piątek, 23 marca 2018

Dyżury radnych seniorów

Na czwartkowym posiedzeniu Rady Seniorów ustalono dyżury. Radni będą dyżurować w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w czterech lokalizacjach:

- Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie - pokój 202 (godz. 14-16),
- Wiejski Dom Kultury w Mostkach (godz.17-19),
- Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie (godz.15-17),
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie (godz. 18-20)
- Radne z Krzyżki - pani Hallina Ostrowska oraz Alicja Sokołowska - będą dostępne dla mieszkańców poprzez kontakty osobiste i telefoniczne (Krzyżka nie dysponuje żadnym lokalem użyteczności publicznej).
W sprawach Rady Seniorów można także kontaktować się telefonicznie pod numerem 41 2543 186 wew 12, codziennie w godzinach pracy Urzędu. Osobą do kontaktu jest Karolina Gałczyńska-Szymczyk - kierownik Wydziału Rozwoju i Strategii, który zapewnia obsługę Rady Seniorów z ramienia Urzędu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz