niedziela, 13 listopada 2016

Praca dla akuszerki

Przychodnia w okresie międzywojennym.
Prawie 200 lat temu w Suchedniowie była praca dla akuszerki, o czym informowała Gazeta Korrespondenta:
Urząd Municypalny Miasta Stołecznego Warszawy
W skutek Reskryptu Kommisyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi z dnia 20 Czerwca r. b. Nr. 4195f317 z Dyrekcyi Policyi i Poczt, zawiadamia Akuszerki kwalifikowane w stolicy zamieszkałe, że w miastach Woiewództwa Sandomierskiego, Iłża, Suchodniów, Łagów, Zawichost, Połaniec, Ryczywoł, Skaryszew, Bodzentyn i Iwaniska, waknią posady akuszerek z pensyą roczną po Złp. 200, z dodatkiem w ostatnim mieście 10 korcy ordynarii. Akuszerki chcące którą z tych posad otrzymać zgłosić się maią po bliższą informacyą do Doktora Rudnickiego Radcy Referenta Lekarskiego przy ulicy Długiey Nr: 557 w domu dawniey Potkańskich zamieszkałego.
W Warszawie dnia 30 Lipca 1829 r. Vice-Prezydent Lubowidzki. Za Sekr: Jlnego Wiernicki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz