niedziela, 11 marca 2018

Nacjonalizacja "Marywilu"

I znów w rękach prywatnych...
Pisałem już o przejęciu apteki przez Państwo, dzisiaj o "Marywilu". Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa, ogłasza się, że sporządzone zostaną protokóły zdawczo-odbiorcze.
28 marca 1951 roku godz. 10.00 w lokalu Radomskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych w Radomiu: „Marywil” Fabryka Wyrobów Szamotowych i Kamionkowych Stanisław Burtan – Suchedniów -  fabryka materiałów ogniotrwałych w Radomiu – Właściciel nieznany z miejsca pobytu.
Wzywa się właścicieli przedsiębiorstw oraz właścicieli składników majątkowych, znajdujących się w powyższych przedsiębiorstwach do stawienia się w czasie i miejscu wyznaczonym do sporządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego. Niestawiennictwo nie wstrzymuje sporządzenia protokółu zdawczo-odbiorczego.
Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz