piątek, 18 listopada 2016

Dofinansowanie dla suchedniowskiego projektu

Dodatkowe zajęcia w szkołach z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia edukacyjno – terapeutyczne, poprawianie umiejętności komunikacyjnych, a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne – to wszystko będzie możliwe dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, z  działania „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych”. Zarząd Województwa 16 listopada rozstrzygnął konkurs i wybrał do dofinansowania 30 projektów edukacyjnych, które zostaną wsparte kwotą w sumie ponad 14 milionów złotych. W tym gronie znalazł się projekt z gminy Suchedniów (koszt całkowity 423 780,25 zł), który zostanie dofinansowany sumą 369 940,25 złotych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz