sobota, 12 listopada 2016

Była wystawa Franciszka Gładysza

Osiedle Bugaj.
Rok 1980 zaczął się niby zwyczajnie, podobny do innych i nic nie zapowiadało, że będzie on rokiem niezwykłym, takim jednym na stulecie, ale o tym później...
Na zebraniu Zarządu Koła w dniu 13.01.1980 r. omówiono plan spotkań z młodzieżą, rozpatrzono wnioski o przyjęcie do ZBoWiD - 19 nowych kandydatów i 12 wniosków o udzielenie zapomóg bezzwrotnych. Złożono 5 wniosków o przyznanie KK OOP. Przewodniczący zebrania podziękował gorąco kol. kol. Tad. Marcowi, Wikt. Łabuzowi i Stan. Pańczykowi za sprawne zorganizowanie miłego spotkania noworocznego 16.02.1980 r. w Szkole Podst. Nr 2 i dn. 7.03.1980 r. spotkania naszych Koleżanek z okazji MDK.

W dn. 23.03.1980 r. na terenie Kraju odbyły się wybory do Sejmu i W.R.N. Wielu naszych członków pełniło kierownicze funkcje w komisjach wyborczych na terenie miasta i gminy. W kwietniu "Miesiącu Pamięci Narod." uporządkowane liczne na naszym terenie mogiły poległych bojowników, złożono na nich kwiaty i zapalono znicze. W kinie "Kuźnica" odbyła się 13.04.1980 r. uroczysta akademia zorganizowana przez Władze Miasta i Gminy.
W dn. 18.04.1980 r. w Szkole Podst. Nr 2 odbyło się spotkanie Zarządu Koła z 230 członkami ZBoWiD. Okolicznościowe referaty wygłosili: kol. W. Łabuz i I Sekr. KM-G PZPR w Suchedniowie R. Kopczyński. Przy tej okazji I Sekretarz dokonał otwarcia wystawy 80 aktualnych fotogramów wykonanych przez kol. Fr. Gładysza, które pozostały w szkole jako zalążek organizowanej tu Izby Pamięci Narodowej (red. - gdzie są?). Delegaci naszego Koła wzięli też udział 20.04.1980 r. w Krajowych Uroczystościach w obozie zagłady w Oświęcimiu.
Kol. Franciszek Gładysz na wniosek Woj. Zarządu ZBoWiD w Kielcach, za wielokierunkową działalność konspiracyjną w czasie wojny i późniejszy całokształt prac społeczno-oświatowych został odznaczony w dn. 7.05.1980 r. Krzyżem Kawalerskim OOP.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dn. 8.06.1980 r. w głosowaniu tajnym wybrano nowe Władze Koła. Funkcję Prezesa powierzono ponownie kol. Włod. Miernikowi, vicePrezesów kol. ppłk. Fr. Kutwinowi i Edw. Korusowi, sekretarza kol. M. Markiewiczowi i skarbnika - kol. Fel. Kutwin. Nowi członkowie Zarządu powołali odpowiednie komisje i rozpoczęli energiczną działalność.
Lato 1980 r. było wyjątkowo trudne. Najpierw opóźniło się o 3-4 tygodnie. Począwszy od II połowy czerwca, do końca lipca lały prawie nieustannie deszcze. W wielu województwach pola zostały zupełnie zalane, a uprawy szczególnie jare - zniszczone. Rzeki wystąpiły z brzegów. Mosty na nich też uległy zniszczeniu. Spowodowało to ogromne szkody materialne i zakłócenia w pracy. (zapiski Franciszka Gładysza, pisownia oryginalna)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz