środa, 30 listopada 2016

Reklama suchedniowskich wyrobów

W latach 30-tych XIX wieku w prasie ogólnopolskiej ukazało się ogłoszenie reklamujące wyroby z warsztatów i kuźnic suchedniowskich. Towar był zgromadzony w magazynie w Rejowie, który w tamtym czasie podległa pod Suchedniów.
Na mocy kontraktu z Bankiem Polskim zawartego, obiąwszy w posiadanie dzierżawne warsztaty ręczne i kuźnice sprzętowe w dobrach górniczych Suchedniowskich, Szydłowieckich i Wąchockich, w Wwie Sandomiersk. Położone, podpisany ma honor zawiadomić interesowaną publiczność, iż w takowych uskuteczniane są wszelkie wyroby żelazne, w takich Warsztatach praktykowane, iako to: gwoździe i ćwieki w różnych gatunkach, wszelkie naczynia rolnicze, gospodarskie, sprzęty ciesielskie, kowalskie, ślusarskie, stolarskie, ogrodnicze, okucia i zamki do zabudowań, niemniey rozmaite naczynia z blachy czarney i pobielaney, zgoła wszelkie tym podobne artykuły, których sprzedaż odbywa się po cenie umiarkowaney w magazynie Głównym w Reiowie pod Suchedniowem. Każdy chcący mnie zaszczycić swoiem zaufaniem, raczy swoie żądanie, obstalunki lub kupno nadsyłać wprost do mnie franco przez Suchedniów w Reiowie, Obwodzie Opoczyńskim, i zarazem nadsyłać modele do wyrobu, ieżeli tego życzyć sobie będzie. Przytem zapewniam, iż pośpiech i dobre gatunki wyrobów nie będą spuszczone z baczney uwagi.
Reiów dnia 17 Lipca 1833 r. Ignacy Przygodzki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz