wtorek, 15 listopada 2016

Przeniesienie Dozorstwa z Suchedniowa do Wąchocka

Na początku XIX wieku w Suchedniowie mieściło się Dozorstwo Hut Żelaznych Rządowych, jednak w 1828 roku zostało przeniesione do Wąchocka. O tym fakcie informowała między innymi Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego.
Obwieszczenie.
Dozorstwo Hut Żelaznych Rządowych Suchedniowskie.
Uwiadamia ninieyszem wszelkie Urzęda styczność z Dozorstwem Suchedniowskim mieć mogące, oraz interesowaną publiczność, iż urzędowanie swe z dotychczasowego mieysca Suchedniów, na mocy reskryptu JO. Xięcia Ministra Prezydującego w Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu z dnia 15 Września r. b. Nro 65943/5676 do Miasta Wąchock przeniosło. Z stylizowaniem zatem i korrespondencyi, oraz zakupywaniem wyrobów żelaznych zastosować się wypada do mieysca exystencyi teraźnieyszey Dozorstwa w Wąchocku d. 15 Grudnia 1828 r.
Wąsikiewicz. Gerlach Sekr. Dozorstwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz