środa, 23 listopada 2016

Ponad 550 mln złotych na drogi

Droga nr 751 przez Michniów.
W ostatnim czasie marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damianem Urbanowskim pre-umowy na dofinansowanie 12 z 13 projektów związanych z rozbudową i modernizacją dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita projektów, na które podpisano umowy, to ponad 550 mln złotych.
Wśród 13 projektów nie ma drogi nr 751 przebiegającej przez naszą gminę. Ale jak zapewnia marszałek Adam Jarubas - jest jeszcze kilka ważnych dla naszego regionu inwestycji, które nie znalazły się wśród nich, ale nie oznacza to, że nie będą realizowane. Stało się tak dlatego, że w przypadku niektórych inwestycji nadal trwają prace koncepcyjne, przygotowawcze – wyjaśnił marszałek Adam Jarubas. Tak jest m. in. w przypadku obwodnicy Starachowic, obwodnicy Nowej Słupi, fragmentu obwodnicy Końskich i drogi 751 od Suchedniowa w kierunku Bodzentyna. Te projekty, wpisane w wojewódzki program rozwoju infrastruktury transportowej, będą realizowane m. in. z oszczędności poprzetargowych. Tak więc czekamy na realizację "naszej" drogi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz