środa, 14 marca 2018

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 lutego 2018r. dotyczącego realizacji w marcu br. projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skarżyskim (IV)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (RPO WŚ) informujemy, iż wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z powodu  wyczerpania wolnych miejsc na tą formę aktywizacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz