wtorek, 15 listopada 2016

Decyzja o budowie pomnika

To już ostatnie zapiski Franciszka Gładysza. Dotyczą one stanu wojennego, ale ponieważ opisywały wydarzenia w kraju to je pominąłem, udostępniłem tylko fragment dotyczący naszego miasteczka.
...Na terenie miasta i gminy Przew. M-G Rady Nar. i I Sekr. KM-G PZPR Rysz. Kopczyński zrzekł się 1.06.1981 r. swych funkcji, a Henr. Marczyński - obowiązków naczelnika. Na te miejsca - Przew. M-G Rady Nar. powołano Jerzego Frątczaka, a nowym naczelnikiem Urz. M-G został inż. Jerzy Miernik. Na Sesji M-G Rady Nar. 19.03.1981 r. prezes Koła ZBoWiD kol. Wład. Miernik wystąpił z wnioskiem budowy pomnika dla upamiętnienia miejsca egzekucji 33 zakładników w lipcu 1944 r. obok Stacji PKP. Wniosek został przyjęty, a jego wykonanie odłożono do lepszych czasów.
Zarząd Koła w okresie "stanu wojennego" pracował na zmniejszonych obrotach - przyjmował dalej nowych członków, udzielał potrzebującym wszelkiej możliwej pomocy. Rozprowadził wśród członków nowe legitymacje - 1981.05.26 uprawniające do 50% zniżki przy przejazdach środkami PKP i PKS.
W dn. 1981.03.10 zmarł kol. Stan. Lutek "Roch" zasłużony, ale niedoceniany Partyzant z oddz. "Barabasza". W dn. 1981.11.18 zmarł mgr prawa por. Janusz Czajkowski - uczestnik wojny obronnej 1939 r., ruchu oporu AK. Radca prawny RSZiZb w Suchedniowie, Zakł. Ceramicznych w Stąporkowie i in.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz