czwartek, 29 marca 2018

Coraz bliżej podpisania porozumienia w sprawie przejazdu kolejowego na Bugaju

W dalszym ciągu nie podpisano porozumienia ramowego w sprawie współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania - wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów z drogą powiatową nr 0578 na terenie Gminy Suchedniów - zmiana przebiegu drogi powiatowej. Chodzi po prostu o "słynny" przejazd kolejowy na Bugaju.
Trwa wymiana korespondencji pomiędzy stronami: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Powiatem Skarżyskim i Gminą Suchedniów. W ostatnim czasie porozumiały się samorządy, czyli Gmina i Powiat. Po wielu trójstronnych uzgodnieniach strony doszły do porozumienia w większości punktów, w tym jednym z najważniejszych, że część drogowa przebiegająca pod torami kolejowymi będzie finansowana przez PKP PLK, a samorządy wykonają drogi po wschodniej i zachodniej stronie torowiska. Jest jeszcze jeden punkt rozbieżny. Dlatego po świętach burmistrz Cezary Błach i starosta Jerzy Żmijewski udadzą się do Warszawy, aby "dopiąć" porozumienie. Czasu nie pozostało już dużo, ponieważ do 20 kwietnia musi być podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy wspomnianymi stronami. A przed tym terminem, radni muszą podjąć stosowną uchwałę.
Mamy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i w Suchedniowie najpóźniej do 2023 roku powstaną tunele i skończy się "horror" dla kierowców i pieszych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz