poniedziałek, 26 marca 2018

Bardzo dobre wyniki z egzaminów uczniów Zespołu Szkół


W piątek, 23 marca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłosiła wyniki przeprowadzonego w styczniu br. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Tradycyjnie bardzo dobrze wypadli uczniowie suchedniowskiego Zespołu Szkół, ubiegający się o dyplomy technika usług fryzjerskich oraz technika żywienia i usług gastronomicznych.
Egzamin zdały wszystkie fryzjerki, zaś do egzaminu poprawkowego przystąpi tylko dwoje gastronomów. Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali:
Hubert Koziński    etap pisemny 90%   etap praktyczny 98%
Kacper Czerwiński                      85%                             98%
Mateusz Kaczmarczyk                85%                             96%

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz