piątek, 23 marca 2018

Elektronizacja usług w Gminie Suchedniów

W Gminie Suchedniów wprowadzany jest system e-usług mieszkańca, w ramach projektu „Aktywny e-samorząd” realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Okres realizacji projektu od 1 marca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości, zwiększenie dostępności i efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
w Gminie Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhruska poprzez elektronizację świadczenia usług, podniesienie kompetencji 129 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych do końca czerwca 2019 roku.
Dzięki temu nastąpi elektronizacja procesu obsługi podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy poprzez modernizację funkcjonujących w JST systemów dziedzinowych. Doskonalenie kompetencji kadr w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami poprzez szkolenia, kursy i  studia podyplomowe. Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców oraz dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje. Wysokość dofinansowania dla realizowanego na terenie 8 gmin projektu wyniesie 1 329 892,88 złotych, Gmina Suchedniów bezpośrednio nie ponosi żadnych kosztów finansowych. Wkładem własnym beneficjenta jest jedynie udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz