, 24 lipca 2017

Nieznane fakty z życia Joanny Ledoux (1)

Bardzo mało wiemy o twórczości suchedniowskiej malarki Joanny Ledoux, a jeżeli już pojawiają się to są niepełne lub błędne. Dzięki publikacji Henryka Kazimierza Korusa, światło dzienne ujrzało wiele nieznanych faktów lub zostało sprostowanych.
W naszych świętokrzyskich kościołach jest wiele malowideł i wisi też sporo obrazów sakralnych, których autorzy są dla przeciętnego odbiorcy anonimowi. Piękno tego malarstwa zachwyca i przy okazji zastanawiamy się, kto i kiedy to czy owo namalował. Czy był to znany malarz czy też lokalny artysta mający jedynie talent do malunku.
Dzisiaj wielu arcydzieł malarstwa wykonanych przed XIX w. już w kościołach nie zobaczymy, pozostały najwyżej obrazy, bo w większości dawniejsze ołtarze pojedyncze czy tryptykowe przyozdobione sakralnym malarstwem popróchniały i uległy zniszczeniu, a w najlepszym wypadku zostały zabezpieczone i przeniesione w inne miejsca. W regionie świętokrzyskim natkniemy się w kościołach na prace takich malarzy, jak: J. Grott, J. Mazurkiewicz; Aleksander Rycerski, W. Łukaszewicz, Jasiewicz, Jakubowicz, Kazimierz Mołodziński, Franciszek Smuglewicz, Szymon Czechowicz, Wojciech Gerson, Joanna Ledoux i in.
Ta ostatnia malarka zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ była chyba najbardziej oddana Bogu i kościołowi spośród innych i poświęciła się w swoim krótkim życiu prawie wyłącznie malarstwu sakralnemu, pozostawiając wiele swoich prac w kilkunastu kościołach w naszym regionie. Nie doczekała się też uznania w środowisku artystów malarzy. Tak naprawdę od jej śmierci nikt nie próbował prześledzić jej życiorysu, coś więcej o niej opowiedzieć, a istniejące ślady jej życia są nie tylko niepełne, ale niekiedy nie oparte na faktach. Nawet, wydawałoby się, tak wiarygodne źródła informacji jak encyklopedie, w tym Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających podają, błędne podstawowe dane, takie jak data urodzenia czy też śmierci. Pełniejsze, ale też i ostatnie omówienie jej życia i działalności artystycznej zostało przedstawione w nr 30 Przeglądu Katolickiego z 1880 roku (jednocześnie z błędami merytorycznymi). Na tym dokumencie opiera się współczesna wiedza encyklopedyczna o artystce.
Henryk Kazimierz Korus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz